ZŠ Telč, Masarykova 141, 588 56 Telč, Ředitel školy: Mgr. Karel Navrátil, Zástupce ředitele: Mgr. Vladimír Semotán,Tel.: 567243710Menu

Vyučovací hodiny

0. hodina 07.00 - 07.45
1. hodina 08.00 - 08.45
2. hodina 08.55 - 09.40
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 14.00 - 14.45

Dnes je:
Svátek slaví:


 

Pozvánka na zámek

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zveme Vás a Vaše dítě na slavnostní zahájení školního roku 2019/2020, které se bude konat na zámku v Telči

v pondělí dne 2. září 2019 v 8.30 hodin.

Seznam dětí s rozdělením do tříd bude vyvěšen na našich webových stránkách 28. srpna 2019 a 2. září 2019 v suterénu školy. Těšíme se na spolupráci.

Seznam pomůcek a školních potřeb do l. třídy naleznete v celém článku.

Karel Navrátil, ředitel školy

   

 

Úřední hodiny

Úřední hodiny v průběhu letních prázdnin:

  • od 7.8.2019 vždy ve středu (8.00 - 13.00 hod)
  • Jinak po telefonické dohodě (tel.: 608 040 342, sekretariát)

 Karel Navrátil, ředitel školy

 

 

Pokladní hodiny ŠJ

Pokladní hodiny školní jídelny v průběhu letních prázdnin:

  • 29. 7. 2019 – 30. 8. 2019 (8,00 – 12,30 hod)
  • pondělí 12. 8. 2019 dovolená

Pavlína Kopečná, vedoucí ŠJ

  

Takoví jsme a Takoví jsme byli

Posledním projektem mé třídy 5. B je třídní tablo, které má dvě části. První nese název Takoví jsme, druhému jsme určili název Takoví jsme byli.

V dalším školním roce se třída obmění, někteří odejdou, noví žáci přijdou, a proto jsem chtěla, aby těch pět let během práce na tomto třídním tablu zhodnotili, připomenuli si pěkné chvíle, které společně zažili. Celý článek.

Mgr. Radka Hadravová

 

Vybíjená 2. a 3. tříd

Poslední týden před prázdninami jsme si zpříjemnili sportem. Ve středu 26. 6. proběhl turnaj ve vybíjené druháků a třeťáků.

Vítězným družstvem a držitelem Putovního poháru se opět stala třída III. B ve složení: N. Jeglíková, J. Pelikánová, S. Brtníková, K. Ďásková, K. Kubešová, M. Blechová, D. Nerad, M. Dvořák, J. Žákovský, J. Rymeš, T. Mifka.

Blahopřejeme a těšíme se na další sportovní akce v příštím školním roce. Celý článek.

Mgr. Miroslava Křenová
 

 Vyměněná princezna

Žáci a žákyně z druhého stupně nacvičovali celý školní rok pohádku Vyměněná princezna. Mladí herci svou pohádku zahráli před celým prvním stupněm a z druhého stupně si pozvali 6. a 7. ročníky. Odpoledne se přišli na vystoupení podívat rodiče, prarodiče, kamarádi a známí.

Děkuji všem hercům za reprezentaci školy. Celý článek.

L. Kretová

 

5. A v ZOO

Na konci května si třída 5. A vyrazila do ZOO Jihlava. Jeli sem prezentovat svůj projekt s názvem Ztichlý les. Prošli si celou ZOO a žáci gymnázia z Chotěboře pro ně nachystali stezku plnou úkolů. Na konci stezky je pak čekalo slosování o odměny.  Za účast na projektu jsme získali naučné materiály týkající se našich pěvců. Celý článek.

Mgr. L. Kretová
 

Šakalí léta

V měsíci květnu zhlédli naši žáci a žákyně z druhého stupně v Horáckém divadle v Jihlavě divadelní hru Šakalí léta.  Vrátili se v čase a zjistili, jak se žilo jedné rodině v komunistickém režimu. 

Kromě jiného zde zazněly i známé melodie a odměnou pro herce byl potlesk ve stoje. Hra se mládeži líbila. Celý článek.

L. Kretová, Ž. Hronová, K. Mikešová, M. Fridrichovská, A. Smejkalová
 

Ztichlý les II

Zoo Jihlava pořádala akci s názvem Ztichlý les II. Tento projekt měl upozornit na snižující se počty pěvců v naší krajině. Žáci 5. A pozorovali v okolí svých domovů 6 pěvců, zapisovali si jejich výskyt a pozorovali je v jejich přirozeném prostředí.

Tato kampaň celosvětově upozorňuje na snižující se počty ptactva. Třída 5. A vyrobila různé drobné upomínkové předměty a vytvořila výstavu v Panském dvoře. Díky tomu se podařilo podpořit pěvce v Asii částkou 7 158 Kč. Celý článek.

Mgr. Kretová Lucie
 

 Olympiáda 1. stupeň

Dne 20. 6. 2019 se konala Olympiáda v atletice pro žáky 1. stupně. Děti soutěžily v hodu kriketovým míčkem, skoku dalekém, běhu na 50 m a štafetovém běhu 10 x 1 kolo. Dobré počasí jistě přispělo k výborným výsledkům. Za zmínku stojí výkon štafety 2. B, která porazila 2. A i obě štafety třetích tříd. V jednotlivých sektorech pomáhali žáci 7. B. Celý článek.

D. Ondráčková
 

Včelí dům

13. 6. 2019 navštívili žáci 1. A, 2. B a 4. B Včelí dům V Hulicích. Děti si prošly velkým včelím úlem s obřími plástvemi, po vzoru včel si vyzkoušely orientaci podle čichu. Navštívily bylinkovou zahrádku, viděly čmelín a domů si odvezly i svůj výrobek. Celý článek.

Mgr. D. Ondráčková, Mgr. Š. Rodová

 

Družina v supermarketu

Ve středu 12. 6. proběhl v naší školní družině projektový den, v tomto školním roce už druhý, na téma Svět kolem nás – Supermarket. Po základních informacích jsme se společně vydali do jednoho z telčských supermarketů. Zde se nás ujal jako odborník z praxe vedoucí supermarketu pan Ludvík Čeloud. Celý článek.

Jana Nováková
 

Sběr papíru - celkové výsledky

V polovině května došlo i na poslední III. etapu sběru papíru. Oceněni byli všichni žáci, kteří se na sběru podíleli více jak 150 kg. První místo znovu obhájila třída 6. A.

První tři místa celkových výsledků sběru kopírují výsledky III. etapy. První místo opanovala třída 6. A, která se celkovým vítězem stává již počtvrté za sebou.

Velké poděkování ale patří všem sběračům a sběračkám i jejich rodinným příslušníkům, kteří se sběrové akce jakkoliv účastnili. Děkuji i panu školníkovi a žákům pomáhajícím s odvozem sběrového papíru. Celý článek.

Mgr. Žaneta Hronová

 

 Čistá Vysočina

V polovině dubna se žáci a žákyně 4. a 7. ročníků opět zapojili do projektu Čistá Vysočina. Mladší žáci poklidili okolí Staroměstského rybníku v Telči. Ti starší se vydali sbírat nepořádek na trase Telč – Mysliboř.

Dle instrukcí obě skupiny třídily nalezené odpadky do černých, nebo průhledných pytlů. Nejvíce se sesbíralo hlavně PET lahví, plastových obalů a sáčků. Kromě dobrého pocitu si jistě odnesli i představu o tom, jak se k životnímu prostředí chovat nechtějí. Celý článek.

