ZŠ Telč, Masarykova 141, 588 56 Telč, Ředitel školy: Mgr. Karel Navrátil, Zástupce ředitele: Mgr. Vladimír Semotán,Tel.: 567243710
 

Úřední hodiny

Pondělí - pátek: 8.00 - 12.00 hod

 

Vratka plateb za kroužky

Vážení rodiče,

část platby za kroužky (angličtinka, keramika), která nebyla z důvodu nouzového stavu vyčerpána, se Vám převádí do následujícího školního roku. Pokud této možnosti nevyužijete, bude Vám částka vrácena. O způsobu vrácení budete informováni na začátku školní roku 2020/21.

Tomáš Marek

 

 Letní tábor Zvůle

Upozorňujeme zájemce o letní tábor Zvůle, že přihlášku na tábor můžete podat nejpozději do 15. července 2020. Aktualizované informace k táboru najdete na záložce Letní tábor Zvůle.

Vladimír Semotán

 

Úsměv do schránky

Po návratu do školy se třída 3. A rozhodla vykouzlit úsměv na tváři starým lidem, kteří jsou v domovech důchodců, a proto se zapojila do projektu „Úsměv do schránky“. Úsměv do schránky je iniciativou dobrovolníků ze studentské neziskové organizace Mise naděje, kteří se orientují na pomoc seniorům. Celý článek.

Mgr. Lucie Kretová
 

Do vesmíru se 3. A

V březnu měla naše třída navštívit planetárium a hvězdárnu v Brně, bohužel nám to karanténa překazila. Nicméně jsme měli rozdělaný projekt na planety sluneční soustavy. Po návratu do školy jsme tento projekt v naší třídě uskutečnili. Žáci si přinesli své výtvory z domova a podrobně o různých planetách vyprávěli. Naše třída se proměnila v menší hvězdárnu. Celý článek.

Mgr. Lucie Kretová

 

 Setkání se zákonými zástupci žáků

Vážení rodiče,

vzhledem k zápisu na dálku si Vás dovolujeme pozvat na setkání zákonných zástupců žáků budoucích 1. tříd, které se uskuteční v úterý 23. 6. 2020 v 15.00 hod. v prostorách školní jídelny.

Vzhledem k  hygienickým podmínkám stanoveným pro provoz škol Vás žádáme o návštěvu pouze jednoho zákonného zástupce. Na schůzce obdržíte informace o zahájení školní docházky Vašeho dítěte.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Mgr. Karel Navrátil, ředitel školy
 

Docházka žáků 1. - 5. ročníků

Výuka bude probíhat každý den od 25. května 2020 v tomto časovém rozvržení:

 • Vyučování: 8.00 - 11.40
 • Oběd (vydáván po skupinách)
 • Další aktivity: 11.40 - 16.00

Zájem o docházku je třeba zaslat nejpozději do 18. 5. 2020 třídnímu učiteli a doplnit o odchod dítěte po vyučování, které končí 11.40 hodin. Čas odchodu zapsat do čestného prohlášení.

Do jaké skupiny a kdo bude skupinu vyučovat se rozhodne až po přihlášení zájemců.

V celém článku naleznete výčet oblastí metodiky MŠMT, s kterými je třeba se seznámit. V případě nejasností kontaktujte ředitele školy (605 888 353). 


Ochrana zdraví - metodika MŠMT

Čestné prohlášení

 

 Problémy s distančním vzděláváním

V období učení na dálku je možné řešit vzniklé problémy:

 • S distančním vzděláváním s ředitelem školy v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hodin (tel.: 605 888 353)
 • Problémy technického rázu s připojením s informatikem školy v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hodin (tel.: 724 081 470)

 

 On-line výuka

Vážení rodiče a žáci naší školy.

