ZŠ Telč, Masarykova 141, 588 56 Telč, Ředitel školy: Mgr. Karel Navrátil, Zástupce ředitele: Mgr. Vladimír Semotán,Tel.: 567243710Menu

Vyučovací hodiny

0. hodina 07.00 - 07.45
1. hodina 08.00 - 08.45
2. hodina 08.55 - 09.40
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 14.00 - 14.45

Dnes je:
Svátek slaví:


 

Peace Run 2017

Mírový běh poprvé v Telči! Ve středu 14. června se žáci 4. A a 4. B zúčastnili mezinárodní akce s celým názvem SRI CHINMOY ONENESS-HOME PEACE RUN, jejímž cílem je šířit poselství míru, přátelství a harmonie po celém světě. Celý článek

Bc. Hana Švecová, Mgr. Eva Mašátová

 

O nosaté čarodějnici

Žákyně z 6. a 7. ročníků si připravily pro ostatní žáky pohádku O Nosaté čarodějnici. Herečky zahrály pohádku před 1. – 6. ročníkem naší základní školy. Dále pro mateřskou školku, která se nachází v naší škole.  Pohádka byla úsměvná a velmi zábavná. Všem děkuji za skvělý herecký výkon. Celý článek.

Mgr. Lucie Svobodová Kretová

 

3. A v Jihlavě

Dne 1. června třída 3. A navštívila naše krajské město Jihlavu. Nejprve jsme navštívili podzemí, kde nás velmi zaujala chodba, která sama svítila. Dozvěděli jsme se, k čemu podzemí sloužilo a jak vzniklo město Jihlava.

Dále jsme navštívili zoologickou zahradu. Celý článek

Mgr. Lucie Svobodová Kretová

 

Envi den Telč

Ve středu 21. června se všechny třídy 1. stupně zúčastnily akce Klimatour 2017. Kraj Vysočina připravil v areálu Panského dvora pro děti workshop na téma čistoty životního prostředí, třídění odpadů a jejich recyklace, zdravovědy, bezpečné jízdy na kole, lesní pedagogika, ochrana a poznávání přírody. Jednotlivé týmy dětí se s optimismem zapojily do všech aktivit. Celý článek.

Mgr. M. Křenová

 

Dejme jim šanci

Jihlavská zoologická zahrada vyhlásila v lednu soutěž Dejme jim šanci II., které se zúčastnila třída 3. A. Úkolem projektu byla výroba krmítka a následně měli žáci pozorovat, jací ptáci na krmítko přiletí. S výrobou krmítka nám pomáhali žáci 9. ročníků. S pomocí paní učitelky Procházkové žáci ze 3. A namalovali naše krmítko a přimalovali všechny ptáky, kteří k nám na krmítko přiletěli.  Pod obrázky jsme ještě připsali názvy jednotlivých ptáků. Celý článek.

Mgr. Lucie Svobodová Kretová

 

Soutěž ve vaření

Na konci školního roku proběhla ještě jednou v naší kuchyňce soutěž ve vaření. Vařily děti z 9. ročníků. Tentokrát soutěžili proti sobě chlapci a dívky. Téma bylo pro všechny stejné - asijská kuchyně. V kuchyni to vonělo hlavně opečenou zeleninou a kořením. Celý článek.

Lenka Božková

 

Projekt pravěk - 3. ročníky

V rámci hodin prvouky v dubnu žáci 3. A a 3. B navštívili Planetárium v Brně. V úvodu jsme zhlédli poutavou projekci o planetách sluneční soustavy, souhvězdích a jejich v proměnách v čase. Posléze jsme se octli v době dinosaurů, seznámili se s některými druhy ještěrů a nakonec jsme se stali svědky pádu obří planetky, která způsobila vymření téměř všech druhů živočichů a rostlin. Celý článek.

Pavla Pospíchalová, Lucie Svobodová - Kretová

 

Sběr papíru (celkové výsledky)

První místo z loňského školního roku obhájila třída 4. A paní učitelky Mašátové, na druhém místě se umístila třída 3. A paní učitelky Svobodové Kretové a třetím místem se s letošním sběrovou akcí rozloučila třída 8. A pana učitele Nerada.

Všem sběračům, sběračkám, jejich rodičům, prarodičům i dalším pomocníkům velmi děkujeme! Celý článek.

Mgr. Žaneta Hronová

 

Sběr papíru (3. etapa)

III. etapa sběru papíru proběhla ke konci května a znovu se podařilo nashromáždit velké množství papíru. Celkem bylo odvezeno přes 20 tun papíru, časopisů a kartonů. Odměněni byli žáci, kteří přinesli více než 200 kg papíru. Prvních devatenáct nejlepších sběračů obdrželo finanční odměnu a dalších osmnáct nejaktivnějších sběračů a sběraček bylo odměněno poukázku do Pizzerie v Telči. Celý článek.

Mgr. Žaneta Hronová

 

Zdravověda ve 3. A

V měsíci květnu naši třídu navštívila paní zdravotnice z Jihlavy. Nejprve se žáci rozdělili do skupin a zjišťovali, jaká nebezpečí na ně kde číhají (např. doma, ve škole, v lese aj.).