Mgr. J. Remeš, Mgr. E. Procházková, Mgr. M. Hadrava, Mgr. Ž. Hronová

  

Finále kvízoování s jihlavskou zoo

Do jihlavské zoo jel 10. června reprezentovat naši školu tým ve složení Adam Nedorost (6. A), Robin Novák a Ondra Holubář (7. A), Domča Dvořáková (7. B), Sam Pol (9. A) a Kuba Matějů (9. B). Žáci si svoji účast vybojovali ze školního a poté ze základního kola.

Po vyrovnaném souboji ve velké konkurenci dalších účastníků finále si naši žáci vybojovali konečné krásné druhé místo v prvním ročníku KvíZOOVání.

Všem zúčastněným patří ještě jednou obrovské poděkování za chuť, s níž se do soutěže pustili, i za výsledek, kterého dosáhli. Celý článek.

Mgr. Žaneta Hronová

 

Čtení v knihovně

Blížící se závěr školního roku bývá hektický. A den 4. června doopravdy uspěchaný byl. V tento den se celá škola fotila. Poté žáci 8. A vyrazili zklidnit svoji mysl za tiché zdi Městské knihovny v Telči. Pro některé to byla pravidelná návštěva, pro jiné to byl návrat do minulosti.

Moc bych chtěla poděkovat skvělým knihovnicím Andree Fajtové a Lence Zamazalové za velmi příjemné chvíle strávené v knihovně. Já osobně bych chtěla poděkovat všem mladým lidem, kteří čtou. Bylo mi velmi příjemné, když si někteří žáci rovnou nějakou knihu po naší návštěvě vypůjčili. Celý článek.

Mgr. Radka Hadravová
 

Sněhurka a sedm trpaslíků

Děti z dramatického kroužku školní družiny se v květnu představily s krásnou pohádkou. Premiéru Sněhurky a sedmi trpaslíků měli malí herci před rodiči, prarodiči a sourozenci. Následovalo šest dalších vystoupení. Něžná Sněhurka i legrační trpaslíci zaujali také babičky a dědečky v Domově pro seniory v Telči.

Děti slíbily všem divákům, že se v příštím roce vrátí s další nacvičenou pohádkou. Celý článek.

Lenka Pokorná

 

Školní časopis

Vychází 4. číslo školního časopisu v tomto školním roce. Příjemné počtení. 

 

Exkurze v ČOV v Telči

Dne 4. 6. 2019 žáci, kteří navštěvují doučování z chemie, navštívili ČOV v Telči. Zde se dozvěděli řadu zajímavých a poučných informací o čištění splaškových vod. Zjistili také, že odpadní voda nevoní, ale po vyčištění teče do Telčského potoka křišťálově čistá a nezávadná.

A to je v době, kdy je nejen v České republice vody málo, velmi důležité pro životní prostředí. Celý článek.

Lenka Božková

 

Výuka žáků 8. a 9. tříd na 1. stupni

V březnu a dubnu žáci osmých a devátých ročníků navázali na projektový den „Pomáháme na prvním stupni“. O projektovém dnu si ve skupinkách připravili ukázku výukové hodiny pro první stupeň. Výuka se týkala různých oblastí - přírodovědy, vlastivědy, českého jazyka, anglického jazyka, tělesné výchovy, matematiky a výtvarné výchovy.

Žáci pak chodili do různých tříd prvního stupně a svoji výuku se snažili zábavně i prostřednictvím ukázek prezentovat mladším spolužákům. Celý článek.

Mgr. D. Rodek, Mgr. K. Mikešová, Mgr. M. Fridrichovská
 

Stavíme s Merkurem

Dne 9. května se naši žáci zúčastnili soutěže stavění s Merkurem. Letos probíhala soutěž v obchodním centru CityPark v Jihlavě a zúčastnilo se jí 25 družstev z různých základních škol na Vysočině. Úkolem bylo postavit vybraný tip Tatry a splnit tři soutěžní úkoly v jízdě slalomu, se závažím a couvání do garáže.

Naše družstvo ve složení Adéla Sobotková, Matouš Novák, Matěj Dufek a Vojtěch Hauzar se zhostilo úkolu velmi pečlivě a ve velké konkurenci se neztratilo. Celý článek.

Mgr. Dušan Rodek

 

Památníky Lidice a Terezín

10. června uplyne sedmdesát sedm let ode dne, kdy nacisté vyhladili obec Lidice jako odplatu za atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha.

Malá pevnost Terezín sahá svou historií až k osobnosti Marie Terezie a Josefa II. V době druhé světové války se stal Terezín policejní věznicí gestapa.

Věříme, že se deváťákům a osmákům exkurze líbila, že jim přiblížila a osvětlila válečné události. Velké poděkování patří panu PhDr. Vojtěchu Kynclovi, Ph.D., který nás oběma objekty provedl a vše doplnil poutavým výkladem. Celý článek.

Mgr. Klára Mikešová, Mgr. Jiří Nerad, Mgr. Dušan Rodek

 

Exkurze - Bosch Jihlava

Exkurze do vzdělávacího centra firmy Bosch Jihlava. 

Žáci 8. ročníku se 17. dubna zúčastnili exkurze s cílem získat informace z oblasti technického vzdělávání.

Celý článek si můžete prohlédnout zde.

  

Jiří Nerad, Tomáš Marek

 

Školní kolo ve vybíjené

Na začátku května se na naší škole konal turnaj ve vybíjené mladších dívek, na který byli přizváni vítězové z prvního stupně a to třída 5. B. Hrálo každé družstvo s každým 2 x 7 minut. Kdo vybil více soupeřových hráčů, zvítězil.

Nejlépe si vedla děvčata ze 7. B a obsadila 1. místo.

Všem hráčům děkujeme za účast. Celý článek.

 

Mgr. L. Kretová, Mgr. E. Procházková
 

 Výlety 1. A

Žáci z 1. A, rodiče a třídní učitelka ve středu 8. 5. 2019 vlakem navštívili město Slavonice. Společně jsme prošli Pohádkový les, splnili zajímavé pohádkové úkoly a vytvořili básničku.

Třída se také vydala do Hospodářského dvora v Bohuslavicích. Tam jsme zjišťovali rozdíly mezi volně žijícími zvířaty, hospodářskými zvířaty a domácími mazlíčky. Celý článek.

Mgr. Šárka Rodová

 

Svět knihy 2019

Ve čtvrtek 9. května navštívili žáci naší školy 25. ročník mezinárodního knižního veletrhu v Praze – Svět knihy. Žáci a žákyně z 1. až 7. ročníku mohli zhlédnout improvizované divadlo Českého rozhlasu Junior, přičemž se někteří zapojili jako herci, kdy museli zvládnout složité jazykolamy.

Velkou poctou pro nás všechny bylo osobní setkání s přední českou autorkou knih pro děti Petrou Braunovou.

Návštěva veletrhu naprosto splnila naše očekávání a nejeden z nás odjížděl z Prahy s krásnou novou knihou, kterou řada z dětí neváhala otevřít již při zpáteční cestě autobusem. Celý článek.

Mgr. Andrea Smejkalová, Mgr. Šárka Rodová
 

Děti pomáhají dětem

Žáci naší školy podpořili svými srdíčkovými výtvarnými pracemi benefiční koncert pro děti se srdečními vadami tzv. „SRDÍČKÁŘE“. Třída 1. A přispěla ze svých vydělaných peněz na trzích částkou 600,- Kč.

Všem zúčastněným patří poděkování. Celý článek.