Současná situace klade značné nároky na nový styl učení, na který jsme doposud nebyli zvyklí. Abychom Vám usnadnili domácí přípravu a komunikaci se školou, rozhodli jsme se zpřístupnit nejnovější verzi kancelářského balíku Microsoft Office 365 na domácích počítačích, tabletech a mobilních telefonech ZDARMA.

Balík Microsoft Office 365 zahrnuje aplikace Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher, Outlook a dále prostor na cloudovém disku OneDrive o kapacitě 1TB.

Tuto licenci mohou využít všichni žáci po dobu studia na naší škole. Po ukončení studia se jim licence automaticky deaktivuje a nainstalovaný produkt již nebudou moci používat. Návod na přihlášení najdete vlevo v menu s názvem Office 365.

Vladimír Semotán

 

Zápis do 1. ročníku

Vzhledem k pokračování nouzového stavu budou zápisy probíhat průběžně a to od 1. 4. do 30. 4. 2020.

Krátký návod pro rodiče:

 • Zápis bude probíhat samozřejmě bez přítomnosti dítěte.
 • Na našich webových stránkách si stáhněte  - Zápisový list a Žádost o přijetí a vyplňte je.
 • Pokud bude žádat o odklad, tak vyplníte žádost o odklad, ale i Zápisový list. Následně vám zašleme potřebné informace o dalším průběhu.
 • Na základě těchto žádostí  /přijetí a odklad/ s vámi zahájíme správní řízení a přidělíme vám registrační číslo.       
 • O průběhu správního řízení vás budeme informovat prostřednictvím emailu.
 • Pokud si nemůžete vytisknout potřebné žádosti, tak budou k dispozici každý pracovní den od 8.00 – 17.00 u vchodu do školy.
Předání žádostí:
 • Přímo do poštovní schránky na škole.
 • Zaslání poštou.
 • Do datové schránky.
 • E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email).

Pokud potřebujete další informace, tak volejte ředitele školy Karla Navrátila (tel.: 605 888 353).


Žádost o přijetí do 1. ročníku
Zápisní lístek do 1. třídy
Žádost o odklad do 1. třídy

 

Výukové portály zdarma

www.didakta.cz - výukový on-line portál využívaný naší školou. Login a heslo obdrží rodiče formou e-mailu prostřednictvým třídních učitelů

Škola s nadhledem - zábavné on-line procvičování. Bližší informace a bezplatné zprovoznění najdete na www.fraus.cz/cs/ucenidoma

flexibooks.cz - všechny interaktivní učebnice pro ZŠ, domácí procvičování. Aktivací licencí a služeb se k ničemu nezavazujete. Nejsou v tom žádné skryté háčky ani žádná ALE. Vše je skutečně zdarma, protože to teď zkrátka potřebujete.

Fred - máte zájem o vzdělávací portál Fred, který umožňuje i písemnou komunikaci se žáky, zadávání a vyhodnocování úkolů? Vyplňte formulář, uveďte IČO školy (70869855) a další požadované údaje a odešlete. O aktivaci licence vás budeme informovat e-mailem.

Učebnice Nová škola - DUHA - interaktivní učebnice pro domácí použití. Vybírat po ročnících a předmětech můžete zde. Na stránkách rovněž naleznete certifikáty, které jsou platné do 30.9.2020

Učebnice Taktik - 56 interaktivních titulů zdarma.

Vyučování v České televizi - Česká televize spustila vpondělí 16. března unikátní pořad nazvaný UčíTelka. Každý den od 9 hodin po dobu dvou měsíců čeká na žáky 1. stupně základních škol na programu ČT2 poutavé vyučování v rozsahu 30 minut, a to vtomto týdenním rozvrhu:

 • Pondělí: Český jazyk + pohybová aktivita
 • Úterý: Matematika + pohybová aktivita
 • Středa: Člověk a jeho svět + pohybová aktivita
 • Čtvrtek: Český jazyk + pohybová aktivita
 • Pátek: Matematika + pohybová aktivita

Televizní škola pomůže jak rodičům, kteří zůstali doma se svými dětmi, tak učitelkám a učitelům, kteří mohou svou přípravu a úkoly pro žáky přímo navázat na televizní vysílání. Kromě toho se chystá půlhodinový blok pro přípravu žáků 9. tříd a půlhodinový blok pro přípravu maturantů.

