ZŠ Telč, Masarykova 141, 588 56 Telč, Ředitel školy: Mgr. Karel Navrátil, Zástupce ředitele: Mgr. Vladimír Semotán,Tel.: 567243710Menu

Vyučovací hodiny

0. hodina 07.00 - 07.45
1. hodina 08.00 - 08.45
2. hodina 08.55 - 09.40
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 14.00 - 14.45

Dnes je:
Svátek slaví:


 

Úřední hodiny

Od 2. 11. 2020 do odvolání jsou úřední hodiny stanoveny takto.

Pondělí až pátek: 8.00 - 12.00 hod

  

Střídavá výuka

V návaznosti na usnesení vlády ze dne 19. 11. 2020 se zavádí od 30. 11. 2020 prezenční výuka pro celý 1. stupeň a 9. ročník. Pro ostatní ročníky bude platit následující režim výuky:

Termín: 30. 11. - 4. 12. 2020

  • Prezenční: 6. A, 7. A, 7. B
  • Distanční on-line: 6. B,  8. A, 8. B

V dalším týdnu (tzn. od 7. 12.) se forma výuky jednotlivých tříd prohodí. Distanční vzdělávání je nadále povinné a hodnotitelné v rozsahu, který určí ředitel školy. Zkontrolujte si prosím přihlášení obědů.


Pokyny pro 1. stupeň

Pokyny pro 2. stupeň

 

Vydávání obědů

Od 18. 11. se obědy pro cizí strávníky vydávají pouze do jídlonosiče z rampy, a to v čase 11.00 - 11.30 hod.

Současný výdej obědů probíhá pro žáky následovně.

  • 1. a 2. stupeň: 11.00 - 11.30 hod

Pro žáky nastupující od 30. 11. na prezenční výuku platí:

  • Na pondělí 30. 11. si všichni musí oběd přihlásit nejpozději ve čtvrtek 26. 11. na www.strava.cz
  • Děti platící svolením k inkasu, mají obědy automaticky přihlášené od 1.12.
  • Děti platící hotově na pokladně Šj, si musí obědy přihlásit sami. Pokud nemají dostatečný finanční limit, můžou obědy platit na pokladně Šj (pondělí – pátek od 7:00 – 8:00 hodin)
  • Zkontrolujte si prosím, zda máte obědy přihlášené, popř. odhlášené. Změny lze provádět do 14:00 pracovního dne.

  

Přihlášení k Office 365

Připomínáme postup přihlášení do prostředí Office 365. Odkaz naleznete také v levém menu.

 

Vánoce, Vánoce přicházejí

Že Vánoce již klepou na dveře, pocítili na vlastní kůži hned v pondělí 30. listopadu žáci 4. ročníků. Po dlouhé době se vrátili do školních lavic a hned na ně čekal nelehký úkol – ozdobit jeden z vánočních stromečků na telčském náměstí.

Ve 4. ročnících se to od rána hemžilo malými skřítky, které děti vyráběly jako ozdobičky na stromeček. Celý článek.

Mgr. A. Smejkalová, Mgr. L. Kretová
  

Pracovní činnosti jinak

V letošním školním roce je všechno trochu jiné. Jiné jsou i pracovní činnosti. Děti nemohou vařit v naší pěkné kuchyňce, což jim určitě chybí. Přesto se do vaření zapojují doma.

V říjnu měli žáci uvařit libovolný pokrm a v listopadu je čekají polévky a těstoviny. Své úžasné výtvory vyfotili a Vy se na některé z mnoha můžete podívat a inspirovat se. Celý článek.

Lenka Božková
 

Chováme se jako zvířata?

1. října 8. A podnikla výlet do jihlavské ZOO. Navštívili jsme Environmentální centrum ZOO Jihlava „PodpoVRCH“, kde jsme absolvovali výukový program na téma etologie živočichů.

Nejdříve jsme se seznámili se základními etologickými pojmy. Program byl pro žáky zajímavý už jen tím, že probíhal v netradičních prostorech. Pak následovalo vlastní pozorování vybraných druhů zvířat a návštěva Ježečka ušatého, kterého naše třída tento rok podporuje pomocí adopce v zoo. Program jsme si všichni moc užili. Celý článek.

Mgr. Dušan Rodek, Mgr. Zdeňka Remešová

 

Exkurze na Zastávce

V říjnu se naše třída 8. A podívala v Telči do Zastávky, do zařízení pro děti a mládež. Zde se žáci dozvěděli informace, jak toto zařízení funguje, a zkusili si různé společné aktivity. Nejvíc je bavila hra, kde si zkusili práci zaměstnanců Zastávky a pokoušeli se pomoct svým spolužákům s různými problémy. Exkurze se velmi povedla a žákům se líbila. Celý článek.

Mgr. Dušan Rodek

 

Papučový den

Týden od 5. do 9. října byl týdnem pro mobilní hospice. V tomto týdnu proběhl i „Papučový den“. Žáci, žákyně a někteří učitelé naší školy si přinesli do školy papuče, aby podpořili hospicovou péči v České republice.

Děkujeme všem za ochotu pomoci a samozřejmě všem třídám, které se zúčastnily. Celý článek.