 

Mgr. Šárka Rodová

 

Čokoládovna v Táboře

Před velikonočními svátky jsme navštívili Cífkův statek v Třebízi, kde jsme se dozvěděli o velikonočních zvycích od místního hospodáře, faráře, děvečky, čeledína či báby družebné.

Cestou zpět jsme navštívili v Táboře Muzeum čokolády a marcipánu. Dozvěděli jsme se o historii čokolády, jejím pěstování a zpracování. V další části jsme zhlédli výstavu marcipánových modelů večerníků, táborského náměstí a jiných památek. Celý článek.

Mgr. Š. Rodová, Mgr. Ž. Hronová a Mgr. D. Rodek

 

Regionální futsal

S blížícím se koncem školního roku se ke konci chýlí i naše regionální soutěže. Předposlední akcí byl i tento turnaj ve futsalu, který naše škola pravidelně pořádá. O největší překvapení se postarali žáci z gymnázia, kteří s námi bojovali v závěru turnaje o první místo.

Nás reprezentovali tito žáci: M. Svačina, M. Burian, M. Kovář, D. Tomek, D. Hrčka, F. Kučera, Jiří a V. Nyisztorovi, R. Trojan, A. Lacko, R. Jeglík, P. Havlíček, A. Švec, J. Kordík. Pořadatel vyhlásil Radka Mariana Trojana nejlepším brankářem turnaje a s 13 brankami zvítězil mezi střelci Rosťa Jeglík. Celý článek.

Mgr. Karel Navrátil

 

Malá kopaná - květen 2019

V rámci školních turnajů proběhl turnaj v malé kopané. V mladší kategorii si zaslouženě mezi sebou rozdělili první a druhé místo  žáci šestých tříd. U starších se o první místo sportovně utkala družstva z  9. tříd. O jejich pořadí rozhodl  až rozdíl mezi vstřelenými a obdrženými brankami.

Na závěr děkuji panu učiteli Dušanu Rodkovi za organizaci turnaje. Výsledky turnaje najdete v přiložených tabulkách v celém článku.

Mgr. Karel Navrátil

 

Školní prostřeno

Dne 26. 4. 2019 proběhla opět na naší škole soutěž ve vaření „Školní prostřeno“. Do této oblíbené akce se zapojily čtyři skupinky žáků z 9. ročníků. Za tři hodiny připravili kuchtíci tříchodové menu pro porotu, která se letos skládala se zástupců SRPŠ. Myslím si, že porotci si na vhodně vybraných jídlech opravdu pochutnali. Děti vařily úžasně a zasluhují si určitě můj obdiv.

Přestože se zvolená jídla všem moc povedla, vyhrát může jen jeden. Porota vybrala skupinku  chlapců  složenou z Jakuba Matějů, Antonína Veselého a Matyáše Pelikána. Celý článek.

Lenka Božková
 

Rybářská olympiáda

V letošním roce se díky Střední rybářské škole a Vyšší odborné škole vodního hospodářství a ekologie ve Vodňanech konal již 11. ročník Rybářské olympiády. Školního kola se zúčastnilo celkem 17 rybářů a rybářek. Kromě tradiční „poznávačky“ základních druhů ryb prokazovali svoje znalosti i v tom, jakou typickou potravu vyhledávají některé ryby, a poprali se s nesnadným kvízem.

S testem se nejlépe popasovala trojice Marek Svačina (8. A), Filip Kučera (8. A) a Robin Novák (7. A). Ale ani rybářky se v silné konkurenci chlapců neztratily. Všem žákům i žákyním děkuji za účast i zápal, se kterým k olympiádě přistoupili. Celý článek.

Mgr. Žaneta Hronová
 

Kvízoování v jihlavské ZOO

V březnu proběhlo na naší škole školní kolo KVÍZOOVÁNÍ, pořádané ZOO Jihlava. Do jihlavské ZOO jely 5. 4. 2019 naši školu reprezentovat tři týmy. Čekalo je zde kromě dalších záludných otázek ze zoologie i poznávaní živočichů z fotografií, nebo podle přírodnin.

Do finálového kola KvíZOOvání, které se bude konat 10. 6. opět v Jihlavě, se podařilo postoupit týmu III. kategorie, a to hned z prvního místa. Všem zúčastněným patří obrovské poděkování za odvahu, přípravu, kterou věnovali studiu živočichů, i chuť, s jakou se do soutěže pustili. A vítěznému týmu přeji hodně štěstí i v červnu. Celý článek.

Mgr. Žaneta Hronová
 

Krajské kolo v sólové recitaci

Ve čtvrtek 25. dubna 2019 se naše žákyně 5. ročníku Karolína Feitová zúčastnila krajského kola v dětské sólové recitaci v Třebíči.

Mezi 11 nejlepší recitátorů z kraje Vysočina se probojovala přes okresní kolo konané v Jihlavě, ve kterém zvítězila. Kája porotu zaujala svým osobitým zpracováním textu a přirozeným vystupováním.

Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Celý článek.

Mgr. Andrea Smejkalová

 

Regionální volejbalový turnaj

Ve středu 27. března 2019 se naši volejbalisté a volejbalistky vypravili na regionální turnaj, který se konal na ZŠ Hradecké. Turnaje se zúčastnily 3 školy – ZŠ Hradecká, ZŠ Masarykova, ZŠ Třešť. Naše škola nasadila do soutěže 2 týmy dívek.

Ve skupině chlapců sehrála své zápasy i Třešť, zatímco ve skupině dívek tento tým chyběl. Přesto byl tým Třeště jediný, na který naši chlapci nestačili, a proto skončili na druhém místě. První tým dívek se umístil na krásném 2. místě. 

Všem žákům a žákyním děkujeme za reprezentaci školy. Celý článek

Mgr. L. Kretová
 

Jak mít zdravé zuby

Že je péče o naše zuby důležitá, víme všichni. Aby byla i správně prováděná, rozhodli jsme se s dětmi z I. B navštívit přímo zubní ordinaci paní doktorky Policarové.

Paní doktorka dětem vysvětlila i ukázala, jak si správně čístit zoubky, co jim vadí a co jim prospívá. Děti si prohlédly celou ordinaci a mohly se ptát na to, co je zajímalo.

Na závěr bychom chtěli paní doktorce i sestřičce poděkovat za ochotu a laskavý přístup. Celý článek.

L. Šmikmátorová
 

Příprava velikonočnch pokrmů

Před velikonočními svátky proběhl ve třídě 5. B "sváteční" projekt, kterým si žáci podráždili chuťové buňky před samotnými Velikonocemi, neboť připravovali tradiční velikonoční pokrmy.

Před vlastním krájením, mícháním, pečením a zdobením si žáci museli zjistit, co se za tradičními velikonočními pokrmy skrývá. Proč hospodyně pečou beránka? Proč je symbolem Velikonoc vajíčko? Co byl a je mazanec? Na tyto a další otázky hledali žáci odpověď.

Hostina to byla velkolepá, všechna jídla se povedla a výborně chutnala. Celý článek.

Mgr. Radka Hadravová

 

 Divadlo Spejbla a Hurvínka

20. března žáci 1. A a 5. A navštívili Divadlo S + H a zhlédli představení Hurvínek v Tramtárii. Děti prvního ročníku se zúčastnili také workshopu, který na představení a dané téma navazoval.

20. březen je den dětských divadel, proto v divadle natáčela televize ČT Déčko pro zprávičky. A kdo poskytl televizi rozhovory? Naši žáci. Celý článek.