Poté si zkusili telefonní hovor na linku 155, kde s nimi paní zdravotnice mluvila a navigovala je, co mají v daných situacích dělat. Celý článek.

Mgr. Lucie Svobodová Kretová

 

Výstava kostýmů

Na začátku května se žáci 3. A zúčastnili výstavy kostýmů z pohádky Pyšná princezna, která probíhá na Státním zámku v Telči. 

Nejvíce se nám líbila květina hrající známou písničku „Rozvíjej se poupátko“ poté, co jsme se k ní přiblížili. Zajímavé také byly kostýmy, které nosila princezna Krasomila a princ Miroslav. Výstava se nám moc líbila. Celý článek.

Mgr. Lucie Svobodová Kretová

 

Provázení na zámku

Letos, podobně jako v minulých letech, si vybraní žáci 9. ročníků vyzkouší roli průvodce na telčském zámku. Deset žáků z 9.A (Pelantová Eliška, Klubalová Tereza, Šánová Karolína, Habermannová Elisabeth) a z 9.B (Bačovský Tadeáš, Feit Daniel, Kovář Michal, Tomandl Jiří, Lazárková Aneta, Dvořáková Lenka) získalo díky spolupráci s NPÚ a zámkem Telč obrovskou šanci překonávat sami sebe. Celý článek.

 

Mgr. Andrea Smejkalová

 

Březnové projekty 3. A

V polovině března žáci 3. A sbírali informace o pravěku, které následně zpracovali v projektu. Zajímali se o zvířata, která v té době žila. Dalším projektem v naší třídě byli dinosauři. Vybrali jsme ty nejznámější, žáci se rozdělili do skupin a každá skupina měla jiné dinosaury. Celý článek.

 

Edukační výtvarná dílna

V dubnu se žáci 7. A znovu zúčastnili exkurze edukační výtvarné dílny v OGV v Jihlavě. Všichni se těšili na výtvarnou dílnu „Všední fantazie“ k výstavě "Jiný život momentky", ve které se pomocí různorodých materiálů pokusili vytvořit plošnou koláž, reflektující vystavená díla z kolektivní výstavy současných autorů. Celý článek.

Dušan Rodek, Jana Nováková

 

Koloběžka první

Premiérou pohádky Jana Wericha Koloběžka první se letos představily děti z dramatického kroužku školní družiny. Konala se 16. 5. 2017 a navštívili ji rodiče, prarodiče a přátelé malých herců. Za opravdu povedený výkon je diváci odměnili velkým potleskem. V pohádce zaznělo šest písniček, které si samy děti doprovodily na klávesy a flétnu. Celý článek.

Lenka Pokorná

 

Čistá Vysočina

V polovině dubna se žáci 7. A zúčastnili akce Čistá Vysočina. Při této akci procházeli trasu z Telče do Mysliboře, kolem cesty sbírali odpadky a třídili je do jednotlivých odpadních pytlů. Při této akci žáci pomohli uklidit kousek místa kolem svého bydliště a připojili se k akci „Uklidíme Česko“. Celý článek.

Dušan Rodek, Hana Javůrková

 

Školní časopis

Vychází 6. číslo školního časopisu Tajná agentura. Přejeme příjemné počtení.

 

Muzeum Vysočiny

V úterý 16. května navštívily deváté ročníky v prostorách telčského zámku místní Muzeum Vysočiny. Mohli se tak seznámit s modelem Telče, s významnými telčskými rodáky. Společnými silami dokázali přiblížit, kde bylo v dřívějších dobách popraviště a kde šibenice. Díky této diskusi paní průvodkyně dětem vyvrátila mylný „pohádkový mýtus“ o popravování na špalku. Celý článek.

Mgr. Andrea Smejkalová, Mgr. Dušan Rodek

 

Dubnové projekty 3. A

Začátkem dubna jsme měli projekt Velikonoce.  Zjišťovali jsme symboly Velikonoc, zvyky, tradice a pověry, které se vztahují na velikonoční týden. V polovině dubna jsme měli projekt „Normální je nekouřit“. V tomto projektu jsme se kromě kouření také zajímali o zdravý životní styl. V celém článku naleznete další podrobnosti a fotografie.

 

Květinový den

Ve středu 10. května se deset žáků devátých ročníků naší školy zapojilo do organizace tradiční veřejné sbírky Ligy proti rakovině. Žáci vyrazili ve žlutých tričkách do ulic prodávat kvítky měsíčku lékařského – symbol sbírky.

Zakoupením kytičky v minimální hodnotě 20 Kč jste tak mohli i vy podpořit tuto akci. Celý článek.

 

Mgr. Andrea Smejkalová

 

Stavíme ze stavebnice ROTO

Žáci 2. B se zúčastnili soutěže „Stavíme ze stavebnice ROTO“, na téma „Moje farma“. Vytvářeli nejrůznější zvířata, jejich výběhy, zemědělská stavení či stroje a další prvky vztahující se k tématu. Celý článek.

Mgr. Dagmar Ondráčková

 

Fyzikální exkurze

V úterý 25. 4. se skupina žáků z praktik fyziky zúčastnila exkurze do ústavu teoretické a aplikované mechaniky Centra Excelence Telč. Celý článek.

