ZŠ Telč, Masarykova 141, 588 56 Telč, Ředitel školy: Mgr. Karel Navrátil, Zástupce ředitele: Mgr. Vladimír Semotán,Tel.: 567243710Menu

Vyučovací hodiny

0. hodina 07.00 - 07.45
1. hodina 08.00 - 08.45
2. hodina 08.55 - 09.40
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 14.00 - 14.45

Dnes je:
Svátek slaví:


 

Podzimní Land Art

Ve středu 13.11. se žáci 3.B vydali do Panského dvora v Telči, kde pod záštitou Mikroregionu Telčsko a Geoparku Vysočina proběhlo vyhlášení podzimní výtvarné soutěže.

Děti ze 3.B v hojném počtu navštěvují ZUŠ Telč, která se právě do této soutěže zapojila. Třeťáci v malířském kroužku vytvářeli listové panáčky Podzimníčky, vyráběli koruny a šaty pro víly z listí či tvořili listové koláže. Celý článek.

Mgr. Andrea Smejkalová

 

Plavecký výcvik 3. a 4. ročníků

Již v září letošního školního roku zahájili žáci 3. a 4. ročníků plavecký výcvik. Pravidelně každý čtvrtek zamířili do jihlavského bazénu, kde se až do začátku listopadu zdokonalovali v jednotlivých plaveckých stylech.

Velké poděkování patří všem trenérům a trenérkám, kteří učili naše děti správně plavat. Děti si plavání moc užívaly a věříme, že získané zkušenosti upotřebí ve svém osobním životě. Celý článek.

Mgr. Andrea Smejkalová
 

Seznámení s knihou tak trochu jinak

Dne 8. 11. 2019 přijela za prvňáčky a děti z 3. B spisovatelka Irena Hejdová. Přivezla dětem svoji knihu Červené klubíčko, z které dětem přečetla některé úryvky, o kterých si pak s dětmi povídala. Místy byla kniha trochu strašidelná, ale dobrodružná zároveň. Děti si pak společně vyrobily strašidelný les z přírodnin a vytvořených zvířátek podobný tomu v knize. Celý článek.

Mgr. Dagmar Ondráčková

 

Legiovlak v Telči

Všem obyvatelům Telče, menším i dospělým, se naskytla jedinečná příležitost navštívit Legiovlak. Co to vlastně je Legiovlak?  Je to věrohodná replika legionářského vojenského ešalonu z let 1918 - 1920, s kterým se českoslovenští legionáři přesouvali po ruské Transibiřské magistrále.

Legiovlak je součástí velkého projektu Legie 100 realizovaný Československou obcí legionářskou. Tento projekt má široké veřejnosti přiblížit význam čs. legií během bojů za první světové války a při formování nového československého státu. Celý článek.

Kolektiv pedagogů

 

Družina v moštárně

V pátek 25. 10. proběhl v naší školní družině projektový den na téma „Svět kolem nás“. Tento v pořadí už třetí projekt školní družiny navazuje na loňský rok, kdy děti navštívily poštu a supermarket. Tentokrát se vypravily do telčské moštárny.

V moštárně nás přivítal její majitel pan Petr Procházka. Nejprve dětem vysvětlil, z čeho se může mošt vyrobit. K jablkům se mohou přidávat i hrušky nebo velice zdravá červená řepa. Zahrádkáři si k němu vozí svá jablka nebo i hrušky na zpracování – moštování pro vlastní spotřebu a tento mošt si také hned odvážejí. Celý článek.

Jana Michálková

 

Návštěva cukrárny

Dne 31. 10. 2019 děvčata z 8. B navštívila v rámci pracovních činností cukrárnu a kavárnu pana Haase v Telči. Dívky si nejenom pochutnaly na úžasných zákuscích, ale i navštívily prostory, kde se denně čerstvé zákusky vyrábějí. Všechny se shodly na tom, že práce cukrářů je hezká, ale velmi náročná práce. Celý článek.

Lenka Božková
 

Exkurze v ZD Sedlejov

Žáci sedmých a osmých ročníků se zúčastnili exkurze v ZD Sedlejov, které se zaměřuje ve své hlavní činnosti na rostlinnou a živočišnou výrobu. Po úvodní přednášce s kvízovými otázkami, se žáci po 2 skupinách přesunuli do výroby.