Mgr. Š. Rodová a Mgr. L. Kretová
 

Praha a její památky

Když už jsme navštívili Prahu, nemohli jsme odjet bez prohlídky nejvýznamnějších pražských památek. Co jsme všechno viděli? Pražský hrad, Katedrálu sv. Víta, Mrákotínský monolit, hradní stráž a její výměnu, Karlův most, Staroměstské náměstí a orloj, Prašnou bránu a mnoho dalšího. Celý článek.

Mgr. Š. Rodová a Mgr. L. Kretová

 

Veselé zoubky

Jak si správně čistit zuby? Co zubům prospívá a co jim škodí? Jak často chodit na preventivní prohlídky? To vše a ještě více se dozvěděli žáci prvních tříd v projektu Veselé zoubky, kterým je provázeli Hurvínek a Mánička. Celý projekt připravila a užitečnými dárky zpestřila drogerie DM. Celý článek.

Mgr. Šárka Rodová
 

Zápis do 1. třídy

Ve dnech 5. – 6. dubna 2019 se konal na naší škole zápis dětí do první třídy narozených 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013. Při příchodu do školy na děti čekali žáci devátých ročníků převlečení za Pata a Mata, motýla Emanuela, Manku a Rumcajse, Červenou karkulku a princezny. 

Dočasným útočištěm dětí se stala družina.  Mohly si zde pohrát a pak se pustit do plnění úkolů.

Děkuji všem kolegům a žákům, kteří se na zápisu podíleli. Celý článek.

Mgr. D. Ondráčková

 

Florbalový turnaj mladších žáků

Do jarního kola florbalu se přihlásilo celkem 6 družstev, z toho jedno dívčí s brankářem Kristiánem Večerkou a tým z prvního stupně, konkrétně z 5. B. Do hry se zapojilo celkem 42 hráček a hráčů. Po části turnaje hrané ve skupinách se družstva utkala o konečné pořadí. První místo obsadili hráči ze 7.A, na druhou příčku dosáhli žáci 6.A a třetí místo obsadili hráči ze 7.B.

Na závěr děkujeme i žákům devátého ročníku, jmenovitě Antonínu Veselému a Antoniu Lackovi za řízení jednotlivých zápasů. Celý článek.

Mgr. Karel Navrátil
 

Používám mozek 

Dne 2. 4. 2019 se konal fyzikálně přírodopisně preventivní pořad s názvem Používám mozek s mottem „jak se naučit na písemku na jedničku“. Celý článek.

Mgr. Jiří Nerad

 

Turnaj v malé kopané

V úterý 26. 3. 2019 proběhl v hale Sokola Telč turnaj v malé kopané. Zúčastnili se jej žáci 3. – 5. ročníků. Celkovým vítězem se stala třída 4. A, která hrála ve složení: Nedorost Marek, Taliga Sebastián, Engl Daniel, Dubec Roman, Bína Miroslav, Jarolímek Patrik a Procházka Nicolas.

Velký dík za pomoc při organizaci turnaje patří žákům z 9.B. Všem zúčastněným děkuji za vzornou reprezentaci svých tříd. Celý článek.

Mgr. Jiří Remeš

 

Jak si vybrat knihu

V úterý 2. dubna navštívily děti z III. B Městskou knihovnu. Paní knihovnice nás velice mile přivítaly. Na úvod připravily besedu, ve které si s dětmi povídaly, jaké knihy čtou, zda mají oblíbeného spisovatele či ilustrátora a podle čeho si máme knížky vybírat. V další části jsme se rozdělili do družstev. Různé úkoly jsme plnili na třech stanovištích.

Děkujeme za skvěle připravenou akci. Rádi se do knihovny zase vrátíme. Více v celém článku.

Mgr. M. Křenová

 

Matematický klokan

Každoročně se naše škola zapojuje do soutěže Matematický klokan. Letos tato soutěž připadla na pátek 22. března 2019. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích: Benjamín (6. – 7. ročník) a Kadet (8. – 9. ročník). Během 60 minut řešili 24 úkolů. Jednotlivé úlohy byly bodovány podle obtížnosti třemi, čtyřmi nebo pěti body.

Výsledky nejúspěšnějších řešitelů naleznezte v celém článku.

Martin Hadrava

 

Pozor, zvířata v ohrožení!

Zvířata v ohrožení. Tak se jmenuje výukový program, který třída 5. B absolvovala v pátek 22. 3. 2019 v Zoologické zahradě Jihlava. Program proběhl v architektonicky zajímavém Centru environmentální výchovy PodpoVRCHem. Během 120 minut jsme s ohroženými zvířaty prošli všechny kontinenty světa a zjistili jsme, co nejvíce ohrožuje některé druhy zvířat. Absolutním vítězem je vždy člověk. Celý článek.

Mgr. Radka Hadravová
 

Družina na poště

Ve středu 13. 3. proběhl v naší školní družině projektový den na téma "Svět kolem nás – Pošta". Projektu se zúčastnily děti 4. a 5. ročníků navštěvující školní družinu. Děti se dozvěděly nejprve něco z historie doručování zpráv, vzkazů a zásilek. Na poště se jim pak věnovala vedoucí pošty, paní Jana Koukalová, jakožto odborník z praxe.

Nakonec všichni dostali samostatný úkol. Zabalit a poslat zcela sami balíček s cukrovinkami do školy. Cukrovinky měly být samozřejmě sladkou odměnou za snahu.

Ve škole všechny informace sepsaly, nalepily obrázky a přednesly svým mladším spolužákům. Balíček přišel hned druhý den a všichni zúčastnění si na něm moc pochutnali. Celý článek.

Jana Nováková

 

Sběr papíru - II. etapa

Těsně před jarními prázdninami proběhla na naší škole druhá část sběru papíru. Nejaktivnější sběrači, kteří přinesli více jak 200 kg, byli opět odměněni finanční odměnou, nebo poukázkou do pizzerie. I tentokrát si první místo mezi třídami s přehledem vysbírala třída 6. A paní učitelky Smejkalové.

Velké poděkování ale patří všem sběračům a sběračkám i jejich rodinným příslušníkům, kteří se sběrové akce jakkoliv účastnili. Děkuji i panu školníkovi a žákům pomáhajícím s odvozem sběrového papíru. Celý článek.

Mgr. Žaneta Hronová
 

Pachatel se vrací na místo činu

Dne 15. 3. 2019 naši školu navštívil bývalý žák David Hunka, který se učí v Třešti cukrářem. Děvčatům z 9. ročníků předvedl, jak se dělají žloutkové věnečky. Bylo to velmi zajímavé a poučné. Děvčata zjistila, že učební obor cukrář, který je  určen nejen  pro dívky, ale i chlapce, kteří mají vztah k pečení a vaření, je zajímavý, ale i náročný.

U tohoto povolání platí dvakrát, že se musí dělat s láskou, protože cukrářskými výrobky chceme hlavně někomu druhému udělat radost. Celý článek.

Lenka Božková

 

Okresní kolo v sólové recitaci

Koncem února proběhlo školní kolo v sólové recitaci pro žáky druhého stupně. Nejlepší recitátorky z druhého stupně nás pak v polovině března reprezentovaly v okresním kole v Jihlavě. Karolína Feitová se ve své kategorii 4. a 5. ročníků stala absolutní vítězkou a bude naši školu reprezentovat 25. dubna v krajském kole sólové recitace v Třebíči.

Všem děvčatům patří velký dík a pochvala za vzornou reprezentaci naší školy, paním učitelkám děkujeme za pečlivou přípravu soutěžících. Celý článek.