Mgr. Jiří Nerad

 

Krajské kolo v recitaci

V pátek 21. dubna se žákyně 8. ročníku Ludmila Krejčová zúčastnila krajského kola v recitaci, které se konalo v Městské knihovně v Třebíči.

Liduška postoupila do krajského kola z prvního místa, které vybojovala na okresním kole v recitaci v Jihlavě. Díky tomu se tak může pyšnit tím, že patří mezi deset nejlepších recitátorů a recitátorek v kraji Vysočina.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Celý článek

 Mgr. Andrea Smejkalová

 

Aktivizační dny v DSP Telč

Od začátku školního roku dochází pravidelně několik děvčat z devátých ročníků (Denisa Ganzwohlová, Elisabeth Habermannová, Tereza Klubalová, Kateřina Němečková, Lenka Dvořáková, Aneta Lazárková) do Domova pro seniory v Telči.

Zúčastňují se tzv. Aktivizačních dnů v rámci Klubů, které jsou pořádány pravidelně každé úterý v měsíci. Senioři si zde popovídají a díky našim děvčatům neztrácejí kontakt s okolním světem mimo DPS. Celý článek.

Mgr. Andrea Smejkalová

 

Akce Čistá Vysočina

V rámci akce „Čistá Vysočina“ se žáci 4. A a 4. B vydali sbírat odpadky v oblasti kolem rozhledny – Oslednice a Štěpnického rybníka. Samozřejmě jsme počítali s tím, že najdeme hodně plastových a skleněných lahví od alkoholu. Překvapením však bylo, že jsme cestou na Oslednici objevili nejenom staré hrnce, kýble, boty, ale i dámské spodní prádlo a starý televizor! :-) Celý článek.

Mgr. E. Mašátová a Mgr. M. Křenová

 

Od sklepa až po střechu v Třebíči

Na konci března se žáci 4. A  a 4. B vydali na exkurzi do třebíčského ekotechnického centra – Alternátoru.  Zde žáci absolvovali výukový program s názvem „Od sklepa po střechu“. Tento program provedl žáky všemi expozicemi. Součástí výukového programu byla i velmi zajímavá a zábavná projekce v multimediálním sále, kde se děti dozvěděly informace o Zemi a vesmíru. Celý článek.

 

Budoucí prvňáčci

Seznam registračních čísel žáků přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 naleznete zde.

Mgr. Karel Navrátil, ředitel školy

 

Turnaj ve florbalu mladších žáků

Dne 6. 4. se uskutečníl školní turnaj ve florbalu mladších žáků. Všem účastníkům děkujeme a vítězům gratulujeme. Výsledky naleznete v tabulce.

 

Okresní kolo v recitaci

V úterý 21. března proběhlo v DDM Jihlava okresní kolo recitační soutěže. Naši školu reprezentovali Zdislava Kadlecová (5. B), Antonín Veselý (7. A), Ludmila Krejčová (8. A) a Karolína Šánová (9. A). 

I přes velké množství soutěžících a počáteční trému jsme nakonec neodešli s prázdnou. Zdiška ve své kategorii 4., 5. tříd obdržela Cenu poroty za osobitý přednes básně a Lída svým přednesem přesvědčila odbornou porotu a skončila na krásném 1. místě v kategorii 8., 9. ročníků. 

Všem recitátorům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Lídě budeme držet palce v následujícím třebíčském krajském kole. Celý článek

Pavla Pospíchalová, Andrea Smejkalová

 

 

 

Školní Prostřeno

Rok se s rokem sešel a opět na naší škole proběhla oblíbená soutěž ve vaření s názvem Prostřeno. Zúčastnily se jí dívky z 9. ročníků. Zadání bylo stejné jako v minulém roce: 3 chody, za 3 hodiny, za 300,- Kč. Soutěžily tři týmy, které pro porotu složenou ze zástupců radnice, sdružení rodičů a školy, připravily vynikající pokrmy. 

Rozhodování o vítězi bylo velmi těžké. Vyhrát může ale jen jeden. Letos se staly vítězkami Lenka Dvořáková a Lenka Cahová z 9. B. Děkuji ale všem děvčatům, protože všechna jídla se moc povedla. Vítězné menu najdete v celém článku

Lenka Božková

 

Regionální volejbalový turnaj

Dne 15. 3. 2017 se konal regionální turnaj ve volejbale, který pořádala ZŠ Hradecká. Turnaje se zúčastnilo 5 škol - Gymnázium Telč, ZŠ Hradecká, ZŠ Masarykova, ZŠ Třešť a ZŠ Nová Říše. Výsledky turnaje v celém článkuVšem děkuji za reprezentaci naší školy.

L. Svobodová Kretová

 

Školní časopis

Vychází 5. číslo školního časopisu Tajná agentura. Přejeme příjemné počtení.

 

Matematický klokan

Každoročně se naše škola zapojuje do soutěže Matematický klokan. Letos tato soutěž připadla na pátek 17. března 2017. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích: Benjamín (6. – 7. ročník) a Kadet (8. – 9. ročník).