V praxi viděli fungování bramborárny, novou dojírnu, chov telátek, zemědělskou techniku, porodnu prasnic. Určitě v budoucnu v oblasti zemědělství někteří budou pracovat. Celý článek.

Nerad, Rodek, Hronová, Hadrava
 

Nohejbalový turnaj

Výsledky nohejbalového turnaje naleznete v celém článku. Děkujeme všem za účast a gratulujeme vítězům. Celý článek.

Mgr. Jiří Nerad

 

Hledáme nejlepšího mladého chemika

Dne 17.10.2019 se žáci z devátých tříd zúčastnili 13. ročníku školního kola regionální soutěže, která hledá nejlepší mladé chemiky naší republiky.

Nejlepšími řešiteli se stali tito žáci: Pavla Veselá, Marek Svačina, Lucie Bulíčková, Ludmila Nosková a Vojtěch Padrnos. V prosinci budou naší školu reprezentovat v dalším kole v Havlíčkově Brodě. Celý článek.

Lenka Božková
 

Beseda s Pavlem Čechem

V úterý 15. 10. 2019 navštívil naši školu pan Pavel Čech, který v současné době patří k nejoblíbenějším dětským ilustrátorům a tvůrcům komiksů.

Díky Mikroregionu Telč se mohly besedy zúčastnit děti ze 3.A a ze 3.B. Pavel Čech dětem vyprávěl o svém dětství, o dobrodružství, které zažíval, když si s kamarády hrál na indiány apod. Celý článek.

Mgr. A. Smejkalová, Mgr. L. Kretová

 

Přírodovědný Klokan 2019/2020

Středa 16. 10. 2019 patřila i v letošním roce soutěži Přírodovědný Klokan. Žáci 8. a 9. ročníků se během 40 minut museli popasovat s 24 otázkami z oblasti matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí.

První místo si svými znalostmi vypsala Natálie Vintrová z 8. A, která získala celkem 64 bodů. Druhé místo obsadil s 62 body Vojta Padrnos z 9. B a vítěznou trojici uzavírá s 58 body David Novoveský z 9. A.

Děkuji všem žákům i žákyním za účast a kolegům za pomoc s organizací. Celý článek.

Mgr. Žaneta Hronová

Regionální turnaj v kopané

Tato akce pravidelně zahajuje meziškolní soutěže ve sportovních hrách. Poprvé se ovšem hrálo na umělé trávě na hřišti u ZŠ Hradecká. Úvodního turnaje se zúčastnily 4 týmy.

Postupně se nám podařilo zvítězit nad Gymnáziem Telč 5:1, ZŠ Hradeckou 2:1 a o první místo jsme se utkali ze ZŠ Třešť. Zvítězili jsme 3:2. Děkujeme na reprezentaci školy. Celý článek.

Mgr. Karel Navrátil

 

Když vaří muž

Chlapci ze 7. tříd se vyměnili s děvčaty a opět se s elánem pustili do vaření. Každá skupinka si připravila, na co měla chuť. Někteří se pustili do plněných vajíček, kuřecích paliček s brambory nebo šneků z listového těsta.

Všichni si ale určitě pochutnali a těší se, až se znovu pustí v naší kuchyňce do vaření. Celý článek.

Lenka Božková
 

Pošleme pohled - uděláme radost

Děti ze třetí třídy se učily psát svoji adresu. Na dotaz, zda někdy posílaly opravdový pohled či dopis, kroutily záporně hlavami. Takže mise byla jasná – poslat poštou opravdový pohled.

Prvním úkolem bylo zjistit adresu příjemce. Komu chtějí děti pohled poslat. Druhým úkolem bylo ji přepsat na pohled a napsat tam vzkaz. Posledním nejdůležitějším a také nejtěžším úkolem bylo dojít na poštu. Celý článek.

Mgr. Lucie Kretová

 

Třída 3. A v knihovně

Na začátku října navštívili žáci 3. A knihovnu v Telči. Seznámili se zde se systémem půjčování knih. Dále jak a kde knížky hledat. Systém značení dětských knížek. Také je paní knihovnice seznámily s celoroční hrou v knihovně. Děti dostanou k vypůjčené knížce pracovní list, který vyplní a odevzdají.