Mgr. Andrea Smejkalová

 

Spaní ve škole

V letošním roce se již podruhé uskutečnilo přespávání ve škole. Celá akce byla zaměřena na prohloubení zájmu o čtení, rozvoj čtenářské gramotnosti. Řada dětí má doma problém najít si čas a věnovat ho četbě. Právě z toho důvodu jsme se snažili dětem přiblížit různé metody a aktivity, které je možné využívat v rámci čtení.

Celá akce byla velmi příjemným zpestřením školního života nejen dětí, ale i samotných učitelů. Navíc jsme moc rádi, že nadšení pro čtení se daří šířit i mezi naše děti. Celý článek.

Mgr. Andrea Smejkalová

 

Když učí deváťáci

Dvě skupiny žáků a žákyň z 9. ročníků si vyzkoušely v rámci projektového vyučování v naší třídě roli učitele. Připravily si hodiny na téma „Lesnictví“ a „Básně“. Třeťákům se vyučování se staršími spolužáky velice líbilo, na konci hodiny odměnili „učitele“ potleskem.

Deváťáci přiznali, že práce pedagoga není vůbec lehká. I když byli dobře připraveni, nemysleli si, že hlasité mluvení, reagování na všetečné otázky dětí, udržení pozornosti, příprava na vyučování mohou odebrat tolik energie. Celý článek.

Za III. B Mgr. M. Křenová
 

 

The Bear Educational Theatre

V úterý 19. února navštívila naši školu divadelní společnost THE BEAR EDUCATIONAL THEATRE. Připravila si pro nás tři představení s názvem JACKIE AND THE GIANT pro žáky 3. a 4. ročníku, THE ALIEN GRAMMAR SHOW, které zhlédli žáci 6. a 7. ročníku a MURDER AT WIMBLEDON určené pro žáky 8. a 9. ročníku.

Výkony herců byly skvělé. Všem se představení líbilo, některé fráze zaznívaly školou i několik dní poté a gesta herců se zrcadlily v neverbální komunikaci mezi studenty. Celý článek.

 

Zajímavé pokusy ve 3. A

Obsáhlá kapitola o neživé přírodě v třeťácké prvouce nabízí spoustu příležitostí, jak všechno prozkoumat a naučit se pomocí praktických pokusů.

Zkoumali jsme tedy proměny vody, co plave a co ne, lámali jsme si hlavy nad tím, jak poznat bez ochutnání, v které ze dvou misek je voda se solí a v které voda s moukou. Pozorovali jsme a zapisovali vlastnosti látek, zkoumali proces hoření, osahali jsme si horniny a nerosty. Velmi oblíbeným pokusem byl i pokus s názvem „Balonek v láhvi“.  Celý článek.

Mgr. Eva Mašátová
 

 

Meziškolní turnaj ve florbale

Ve čtvrtek 28. 3. 2019 proběhl v Třešti turnaj starších žáků základních škol ve florbale. Turnaje se zúčastnilo šest týmů ze základních škol z okolí.

Náš tým ve složení A. Lacko, R. Jeglík, A. Veselý, V. Nyisztor, M. Pelikán, M. Pavlíček, A. Švec, M. Burian, D. Hrčka, M. Kovář, M. Svačina, R. M. Trojan ani jednou neprohrál. Jen díky horšímu skóre skončil na krásném druhém místě za vítěznou Třeští.

Děkujeme našim žákům za vzornou sportovní reprezentaci naší školy a těšíme se na další turnaje. Celý článek.

Mgr. Dušan Rodek
  

Pasování do řádu čtenářského

V úterý 12. 3. navštívily děti z I. B Městskou knihovnu, kde je uvítal rytíř Knihomol a královna Abeceda. Dětí se vyptávali, zda znají písmenka, zda umí číst a jestli dokážou splnit úkoly, které pro ně nachystali. Po společném složení slibu, že s knihami budou pěkně zacházet, byli všichni pasováni na rytíře.

Chtěli bychom velmi poděkovat za skvěle připravenou akci, která hravou formou napomáhá k tomu, aby si děti vytvořily ke čtení a ke knihám pozitivní vztah. Celý článek.

Mgr. Ludmila Šmikmátorová

 

Letní tábor Zvůle 2019

Tradiční letní tábor Zvůle se letos uskuteční v termínu od 13. do 20. července Přihlášky a podrobnější informace najdete v rubrice Menu od 18. března.

Vladimír Semotán

 

Školní kolo biologické olympiády

Na konci ledna proběhlo školní kolo Biologické olympiády. Tématem letošního ročníku byl Příjem a výdej látek.

Za kategorii D postoupili do dubnového okresního kola Kuba Lazárek s Ivanem Jeglíkem ze 6. B a Martin Vitouš ze 6. A, v kategorii C budou naši školu reprezentovat Kuba Matějů z 9. B a Sam Pol s Rosťou Jeglíkem z 9. A.

Všem žákům děkuji za účast a těm nejúspěšnějším přeji hodně štěstí v dalším kolem olympiády. Celý článek.

Mgr. Žaneta Hronová
 

Young People in European Forest

I v letošním roce jsme se zapojili do lesnické soutěže YPEF – Mladí lidé v evropských lesích. Družstvo ve složení Kuba Matějů, Tonda Veselý (oba 9. B) a Rosťa Jeglík (9. A) se zúčastnilo místního kola v Telči. Ve své mladší kategorii (6. – 9.  ročník) obsadili pěkné 3. místo.

Ze soutěže si kromě hezkých věcných a upomínkových předmětů odnesli jistě i novou zkušenost a rozšířili si své dosavadní poznatky. Klukům patří poděkování za odvahu i za přípravu, kterou věnovali studijním textům. Celý článek.

Mgr. Žaneta Hronová

  

Varhanní exkurze

Ve čtvrtek 7. ledna jsme se s devátými třídami vydali na varhanní exkurzi. Popojeli jsme do nedaleké Třeště, kde jsou v kostelích dvoje rozdílné varhany – starší barokní v částečné rekonstrukci a varhany nové z roku 1995.

Jelikož mezi námi je jeden student hry na varhany, nehrála dětem jen paní učitelka Mikešová. Jako varhaník se představil i Jakub Matějů. Celý článek.

Mgr. Klára Mikešová

 

Předtančení na školním plese

V pátek 15. února se konal již tradiční ples SRPŠ při naší škole. Žáci z devátých tříd si v počtu 18 lidí připravili s paní učitelkou Mikešovou dvojí předtančení.

I přes zdravotní problémy tanečníků se nám snad povedlo přispět k dobré náladě a pohodě celého večera. Hosty velice příjemně překvapilo také okénko do minulosti, konkrétně do doby první republiky, které s dětmi ze 6. a 7. tříd připravily paní učitelky Smejkalová a Kretová. Věříme, že se všichni plesající dobře bavili a již teď se těšíme na příští rok. Celý článek.

Mgr. Klára Mikešová 

 

Malá kopaná

Ve středu 30. 1. 2019 proběhl na naší škole turnaj v malé kopané mladších a starších žáků i žákyň. Turnaje se zúčastnilo i pár děvčat, která si zaslouží uznání za odvahu i za předvedenou hru.

Všem zúčastněným děkujeme za předvedenou hru a přejeme hodně úspěchů v dalších sportovních kláních. Výsledky naleznete v celém článku.

Mgr. Dušan Rodek

 

Okresní kolo olympiády v Nj

Adam Pavlíček, žák šesté třídy, uspěl v okresním kole olympiády v Nj.

Získal skvělé 1. místo v kategorii mladších žáků. Gratulujeme. Celý článek.

Mgr. Zdeněk Krafka
 

Dějepisná olypiáda

Dne 17. 1. 2019 se naši dva žáci z devátého ročníku Alice Mašková a Samuel Pol zúčastnili okresního kola dějepisné olympiády v Jihlavě. Oba žáci se velmi snažili a čelili velké konkurenci z jiných škol.