Během 60 minut řešili 24 úkolů. Jednotlivé úlohy byly bodovány podle obtížnosti třemi, čtyřmi nebo pěti body. Na začátku soutěže měl tak každý 24 bodů. Výsledky úspěšných žáků najdete v tabulkách v celém článku

Mgr. Martin Hadrava

 

Sběr papíru - 2. kolo

II. etapa sběru papíru proběhla v týdnu po jarních prázdninách a podařilo se opět nashromáždit velké množství papíru. Celkem bylo odvezeno kolem 18 tun papíru, časopisů a kartonů, za které škola obdržela přes 29 000 Kč. Jedna tuna sběrového papíru zachrání 17 vzrostlých stromů (zdroj: www.ekoporadny.cz), díky vám se tedy podařilo zachránit více jak 300 vzrostlých stromů. Celý článek

Mgr. Žaneta Hronová 

 

Turnaj v malé kopané

V úterý 14. 3. 2017 se v hale Sokola Telč konal turnaj žáků 3. – 5. tříd v malé kopané. 

Celkovým vítězem turnaje se stala třída 4. B, která vyhrála všechny své zápasy. Jejich skóre bylo 20:3. Druhé místo obsadili žáci ze 4. A, na třetím místě se umístila třída 5. A. Celý článek

Mgr. Jiří Remeš

 

Olypmiáda z biologie

V únoru proběhlo školní kolo biologické olympiády, tentokrát s podtitulem Detektivem v přírodě. Žáci museli prokázat teoretické znalosti a popasovat se s praktickými úkoly. V kategorii D postoupili do okresního kola Kuba Matějů a Rosťa Jeglík ze 7. A, v kategorii C budou školu zastupovat Barča Hlatká a Kája Kohoutová z 8. B a Kája Šánová z 9. A.

Všem žákům děkuji za účast. Celý článek.

Mgr. Žaneta Hronová

 

Letní tábor Zvůle 2017

Letní tábor Zvůle 2017 se uskuteční v termínu od 15.července do 22.července. Bližší informace a přihlášky budou k dispozici do konce března.

 

Prvňáčci v knihovně

V úterý 7. března jsme společně s dětmi z I. B navštívili knihovnu, kde na nás čekala královna Abeceda I. s rytířem Knihomolem. Po vzájemném představení byly děti ihned zapojeny do pohádkově laděných úkolů a soutěží, za které byly odměňovány zlatým pokladem. 

Po ukončení soutěžení nastala dětmi dlouho očekávaná chvíle, kdy složily slib, po kterém byly rytířem pasovány do rytířského řádu čtenářského. Podrobnosti a fotografie v celém článku.

L. Šmikmátorová

 

Vikingové

V úterý 28. února se žáci 6. až 8. ročníků zúčastnili představení z cyklu Návraty do historie, které pro děti připravuje agentura Pernštejni. Vybraný pořad zpracovával období bojovníků ze severu – Vikingů. Doménou celého představení byl model pravé vikingské lodi o délce 4,5 metru. 

Žáci se dozvěděli, jakým způsobem Vikingové ovlivnili historii, proč byli v Evropě tolik obávanými, jak je možné, že se dokázali plavit na tak obrovské vzdálenosti bez použití kompasu apod. Další podrobnosti v celém článku

 Mgr. Andrea Smejkalová

 

Regionální florbalový turnaj

Vybraní hráči naší školy se zúčastnili turnaje ve florbalu v Třešti za účasti všech škol z regionu. Turnaj vyhráli žáci z Třeště. Za nimi se umístil tým z gymnázia a třetí místo jsme obsadili my.  Ze čtyř odehraných zápasů jsme dva vyhráli a dva prohráli. 

Děkuji celému týmu, který hrál v sestavě: brankáři – Kučera a Pelikán, obránci  Marek, Tripal, Pokorný a Novák Jakub a útočníci – Muchin, Jackwerth, Jirásek, Cébe, Tomek, Jeglík, Bebjak. Podrobnosti v celém článku.

 

Recitační soutěž na 2. stupni

Ve čtvrtek 16. 2. se na 2. stupni uskutečnilo školní kolo v sólové recitaci. Recitovalo se ve dvou kategoriích, kdy v jedné kategorii soutěžili žáci šestých a sedmých ročníků, ve druhé žáci osmých a devátých ročníků.  Každý z recitátorů si připravil text k přednesu podle vlastního výběru. Výsledky soutěže naleznete v celém článku.

Všem recitátorkám děkujeme za účast a budeme těm nejlepším z nich držet palce v okresním kole, které proběhne v Jihlavě koncem března. 

Mgr. Andrea Smejkalová, Mgr. Pavla Pospíchalová

 

Předtančení na školním plese

Začátkem února se v kulturním domě v Sedlejově uskutečnil tradiční ples naší základní školy. Stejně jako v předchozích letech zahájili žáci devátých, a tentokrát i osmých, ročníků program plesu svým předtančením. 

V letošním roce žáci pravidelně od začátku října trénovali choreografii valčíku na píseň A Thousand YearPředtančení sklidilo velký úspěch a žáci byli odměněni velkým potleskem.

Všem tanečníkům a tanečnicím patří velký dík za nelehkou práci a trpělivost při nácviku. Celý článek.