 

Exkurze Moravský kras

Dne 29. září 2020 se naše třída 6. A vydala společně se 4. A na exkurzi do Moravského krasu. Naší první zastávkou byly Punkevní jeskyně. Počasí nám příliš nepřálo, a tak nás k jeskyním místo plánovaného pěšího výšlapu vyvezl místní vláček. To nám však vůbec nevadilo. Čekání na prohlídku nám příjemně zkrátila energická a upovídaná paní z obchůdku se suvenýry. Celý článek.

Třída 6. A

 

Zažij Zastávku jinak

Žáci 8. B se zúčastnili zážitkového progarmu v místním nízkoprahovém zařízení Zastávka.

Program je koncipován pro žáky 2. stupně Základních škol v Mikroregionu Telčsko.celý článek.

Mgr. Jiří Nerad

 

 

Nakupujeme a podnikáme

V úterý 6. 10. a ve středu 7. 10. proběhl v naší třídě V. B projekt zaměřený na finanční gramotnost. Pokračujeme tak v loňském projektovém vyučování, které děti učí hospodařit s penězi. Námětem této říjnové práce byly obchody. Myslím, že se takové vyučování dětem líbí a má svůj význam. Je užitečné, praktické a pro život potřebné. Celý článek.

Mgr. Miroslava Křenová

 

Hýbejte se s TERIBEARem

Žáci naší školy rádi podpoří dobrou věc, a proto se zúčastnili charitativní akce Hýbejte se s TERIBEARem, kterou na podzim uspořádal tým Nadace Terezy Maxové dětem s medvědem TERIBEARem. Medvídky si přinesli a vyšli na procházku žáci družiny J. Matouškové, třídy 4. A, 5. A, 6. A.

Za každou skupinu dětí nadace obdrží 500 Kč. Z naší školy tedy putuje na pomoc dětem v nouzi hezkých 2 000 Kč. Děti, děkujeme! Celý článek.

Mgr. Hana Švecová, Jana Matoušková, Mgr. Lucie Kretová
 

Milé opičky z I. B

Škola se rozjela, a tak je tu pár fotografií ze třídy I.B. Je to malá ukázka pro rodiče, kteří nemohou do školy zavítat. Mohou si tak udělat představu, jak vypadá třída a jak pracují jejich děti.

V tělocviku jsou obratní, ve výtvarné výchově krásně tvoří. Skupinové práce jsou také oblíbené. Tak mnoho zdaru, moje milé opičky z I. B. Celý článek.

Mgr. Eva Kudrnová

 

Světadíly a jejich zvířecí obyvatelé

18. září 2020 navštívila 4. A ZOO v Jihlavě. Zde si zapůjčila cestovatelský kufr, díky kterému mohla cestovat po světadílech a zjišťovat spoustu informací o tamějších zvířecích obyvatelích. Prvním kontinentem, který žáci navštívili, byla Afrika. Zde pozorovali savce a poznávali je podle typů srstí. Také si mohli „pohladit“ zebru.

Cestování s kufrem se žákům moc líbilo a budeme se těšit na další podobné akce. Celý článek.

Mgr. Lucie Kretová
 

Land Art a 2. A

Že vám slova LAND ART nic neříkají? Detektivové z 2. A si ho vyzkoušeli a už ví, o co jde.

Land Art, neboli krajinné umění, je umělecký směr, jehož podstatou je vytváření v přírodě z přírodních materiálů. A že to není umění jen pro umělce, ale že takové umělecké dílko zvládne i druháček, dokládají naše fotografie. Celý článek.

 

Mgr. Eva Mašátová 

 

Roštejn

V pátek 11. září se třída 4. A vydala na hrad Roštejn, kde se seznámila se zvířaty, která žijí v našich lesích. Náš projekt začal hned na třeštickém rozcestí, kde na žáky čekal náš průvodce. Zadal jim samostatný úkol: cestou na hrad Roštejn měli v lese sledovat stopy zvěře. Po příchodu na hrad si sdělovali stopy, které cestou zahlédli.

Druhým úkolem bylo rozdělit se do skupin a postupně chodit k průvodci, který jim dával v látkovém sáčku různé přírodniny, které měli pomocí hmatu určit. Celý článek.

Mgr. Lucie Kretová, Mgr. Dušan Rodek

 

Adaptační dopoledne v 6. B

Vzhledem k aktuální situaci v celé republice se letos na naší škole neuskutečnily již tradiční adaptační kurzy v šestých třídách. Rozhodli jsme se proto uspořádat alespoň adaptační dopoledne.

Pro naši třídu 6. B to byl myslím důležitý den. Od 1. září se značně změnilo obsazení třídy. Hodně dětí se rozhodlo pro studium na nižším gymnáziu, ale sedm nových žáků k nám přišlo ze Staré Říše a Markvartic. Je nás 25, takže noví spolužáci tvoří velkou část celé skupiny. Celý článek.

Mgr. Klára Mikešová

 

Vratka plateb za kroužky

Vážení rodiče,

část platby za kroužky (angličtinka, keramika), která nebyla z důvodu nouzového stavu vyčerpána, se Vám převádí do následujícího školního roku. Pokud této možnosti nevyužijete, bude Vám částka vrácena. O způsobu vrácení budete informováni na začátku školní roku 2020/21.

Tomáš Marek

 

Akutní onemocnění - postup

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče). Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11. 9. 2020

  

Manuál k provozu

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19. Zpracováno MŠMT ke stavu ke dni 24. srpna 2020.

  
Poslední změna: 2020-11-13

Do oblíbených Vytisknout Mapa webu Nahoru