Sam nakonec obsadil velmi krásné čtvrté místo a postoupil do krajského kola. Děkujeme oběma za řádnou reprezentaci naší školy. Celý článek.

Mgr. Dušan Rodek
 

Dveře do kouzelného světa

Není to tak dávno, co jsme vítali prvňáčky do školních lavic a dnes znají všechna písmenka abecedy. Někteří již mají přečtené první knihy. Kdo je letos pasoval na čtenáře?

Za zvuku královských fanfár dne 29. ledna 2019 pasoval děti sám pan král s královnou. Děti nejprve musely složit slib, díky kterému byly panem králem pasovány a pážaty obdarovány. Každý dostal odznak čtenáře, pamětní list a knihu.

Všem pasovaným čtenářům přejeme hodně zajímavého, zábavného a poučného čtení s hlubokými čtenářskými zážitky. Celý článek.

Mgr. Š. Rodová, Mgr. L. Šmikmátorová

 

Věda nás baví

V prvním pololetí pracovalo v kroužku Věda nás baví na ZŠ Masarykova 20 dětí. Zabývali jsme se celou řadou zajímavých témat z biologie, chemie, fyziky i astronomie. Zkoumali jsme např. barvy a vyzkoušeli si chromatografii, tj. metodu rozdělování směsí barev na jednotlivé složky, a to jak teoreticky, tak i prakticky.

Seznámili jsme se se stavbou buňky a vytvořili si model rostlinné i živočišné buňky. Vysvětlili jsme si fungování jednotlivých organel v buňce a pozorovali buňky pod mikroskopem. Celý článek.

Mgr. Radmila Šeniglová
 

Ringo soutěž

Každý rok probíhá na naší škole tradiční předvánoční soutěž v ringu. Letošní ročník se pyšnil obrovskou účastí. U starších žákyň a žáků se přihlásilo devět týmů a z mladších žáků a žákyň bylo utvořeno týmů šest.

Výsledky naleznete v celém článku.

Mgr. L. Kretová, Mgr. D. Rodek

 

Basketbalový regionální turnaj

20. prosince 2018 se naše děvčata zúčastnila regionálního basketbalového turnaje, který se konal v Třešti. Turnaje se zúčastnilo 5 týmů z 5 škol – Gymnázium Telč, ZŠ Hradecká, ZŠ Masarykova, ZŠ Batelov a ZŠ Třešť.

Po dlouhé a vyrovnané hře se naše děvčata umístila na 3. místě.

Děvčatům děkuji za reprezentaci školy. Celý článek.

Mgr. L. Kretová

 

Párty se zdravou 5

Dne 16. 1. 2019 se v naší škole uskutečnila akce Párty se Zdravou 5. Žáci 6. tříd pod vedením lektora připravovali během dvou hodin tři jednoduchá, zdravá, a přesto i chutná  jídla. Během vaření se děti také dozvěděly spoustu tipů a triků k vaření, skladbě jídelníčku apod.

Dětem se tato akce velmi líbila, a proto si tento projekt určitě v budoucnu někdy zopakujeme. Celý článek.

Lenka Božková 

 

Adventní a vánoční tradice

Adventní a vánoční tradice, tak zní název posledního projektu v tomto kalendářním roce třídy 5. B. V průběhu měsíce prosince si malé skupinky žáků či jednotlivci vybrali a zpracovali jednu adventní či vánoční tradici. Vybírat mohli z mnoha, neboť žádné jiné sváteční období není tolik opředeno tradicí a zvyky jako advent a Vánoce.

Celý projekt žáci prezentovali ve třídách 3. A a B. Doufáme, že i jim byl tento projekt přínosný tak jako nám, neboť nám osvětlil některé zvyky, které dodržujeme, ale nevíme proč. Celý článek.

Mgr. Radka  Hadravová
  

Za betlémy do Třeště

Po celé adventní období se žáci třídy 5. B zabývali adventními a vánočními tradicemi a zvyky. Každý žák si ve výtvarné výchově vytvořil, nakreslil, nebo namaloval svůj vlastní betlém. 

Pro inspiraci jsme si udělali výlet za betlémy do Třeště. Stálou expozici jsme našli v domě J. A. Schumpetera, kde nás provedla milá paní Kesslerová. Na závěr našeho výletu jsme samozřejmě nezapomněli navštívit nadživotně velké sochy Svaté rodiny na hrázi Třešťského potoka. Celý článek.

Mgr. Radka Hadravová

 

Hledáme nejlepšího mladého chemika

Dne 13. 12. 2018 se tři žáci naší školy zúčastnili druhého kola soutěže v Havlíčkově Brodě. Tato soutěž prověřovala znalosti dětí z ne moc oblíbené chemie.

Tereza Černá, Jakub Matějů a Antonín Veselý se na toto klání poctivě připravili a svým výkonem dobře reprezentovali naší školu. Celý článek.

Lenka Božková
  

Školákem v Protektorátu

Být českým žákem a studentem v době Protektorátu Čechy a Morava nebylo vůbec jednoduché.

O tom se mohli přesvědčit žáci 5. B, kteří navštívili v Národním památkovém ústavu v Telči výstavu „Školákem v Protektorátu“ v rámci celorepublikového projektu „Školákem v Protektorátu Čechy a Morava“.

Žáci si mohli uvědomit, jak obtížné bylo vzdělávat se v nacistické diktatuře. Celý článek.

Mgr. Radka Hadravová

 

 Mikulášská vybíjená 4. a 5. tříd

V úterý 4. 12. 2018 na naší škole proběhla mikulášská vybíjená nejen 2. a 3. tříd, ale o putovní pohár statečně bojovali i naši čtvrťáci a páťáci.

Turnaje se zúčastnily čtyři týmy. Hrálo se s velkým nasazením a atmosféra byla bojovná. Nejlepším družstvem, které si odneslo krásný putovní pohár, byla třída 5. B.

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům gratulujeme. Opět se potvrdilo, že vybíjená patří mezi oblíbené míčové hry. Celý článek.

Mgr. Radka Hadravová

 

Školní časopis

 Vychází 2. číslo časopisu Old Schol. Přejeme příjemné čtení.

 

Projekty v 5. A

Na podzim letošního roku se třída 5. A zabývala tématem baroko. Vyjeli jsme proto do nedalekých Jaroměřic nad Rokytnou, kde jsme se podrobně s tímto tématem seznámili. Žáci si zahráli na opravdové zámecké pány a paní.

V letošním roce jsme také navštívili vodní dílo Dalešice. Žáci se zde seznámili s výrobou elektrické energie. Celý článek.

Mgr. L. Svobodová Kretová

 

Přednáška policie ČR

V úterý 4. 12. naši školu navštívila policie ČR, aby žáky 5. a 6. ročníků seznámila s nebezpečnými situacemit a s jejich optimálním řešením.

Žáci 6. A byli seznámeni hlavně s nebezpečím, které na ně číhá na sociálních sítích. Na žáky 5. A čekala spousta nebezpečných situací v podobě cizího člověka v bytě, nalezení nebezpečných předmětů, apod.

Tuto přednášku zprostředkoval pan učitel Hadrava, kterému děkujeme. Celý článek.

Mgr. Lucie Svobodová Kretová

 

Zdobení stromečků na náměstí

Poslední listopadový týden vyrostlo na našem náměstí spoustu malých stromečků, které čekaly, až je děti z místních škol a školek ozdobí. Za naši školu se tohoto úkolu zhostila třída 5. A.