Mgr. Lucie Svobodová Kretová, Mgr. Andrea Smejkalová

 

Okresní kola olympiád

V průběhu ledna a února se několik žáků naší školy zúčastnilo krajských kol olympiád.

Ve školním kole (Čj) si nejlépe vedla děvčata z 9.A Denisa Ganzwohlová, Elisabeth Habermannová, která naši školu reprezentovala také v okresním kole. V obrovské konkurenci více jak 50 soutěžících se Denise podařilo obsadit krásné 11. – 14. místo. Všem žákům i žákyním děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Celý článek.

Mgr. Andrea Smejkalová 

 

Školní časopis

Vychází 4. číslo školního časopisu Tajná agentura. Přejeme příjemné počtení.

 

Zápis do první třídy 2017 - odklad

Pokud chtějí rodiče žádat o odklad školní docházky svého dítěte do první třídy, mohou se přímo obrátit na Pedagogickou psychologickou poradnu v Jihlavě (Iveta Vrbková, tel.: 567 572 416).

 

Školní kolo chemické olympiády

Na začátku února proběhlo školní kolo chemické olympiády. Zúčastnili se jí žáci z 9. A (Denisa Ganzwohlová, Ruyman Jackwerth a Adam Jirásek). Zadání bylo opět velmi těžké. 

Nejlépe se test povedl Denise, která nás bude reprezentovat 3. 3. 2017 v okresním kole v Jihlavě. Celý článek.

L. Božková

 

Žáci 2. stupně v Horáckém divadle

Dne 24. ledna se žáci druhého stupně zúčastnili divadelního představení Splašené nůžky v Horáckém divadle v Jihlavě. Žáci byli z divadelního představení nadšení a poznali velmi náročný druh dramatického umění v podobě improvizační hry.

Všichni si odnášíme pěkný kulturní zážitek a vřele divadelní hru doporučujeme. Celý článek.

 

 Mgr. Lucie Svobodová Kretová, Mgr. Andrea Smejkalová

 

Pasování prvňáčků na čtenáře

Čtvrtek 19. ledna se stal velkým dnem pro naše letošní prvňáčky. Po týdnech a měsících jejich usilovné práce byli pasováni na čtenáře. Společně s jejich třídními učitelkami na tuto událost pozvali své nejbližší: rodiče, prarodiče, sourozence i známé. Všichni jsme se sešli v hudebním sále, kde nás uvítali žáci druhého stupně. Ti pod vedením paní učitelek A. Smejkalové a L. Svobodové Kretové secvičili program a sami nás provázeli celou oslavou.

Přejeme Vám, milí prvňáčci, ať spolu s novou kamarádkou knihou zažíváte spoustu dobrodružství, překvapivých objevů a radosti. Celý článek.

L. Šmikmátorová, Š. Rodová

 

V lednu vaří chlapci

Zase po nějaké době chlapci vystřídali děvčata ve školní kuchyňce. Zapojili se do vaření všichni chlapci z druhého stupně. Šesťáci připravovali tousty. Sedmáci se s vervou zhostili přípravy pizzy. Osmáci a deváťáci vařili a pekli časově náročnější pokrmy od palačinek, smaženého sýra až po pikantní kuřecí maso s hranolky.

Všichni si pochutnali a domluvili se, že si vaření brzo zopakují. Celý článek.

Lenka Božková

 

Školní ples 

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na ples SRPŠ  Základní školy Telč, Masarykova 141, který se koná 3. února 2017 od 20.00 hodin v Kulturním domě Sedlejov. Ples bude zahájen předtančením žáků naší školy.

Předprodej vstupenek ve Svačince Telč (ulice Masarykova). Cena vstupenky 100,- Kč.

Hudba: J.I.P. band a hosté.

Doprava autobusem tam i zpět zajištěna. Odjezd: 19.15 Zvolenovice, 19.30 Sokolovna Telč, 19.35 ZŠ Hradecká, 19.40 restaurace Pod Kaštany, 19.45 Urbanov. Zpět dle dohody.

Zároveň si Vás dovoluji snažně poprosit, zda byste nebyli  tak laskavi a dobrosrdeční a nepřispěli nějakou drobností do tomboly. V případě Vaší podpory darem do tomboly prosím o informaci, zda si můžeme nějakou drobnost u Vás vyzvednout, nebo zda ji případně dodáte přímo do školy na sekretariát k paní Elišce Pavlů (do 1. února). Výtěžek z plesu půjde na potřeby žáků naší školy. Předem Vám jménem celého SRPŠ  děkuji a těším se třeba na viděnou na plese. Plakát

Milan Svoboda, SRPŠ ZŠ Telč, Masarykova 141, z. s.

 

Regionální turnaj v basketbale

Na konci prosince se družstvo našich žákyň zúčastnilo regionálního basketbalového turnaje v Třešti. Naše žákyně se utkaly s hráčkami ze ZŠ Třešť, která do turnaje nominovala dva týmy. Dále pak sehrály utkání s děvčaty ze ZŠ Batelov, ze ZŠ Hradecká a GOB Telč. Zápasy byly velmi vyrovnané a v těžké konkurenci naše družstvo vybojovalo krásné třetí místo.