Děkujeme paním knihovnicím za hezký program. Celý článek.

Mgr. Lucie Kretová

 

Nejzdatnější prvňáček

Dne 24. 9. 2019 se konal letošní ročník soutěže Nejzdatnější prvňáček. V tabulce uvádíme deset nejúspěšnějších dívek a chlapců. Vítězům gratulujeme a děkujeme všem, kteří se účastnili. Výsledky naleznete v celém článku.

 

Hledači pokladu z 3. A

Na konci měsíce září dostali žáci z 3. A listinu od Zachariáše z Hradce. Informoval v ní děti, že pro ně ukryl poklad. Podle návodu v listině jsme se vydali na zámek. Zde jsme se dozvěděli spoustu informací a díky nim nacházeli další a další listiny s nápovědou. Celý článek.

Mgr. Lucie Kretová

 

Papučový den

Naši žáci se dne 7. 10. rozhodli podpořit seniory tím, že si do školy vzali papuče. Někteří s nimi chodili celý den ve škole a někteří s nimi dokonce i cvičili.

Děkujeme všem zúčastněným za ochotu pomoci. Žáci a žákyně z 3. A. Celý článek.

Mgr. Lucie Kretová
 

Křížem krážem po ZOO

Definitivní tečkou za prázdninovými vzpomínkami byl náš projekt Křížem krážem po ZOO. Vypracovali ho žáci 4. A a B. Toto téma jsme zvolili z několika důvodů. Jednak jsme na tomto atraktivním tématu učili děti vyhledávat informace a dále s nimi pracovat. Zároveň tímto projektem doplňujeme informace, s nimiž se žáci setkávají ve škole jen okrajově, ale jsou blízké dětem i rodičům, jež volí návštěvu ZOO jako cíl rodinných výletů. Celý článek.

Hadravová R., Křenová M.
 

Učíme se venku

Detektivové z 1. A provedli v pátek 27. 9. další detektivní pátrání v blízkém okolí školy, aby zjistili, jaké dopravní značky se zde vyskytují.

V rámci prvouky jsme se tedy vydali ven s pracovními listy, kde prvňáčci měli zakreslovat, které základní dopravní značky jsou v okolí školy a co tyto značky znamenají. Zároveň si i ve dvojicích prakticky nacvičovali bezpečný přechod silnice po přechodu pro chodce. Celý článek.

Mgr. Eva Mašátová

 

Mít v ruce milion

V úterý 17. září nás ve škole opět navštívily pracovnice České spořitelny. V rámci projektu Abeceda peněz jsme si společně povídali o založení firmy ve třídě, o našem podnikatelském plánu, řešili jsme různé kvízové úkoly v týmech a dokonce jsme podepsali smlouvu na půjčku 3 000 Kč od banky.

Nejvíce jsme se těšili na návštěvu telčské pobočky České spořitelny. Celý článek.

Mgr. Miroslava Křenová

 

Abeceda peněz

Naše škola se již řadu let věnuje finanční gramotnosti žáků. Kromě běžné výuky v 8. a 9. ročníku se  děti z 5. a 7. ročníků pravidelně zapojují do projektu Rozpočti si to.

Letos se s finanční gramotností seznámí i žáci čtvrtých tříd v dlouhodobém projektu Abeceda peněz. Celý článek.

Lenka Božková

 

Nejzdatnější prvňáček

Nejzdatnější prvňáček Telče se v letošním roce koná v úterý 24. září od 9.00 hodin. Začátek akce v 8.30 hodin na školní zahradě ZŠ Hradecká Telč. Podrobnosti v celém článku.

 

Nabídka kroužků 2019/20

Vážení rodiče,

pro školní rok 2019/2020 jsme připravili nabídku následujících kroužků. V případě zájmu se hlaste u jednotlivých vyučujících.

Karel Navrátil, ředitel školy

Odpolední škola 2

Vážení rodiče,

i v letošním školním roce pokračuje projekt s názvem Odpolední škola 2. Součástí projektu je doučování několika předmětů, odpolední kluby a další aktivity, na které se mohou žáci přihlašovat u jednotlivých vyučujících.

Karel Navrátil, ředitel školy

 

 
Poslední změna: 2019-11-14

Do oblíbených Vytisknout Mapa webu Nahoru