Vyrobili jsme ozdoby z víček od zavařovacích sklenic, které jsme dozdobili pohledy a vánočními přáníčky a dále jsme náš stromeček ozdobili hvězdičkami z pevné látky. Celý článek.

Mgr. L. Svobodová Kretová

 

Mikulášská vybíjená

V úterý 5. 12. se konala mikulášská vybíjená 2. a 3. ročníků, kde se hrálo o putovní pohár naší školy. Motivace tedy byla veliká a boje nelítostné. První místo vybojovali žáci z 3. B, druzí byli žáci z 2. B a třetí skončila třída 3. A. Stupně vítězů nakonec o kousek utekly bojovníkům z 2. A. Fotografie vítězných týmů si můžete prohlédnout zde. Celý článek.

Mgr. Eva Mašátová
 

 

Školní turnaj v mix basketbalu

V jednotlivých týmech bylo nutné splnit podmínku, aby v družstvu hrála nejméně dvě děvčata.  Turnaje se ve skupinách zúčastnilo celkem 8 týmů. Podle předpokladů k favoritům turnaje patřili týmy z devátých tříd. Tyto týmy si to mezi sebou rozdaly o celkové vítězství.

Děkujeme všem za účast v turnaji. Výsledky naleznete v tabulce celého článku.

Mgr. Karel Navrátil

 

Koledování v Senior Home Telč

V pátek 7. prosince jsme měli možnost koledovat v Senior Home v Telči. Do koledování se zapojilo 31 dětí z druhého stupně naší školy. V domově nás velmi mile přivítali, někteří z klientů si s námi dokonce zazpívali některou z koled. Jak pro nás, tak pro klienty a pracovníky Senior Home to byl příjemně strávený čas.

Našim žákům a žákyním děkuji, že byli ochotni se letošního hlásání příchodu Vánoc zúčastnit. Celý článek.

Mgr. Klára Mikešová

 

Sběr papíru - 1. etapa

Stejně jako v předchozích letech se i letos na naší škole uskuteční 3 etapy sběru papíru. V listopadu proběhla I. etapa, která přinesla téměř 29 tun sesbíraného papíru, kartonů či časopisů. Odměna byla připravena pro žáky, kteří se na sběru podíleli více jak 200 kg. První místo si s přehledem zajistila třída 6. A paní učitelky Smejkalové.

Velké poděkování ale patří všem sběračům a sběračkám i jejich rodinným příslušníkům, kteří se sběrové akce účastnili. Děkuji i panu školníkovi a žákům pomáhajícím s odvozem sběrového papíru. Celý článek.

Mgr. Žaneta Hronová

 

Přírodovědný klokan

I v letošním roce se naše škola zapojila do soutěže Přírodovědný Klokan. Celkem 24 otázek z matematiky, fyziky, chemie, zeměpisu přírodopisu a všeobecných znalostí čekalo na žáky z 8. A, 9. A a 9. B. O první a druhé místo se s 50 body podělily Vendula Hamršmídová s Pavlou Veselou. Na třetím místě se k nim připojil Dominik Hrčka se 48 body.

Děkuji všem žákům i žákyním za účast a kolegyním i kolegům za pomoc s organizací. Celý článek.

Mgr. Žaneta Hronová

 

Regionální fotbalový turnaj

Dne 27. 9. 2018 se konal regionální turnaj základních škol v kopané starších žáků. Nejlepší střelec turnaje – Rostislav Jeglík (6 branek). Celý článek s výsledky.

Mgr. Karel Navrátil

 

Centrum Excelence Telč

V listopadu se žáci devátých ročníků zúčastnili dne otevřených dveří v Centru excelence Telč. Přednáška obsahovala představení kulturního dědictví (historické materiály, konstrukce a sídla,…) a moderních technologií (klimatický větrný tunel, radiografie,…). Na závěr exkurze dostali žáci prostor k diskusi s přednášejícími odborníky. Celý článek.

Mgr. Dušan Rodek

 

Edukativně stimulační skupinky

Edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti a jejich rodiče budou zahájeny ve středu 16. ledna 2019 ve třídě I. B.

Informačně organizační schůzka proběhne pouze s rodiči budoucích prvňáčků ZŠ Telč, Masarykova, kteří o skupinky projeví zájem,

a to ve středu 9. ledna 2019 taktéž ve třídě I. B od 14.00 hod.

Základní škola Telč, Masarykova 141, příspěvková organizace

Mgr. L. Šmikmátorová

  

Mikuláš v Telči

V pátek 30. listopadu jsme měli tu možnost rozšířit program na telčském náměstí k příležitosti příchodu svatého Mikuláše, zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromu. Této akce se zúčastnilo 41 dětí z druhého stupně naší školy. Věříme, že nejen naše vystoupení vneslo na náměstí radost z pomalu se blížících Vánoc. Celý článek.

Mgr. Klára Mikešová

 

Žáci vili věnce

Začal nám adventní čas, doba přípravy na vánoční svátky. K těmto dnům bezesporu patří i adventní věnec. A nejkrásnější je vždy ten, který si sami vyrobíme, i když není dokonalý a jako z květinářství od profesionálů. Tímto tvrzením se řídili moji žáci z třídy 5. B. Všechny věnce tvořili s nadšením a výsledek byl výborný. Věnce byly nádherné a určitě v každé rodině zpříjemní předvánoční čas. Celý článek.

Mgr. Radka Hadravová

 

Prezentace projektu SOVY

V pátek 16. listopadu žáci z 2. B završili svůj dvouměsíční projekt o sovách prezentací pro prvňáčky.

Ti se tak dozvěděli o tom, kde sovy žijí, čím se živí, kde si staví hnízda, jak se brání, jak létají, loví a jak vypadají. 

Na závěr si společně všechny děti zazpívaly Grónskou písničku a od druháků dostaly také jeden úkol - vyrobit sovu z ruličky. Celý článek.

Mgr. Dagmar Ondráčková

 

Školní turnaj ve florbalu ml. žáků

V rámci školních turnajů se v listopadu uskutečnil florbalový turnaj mladších žáků „O putovní pohár ředitele školy“. Do turnaje se přihlásily celkem čtyři týmy. Nejlepší výkon ze všech v turnaji předvedla hráčka ze 7. B – Adéla Bojanovská.

Na závěr bych rád poděkoval druhému rozhodčímu Tondovi Veselému.

Konečné pořadí najdete v přiložené tabulce celém článku.

Mgr. Karel Navrátil

 

Život v první republice

V úterý 20. listopadu proběhl na naší škole projektový den. Žáci 5. A, 6. A, 6. B, 7. A a 7. B se společně se svými třídními učiteli rozhodli prostřednictvím krátkých scének v dobových kostýmech přiblížit ostatním žákům školy život za první republiky.

Celý článek videoukázka z projektového dne.

Mgr. Andrea Smejkalová, Mgr. Vladimír Semotán

 

Olympiáda v Čj na 2. stupni

V pátek 16. listopadu se konalo školní kolo olympiády v českém jazyce pro 2. stupeň. Zúčastnilo se 21 žáků z 8. a 9. ročníku. Tématem mluvnické části byla zejména práce se jmény, rčeními, významy slov. Slohové téma znělo „Co všechno umí světlo?“. Všem přítomným patří poděkování za účast a zejména pak za jejich práci, kterou odvedli. V okresním kole v Jihlavě budou naši školu reprezentovat Alice Mašková z 9. A a Antonín Veselý z 9. B. Celý článek.