Děvčatům děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k dosaženému výsledku. Celý článek.

Mgr. Dušan Rodek

 

Malá kopaná

V úterý 10. ledna 2017 proběhl školní turnaj v malé kopané mladších a starších žáků i žákyň. Na 1. místě se v kategorii mladších žáků umístila s 10 body 6. A (2). Ve starší kategorii se na 1. místě umístila 8. A. 

Celý turnaj proběhl v rámci Fair Play a všichni zúčastnění si pěkně zahráli. Děkujeme za účast a vítězům gratulujeme. Celý článek

Mgr. Dušan Rodek

 

Edukační výtvarná dílna

V listopadu se žáci šestého a sedmého ročníku zúčastnili exkurze edukační výtvarné dílny v OGV v Jihlavě. Exkurze se týkala návštěvy galerie s výstavou nazvanou „Africká setkání“ J. Vičara a F. V. Foita. V rámci edukační dílny žáci pracovali na svých výtvarných pracích na africké motivy.

Vlastnoručně si tak mohli pod vedením kulturně - výchovného pracovníka galerie pana Robina Melounka vyrobit mandalu, odháněč hmyzu, návrh afrického oblečení nebo rituální masku. Celý článek.

Mgr. Dušan Rodek, Mgr. Martina Fridrichovská

 

Krásný pozdrav

z lyžařského kurzu na Řásné zasílají Krakonoš a lyžníci.

Mgr. Vladimír Semotán

 

Sdělení ředitelství

Vážení rodiče,

z důvodu změny v legislativě oznamujeme všem rodičům budoucích prvňáčků základních škol v Telči, že zápis pro školní rok 2017/2018 se uskuteční

7. a 8. dubna 2017

Uvažujete-li  o odkladu školní docházky z důvodu školní nezralosti u svého dítěte, objednejte si, prosím, po domluvě s Mateřskou školou návštěvu Pedagogicko - psychologické poradny v Jihlavě. 

U zápisu již budete předkládat doporučení odkladu poradenského zařízení společně s vyjádřením odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa. 

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat: 

  • ZŠ Hradecká: úterý 4. dubna 2017 v 16.00 hodin 
  • ZŠ Masarykova: pondělí 30. ledna 2017 v 16.00 hodin (sál hudební výchovy) 

Veškeré podrobnější informace k přípravě na zápis  se můžete dozvědět na Dni otevřených dveří

  • ZŠ Hradecká v  úterý 28. února 2017 od 14.00 – 16.00 hodin 
  • ZŠ Masarykova ve čtvrtek 26. ledna 2017 od 8.00 – 10.00 hodin

 

Školní časopis

Vychází 3. číslo školního časopisu Tajná agentura. Přejeme příjemné počtení.

 

Návštěva Senior Home

Žáci a žákyně 6. až 9. ročníků přišli zazpívat vánoční písně a koledy do Domu pro seniory a osoby s diagnózou Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby. Někteří klienti tohoto centra si známé koledy pobroukávali společně s našimi zpěváky.

Děkujeme všem žákyním a žákům za reprezentaci školy. Celý článek.

Mgr. Lucie Svobodová Kretová

 

Betlémy v Třešti

16. prosince se 3. A vydala na exkurzi do Třeště. Navštívili jsme Schumpeterův dům plný betlémů. Nejvíce se nám líbily postavičky, které se hýbaly. Zjistili jsme, že původně se vyráběly betlémy z papíru a až později ze dřeva. Dále jsme navštívili městské muzeum, kde jsme si prohlédli nejen betlémy, ale i výrobky, které se v Třešti dříve vyráběly. Celý článek.

Mgr. Lucie Svobodová Kretová

 

Regionální turnaj ve florbalu

Začátkem prosince jsme se zúčastnili florbalového turnaje mladších žáků v sestavě florbalistů z šestých a ze sedmých ročníků doplněnou i o Milana Svobodu, který chodí do páté třídy.

Velkou zásluhu na konečném druhém místě naší školy mají dva brankáři – V. Nyisztor a J. Kordík. V obraně nastoupili M. Pavlíček, A. Švec, D. Hrčka a M. Svoboda. V útoku se pravidelně střídali A. Lacko, R. Jeglík, P. Havlíček,  M. Habermann, M. Kovář, M. Burian, A. Veselý. Celý článek.

Mgr. Karel Navrátil

 

Školní sportovní turnaje

Během listopadu se uskutečnila sportovní klání o putovní pohár ředitele školy. Všem hráčům a hráčkám děkujeme za účast a vítězům gratulujeme.

Výsledky ze školního turnaje v basketbalu a florbalu.

Mgr. Karel Navrátil

 

Zpívání u stromečku

2. prosince 2016 proběhlo na náměstí v Telči tradiční rozsvěcování stromečku. Spoustu malých dětí s rodiči netrpělivě očekávalo příchod Mikuláše s jeho družinou v podobě andělů a čertů.  Žáci a žákyně naší školy doprovodili celý program připravenými písničkami a básničkami. Celý článek

Mgr. L. Svobodová Kretová, Mgr. D. Ondráčková

 

Listopadové projekty 3. A

V listopadu naše třída vytvořila dva projekty.