Mgr. Radka Hadravová, Mgr. Klára Mikešová

 

Školou znělo "Ach synku, synku"

V úterý 20. 11. jsme se celé dopoledne věnovali projektovému vyučování. Tentokrát jsme zvolili téma 100 let republiky. Cílem bylo seznámení žáků se životem u nás od roku 1918 až do současnosti.

V průběhu projektového dne jsme se vyfotili, proběhla i prezentace v ročníku. A úplně na závěr jsme zazpívali oblíbenou lidovou písničku našeho 1. československého prezidenta „Ach synku, synku“. Celý článek.

Za 3. třídy Mgr. M. Křenová

 

Plavání 

Od září do listopadu se žáci třetích a čtvrtých ročníků účastnili plaveckého výcviku v jihlavském bazénu E. Rošického.

Během 20 výukových hodin se učili pod odborným dohledem trenérů nejen základním plaveckým stylům (kraul, prsa, znak), ale byli seznámeni i se základními prvky záchrany tonoucího a první pomoci. V poslední lekci žáci absolvovali plavecké závody na 50 m volným stylem. Celý článek.

Za 3. a 4. ročníky Eva Mašátová

 

Rozpočti si to - 1. stupeň

Dne 12. 11. 2018 se v naší škole uskutečnil opět projekt zaměřený na finanční gramotnost. Tohoto projektu se zúčastnili žáci z 5. ročníků. Prakticky se seznámili se základy domácího hospodaření. Děti pracovaly samostatně ve skupinkách, kde si sestavovali osobní a rodinný rozpočet a tvořily finanční rezervu. Celý článek.

Lenka Božková

 

Plavecký výcvik očima dětí

V rámci plaveckého výcviku 3. tříd základních škol vyhlašuje Plavecká škola Jihlava každoročně výtvarnou soutěž. Letos jsme malovali na téma „Plavecký výcvik očima dětí“. Této soutěže se zúčastnily třídy III. A i III. B.

Vybrali jsme z obou tříd 15 prací, které porota vyhodnocovala. Prý to neměla vůbec lehké. Všechny výkresy se jim líbily. Nakonec zvítězila výtvarná práce Davida Dvořáka z III. A a Johanky Pelikánové z III. B. Celý článek.

Za 3. třídy Mgr. M. Křenová

 

Dýňománie

Je podzim a také čas, kdy dozrávají dýně, které jsou symbolem svátku Halloween. U nás nejde o tradiční svátek. Některé domácnosti si před svůj dům symbolicky dávají alespoň vydlabané dýně.

Žákyně z 6. a 7. ročníků se v hodinách pracovních činností pustily také do dlabání dýní. Vydlabat a vyřezat dýni není žádná sranda.

Holkám se to ale opět povedlo a určitě jejich dýnička už pěkně svítí před jejich domem.

Lenka Božková

 

Chemie nás baví

Od září letošního školního roku mohou děti z 8. a 9. ročníků navštěvovat po vyučování badatelský klub a doučování z chemie.

Kromě doplňujícího učiva si žáci vyzkoušejí řadu zajímavých pokusů, jako například Faraonovy hady, chromatografii, krystalizaci apod. Nenásilnou formou zjišťují, že chemie je i zábavná věda, bez které se v našem životě neobejdeme. Celý článek.

Lenka Božková

 

Zdravá 5

Minulý školní rok se žáci 9. ročníků zapojili do soutěže ve vaření Zdravá 5, což je celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování.

Letos jsme pro děti z 6. tříd objednali vzdělávací program Párty se Zdravou 5, který proběhne v naší kuchyňce 16. 1. 2019. Celý článek.

Lenka Božková

 

 Adaptační kurz 6. ročníků

V prvním říjnovém týdnu se žáci 6. ročníků poprvé zúčastnili adaptačního kurzu nedaleko Lhotky u Telče. Hlavním cílem tohoto kurzu bylo upevnit nově vzniklé kolektivy, vazby mezi žáky a jejich třídními učiteli, případně navázat nové kamarádské vztahy. Pro děti byl připravený bohatý program. Celý článek.

Třídní učitelé 6. ročníků (Mgr. A. Smejkalová, Mgr. J. Nerad)

 

Podzimní nohejbalový turnaj.

V úterý 16. 10. 2018 se uskutečnil tradiční podzimní nohejbalový turnaj. Jelikož přálo počasí, odehrál se venku na hřišti s umělým povrchem. Turnaje se zúčastnilo 6 týmů.

Výsledky naleznate v celém článku.

Mgr. Jiří Nerad

 

 Mladý chemik

Dne 4.10.  se 33 žáků z 9. tříd zúčastnili  1.kola 12. ročníku regionální soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR, které se konalo v naší škole. Děti se snažily vyřešit záludné otázky testu co nejlépe, ale postoupit mohou jen tři nejlepší řešitelé. Matějů Jakub, Veselý Antonín a Černá Tereza, budou naši školu reprezentovat 13.12.2018 v Havlíčkově Brodě, kde proběhne 2. kolo.

Všem dětem děkuji a řešitelům gratuluji. Celý článek.

Lenka Božková

 

O Perníčkovi

"Celej z mouky, másla, zázvoru a medu, sladkej, dobrej. Jó, to jsem já!" Tak zní slova jedné z písní pohádkového muzikálu O Perníčkovi, který zhlédli 24. 9. 2018 žáci I. stupně naší školy v Horáckém divadle. Děkujeme za jeho zorganizování paní učitelce Lucii Svobodové Kretové a těšíme se na další návštěvu jihlavského divadla. Celý článek.

Mgr. Radka Hadravová

 

Adaptační kurz 1. třídy

V neděli 16. 9. 2018 se sešli rodiče, žáci a třídní učitelka Šárka Rodová na faře v Mrákotíně. Děti hrály seznamovací hry, kroket, fotbal, apod. Rodiče viděli některé aktivity z výuky. Chtěla bych poděkovat rodičům, dětem, p. uč. Smejkalové a p. asistence Matoušové za příjemnou atmosféru, která na adaptačním kurzu panovala. Celý článek.

Mgr. Šárka Rodová, tř. uč.

 

Věda nás baví

   Přihlášování do kroužku neprobíhá přes třídní učitele, ale přímo na stránce www.vedanasbavi.cz Uzávěrka přihlášek je do 30.9.2018.

Vladimír Semotán

 

Nejzdatnější prvňáček

Nejzdatnější prvňáček Telče 2018 se koná v úterý 25. září od 8.30 hodin. Nástup 1. tříd na hřišti SK Telč je v 8.30 hod. Předpokládaný konec přibližně ve 12.00 hodin. Na závodech se o děti budou starat žáci 9. ročníků. Závody se budou konat jen za pěkného počasí. Třídní učitelky rozhodnou o konání akce v pondělí dopoledne. Celý článek.

Závodní disciplíny:

  • Běh na 1 kolo (350 m),
  • běh na 50 m,
  • skok z místa,
  • hod míčkem,
  • dřepy (za 1 minutu).

line-height:150%

Mgr. Karel Navrátil, ředitel

 

Finančně gramotná a podnikavá škola

Ve školním roce 2017-2018 se naše škola zapojila do projektu Finančně gramotná a podnikavá škola.

Po zpracování metodiky, absolvování workshopu s lektory a celodenních projektů pro žáky, obdržela naše škola bronzový certifikát, který naši školu opravňuje tvrdit, že jsme Finančně gramotná a podnikavá škola.

V dalších letech budeme v tomto projektu pokračovat. Celý článek.

Lenka Božková
Poslední změna: 2019-06-28

Do oblíbených Vytisknout Mapa webu Nahoru