První projekt se týkal svatého Martina, svaté Kateřiny a Dušiček a druhý se zaměřil na dětství rodičů aneb doba před a po 17. listopadu 1989.

Více o projektech se dozvíte v celém článku

Mgr. Lucie Svobodová Kretová

 

Turnaj ve vybíjené 2. - 3. tříd

V pondělí 5. prosince proběhl turnaj ve vybíjené nejmladších žáků. Hrálo se o putovní pohár naší školy. Motivace byla veliká. 

Na 1. místě se umístila a putovní pohár tak získala třída 3. B, 2. místo si vybojovala 3. A a 3. místo obsadila 2. B. Všem vítězům gratulujeme. Celý článek.

Mgr. L. Svobodová Kretová, Mgr. D. Ondráčková

 

Čertování v DDM

Žáci z 2. B se 1. 12. 2016 zúčastnily „Čertování“ v DDM Telč. Jak už název napovídá, celý program byl věnován čertům.

Děti hledaly čertovské obrázky a plnily různé čertovské soutěže a úkoly v družstvech.

Po soutěžích na děti čekala výroba čertíka ze šišky a nakonec se šly podívat do pekla. Celý článek.

Dagmar Ondráčková

 

Efounci

Dne 2. 12. 2016 se žáci z 2. B zúčastnili naučně zábavného programu Efounci (Poznej svět vesmírných Efounků a inspiruj se). Žáci si v programu rozšířili znalosti o energii a vyzkoušeli si menší triky s elektřinou.

Na konci programu získali brašnu s několika užitečnými dárky. Celý článek.

Dagmar Ondráčková

 

Alternátor - ekotechnické centrum

Žáci 6. ročníku se ve středu 30. listopadu zúčastnili fyzikální exkurze v ekotechnickém centru v Třebíči s názvem Lidé, vynálezy, technika, elektřina kolem nás. 

Program nabídl procházku po stopách vynálezců i obyčejných lidí, kteří krok za krokem odkrývali tajemství přírody a prostřednictvím vynálezů měnili svět do jeho dnešní podoby. Žáci nahlédli do budoucích možných scénářů vývoje našeho světa směrem k jeho udržitelnosti nebo k zániku. Celý článek

Mgr. Jiří Nerad, Mgr. Dušan Rodek

 

Regionální turnaj ve volejbale

Dne 25. listopadu 2016 se naši žáci a žákyně zúčastnili regionálního volejbalového turnaje, který se konal v Třešti. Turnaje se zúčastnilo 5 týmů z různých škol. Naše škola měla v soutěži dva týmy. 

Tým ve složení: Procházková Barbora, Kauerová Valentýna, Dufková Zuzana, Novák Miloš, Lacko Antonio, Míča Matěj obsadil 3. místo.

Všem hráčům děkuji za reprezentaci školy. Další podrobnosti v celém článku.

Mgr. L. Svobodová Kretová


Průzkum trhu

Tak jako každý školní rok jsme v předmětu finanční a ekonomické gramotnosti prováděli marketingový výzkum cen potravin. Navštívili jsme tři obchody v okolí školy – Tesco, Enapo a Coop.

Žáci porovnávali nejen ceny vybraných produktů, šíři sortimentu, ale i to, jak se jim v jednotlivých obchodech nakupuje. Celý článek.

Lenka Božková

 

Made in Holland

Ve středu 16. 11. 2016 se konal ve škole projektový den. Letošní čtvrťáci si vybrali téma „Jsme lidé jedné Země“. Jejich úkolem bylo zjistit nejdůležitější a nejzajímavější informace o Holandsku, Slovensku a Vietnamu. Proč právě tyto země? Protože na naší škole máme děti, jejichž kořeny jsou spjaty právě s těmito zeměmi. 

O Holandsku nám přišli velmi vtipně vyprávět 2 tatínci Holanďané – Hendrik van Neck a Caspar Jacobs. Celý článek.

Mgr. Eva Mašátová

 

Plavecký výcvik

Od září do listopadu se žáci 3. a 4. ročníků zúčastnili tradičního plaveckého výcviku v bazénu E. Rošického v Jihlavě pod vedením zkušených plaveckých trenérů.

V poslední hodině plavání proběhly plavecké závody na 50 m volný způsob. Trenéři vyzdvihli především ty, kteří těchto 50 m zvládli zaplavat pod minutu. Výsledky v celém článku.

Mgr. Eva Mašátová

 

Školní časopis

Vychází 2. číslo školního časopisu Tajná agentura. Přejeme příjemné počtení.

 

Sběr papíru - 1. etapa

I. etapa sběru papíru proběhla v termínu 19. 10 - 24. 10. 2016. Žáci donesli opět velké množství papíru a nejlepší sběrači byli po zásluze odměněni.

Všem sběračům, sběračkám i žákům, kteří se při odvozu podíleli na nakládání papíru, patří obrovský dík. Celý článek.

 

Mgr. Žaneta Hronová

 

Tak jsme doplavali

Naše třída IV. B ukončila 8. listopadu plavecký výcvik, ve kterém jsme se zdokonalovali v různých plaveckých stylech, skocích do vody, lovení předmětů a na závěr pro nás plavčíci uspořádali plavecké závody – 50 m volný způsob.

Všechny děti se snažily zaplavat co nejlépe a patří jim velká pochvala. V kategorii dívek obsadila 1. místo Maruška Pykalová a kategorii chlapců Kubík Lazárek. Další výsledky v celém článku

Mgr. Miroslava Křenová

 

Vysočina - kraj zemědělství

Koncem října se osmé a deváté ročníky zúčastnily odborné exkurze zaměřené na oblast zemědělství v kraji Vysočina. Pracovníci agrárního oddělení kraje Vysočina nejprve žákům formou odborné přednášky představili hospodářskou stránku kraje. Poté se žáci vydali na prohlídku zemědělského družstva v Sedlejově a v Nevcehli. Celý článek.

Mgr. Andea Smejkalová

 

Přírodovědný Klokan

V uplynulých dnech se na naší škole uskutečnila soutěž Přírodovědný Klokan 2016, určená pro 8. a 9. ročníky ZŠ. Žáci se potýkali s 24 (více či méně náročnými) otázkami z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a všeobecných znalostí. 

Všem zúčastněným děkujeme a nejlepším řešitelům blahopřejeme. Nejúspěšnější řešitele naleznete v celém článku

Mgr. Žaneta Hronová

 

Přispěli na záchranu pralesa

Žáci současné 3. A a 6. A přispěli dobrovolným finančním příspěvkem, který zaslali na transparentní účet Zachraň prales.

Proč? Protože nejsou lhostejní ke globálním problémům naší planety. Uvědomují si, že deštný prales je nenahraditelným ekosystémem. Kolik? Přispěli na záchranu 1ha pralesa. Děkujeme. Celý článek.

Mgr. Š. Rodová a Mgr. L. Svobodová Kretová

 

Naše město - projekt 3. A

Na konci září jsme se třídou vytvořili projekt Naše město. Zjišťovali jsme zajímavosti o osobnostech, které se podíleli na rozvoji našeho města, seznamovali jsme se s jejich životy. Dále jsme zjišťovali zajímavé historické stavby v našem městě. Mimo jiné jsme se zajímali o zámek, který je na seznamu UNESCO.

Druhá část projektu se skládala z návštěv výše uvedených staveb. Více se dozvíte v celém článku.

Mgr. Lucie Svobodová Kretová

 

Školní časopis

Vychází 1. číslo školního časopisu Tajná agentura. Přejeme příjemné počtení.

 

Seniorský desetiboj

V září letošního roku se vybraní žáci devátých ročníků organizačně podíleli na zajištění soutěže Seniorský desetiboj. Tuto akci jsme podpořili v rámci rozvíjení mezigeneračních aktivit. Děkujeme za jejich pomoc.

Organizátoři si pochvalovali vstřícný přístup žáků k seniorům. Celý článek.

Mgr. Zdeněk Krafka

 

Čistírna odpadních vod Telč

Začátkem školního roku navštívily deváté ročníky v rámci volitelných předmětů místní čističku odpadních vod. Firma VEGAspol. v.o.s. se specializuje na projektovou, inženýrskou, obchodní, ale i poradenskou činnost v oboru vodního hospodářství. Zájmem společnosti je tedy čištění odpadních vod, kanalizace a vodovody.

Žáci se tak dozvěděli, jak funguje systém čistírny vod a spoustu dalších zajímavých skutečností. Více v celém článku

Lenka Božková, Dušan Rodek, Andrea Smejkalová

 

Regionální fotbalový turnaj

26. září se naši žáci zúčastnili regionálního turnaje ve fotbale, který se uskutečnil v prostorách ZŠ Hradecká v Telči. Naši hráči čelili soupeřům ze ZŠ v Třešti, ze ZŠ Hradecké v Telči, ze ZŠ Nová Říše a v neposlední řadě hráčům telčského gymnázia. Pochvala patří všem hráčům i hráčkám, neboť jejich zásluhou skončila naše škola na krásném druhém místě. Putovní pohár však tentokrát zamířil do Třeště.

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a blahopřejeme ke skvělým výkonům. Celý článek.

Karel Navrátil, Andrea Smejkalová

 

Odpolední škola

Vážení rodiče,

představujeme Vám projekt s názvem "Odpolední škola", díky kterému mají žáci možnost přihlásit se na bezplatné doučování nebo do školních klubů. Více informací se postupně dozvíte zde.

Ing. Tomáš Marek, koordinátor projektu

 

Hodina pohybu navíc

Ve školním roce 2016/17 je opět ZŠ Telč, Masarykova141 zapojena do pokusného ověřování programu „Hodina pohybu navíc.“ Pokusné ověřování vyhlásilo MŠMT a organizuje ho Národní ústav pro vzdělávání.

Pokusné ověřování má za cíl motivovat žáky 1. – 3. ročníků ZŠ k pohybu a ověřit možnosti začlenění těchto činností do režimu školní družiny. Celý článek s dalšími podrobnostmi.
Poslední změna: 2017-07-03

Do oblíbených Vytisknout Mapa webu Nahoru