 

Oznámení

Základní škola Telč, Masarykova 141 oznamuje, že na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR budou, počínaje dnem 11. 3. 2020, základní škola a školní družina až do odvolání mimo provoz.

Svoji činnost bude nadále vykonávat pouze školní kuchyně, která bude vařit bez omezení, ale pouze pro zaměstnance školy, cizí strávníky a MŠ.

Odpolední kurzy pro veřejnost se do odvolání konat nebudou.

Žádost o ošetřovné na dítě vydává škola. Další informace budou průběžně zveřejňovány na našich webových stránkách.

Vzhledem k množícím se dotazům týkajících se formulářů potřebných k uplatnění ošetřovného pro rodiče dětí mladších 10 let v souvislosti s šířením nákazy Covi-19 Vám níže zasílám odkaz na webové stránky ČSSZ, kde najdete všechny potřebné informace včetně požadovaného tiskopisu.

Upozorňujeme na povinnost těch, kteří se vrátili z kterékoli země s vysokým rizikem přenosu nákazy, zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě.

Mgr. Karel Navrátil, ředitel školy


Státy světa s vysokým rizikem přenosu nákazy

Usnesení vlády ČR:Opatření o zákazu školní docházky

Usnesení vlády ČR: Opatření o zákazu pořádání akcí

MŠMT: Informace k vyhlášení nouzového stavu v ČR

Karanténa a ošetřovné: Informace pro rodiče a školská zařízení

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

 

 

Projekt čtvrtých tříd

Turistický deník? Co to je? Vy jste nikdy o něm neslyšeli? Je to malý zápisník, do kterého si zaznamenáváte cestovatelské zážitky skrze Turistické vizitky, Wander Card a Fotonálepky. Tím si tvoříte něco jako album vašich cestovatelských zážitků.

Obliba turistických deníků je vysoká, proto jsme se nechali inspirovat a čtvrťáci naší školy si vytvořili maxi deník, celou nástěnku, na kterou umístili svoje vizitky měst. Celý článek.

Mgr. R. Hadravová, Mgr. M. Křenová
 

Prevence rizikového chování

Měsíc únor bychom na naší škole mohli nazvat měsícem prevence rizikových jevů. Vybrané ročníky se seznamovaly s různými nástrahami společnosti, které ohrožují děti a mladé jedince na zdraví a životě.

Začalo to u druháčků, kde proběhla přednáška Jak se chránit v nebezpečných situacích. Přednášku vedla paní Donátová z Etických dílem Pelhřimov. K žákům 8. a 9. ročníků zavítal zástupce Policie ČR pan Martin Hron. Celý článek.

Mgr. Martin Hadrava

 

Abeceda peněz končí

V lednu tohoto roku se třída 4. A zapojila do vzdělávacího projektu České spořitelny Abeceda peněz. Navštívili nás zástupci České spořitelny a tento projekt nám představili. Celé naše snažení mělo být zakončeno prodejním jarmarkem před Velikonocemi ve středu 8. dubna.

Za celou třídu děkuji rodičům a prarodičům, kteří se už do projektu zapojili, nebo se chtěli zapojit. Celý článek.

Mgr.  R. Hadravová

  

Období totality a život disidentů

Dne 27. 2. 2020 proběhla na naší škole přednáška pro žáky 5. a 9. tříd s paní Mgr. Ivanou Chmel Denčevovou a Jiřím Chmelem na téma období totality a život disidentů.

Ivana Chmel Denčevová je historička, která se zabývá soudobými dějinami a českým undergroundem. Pracuje jako redaktorka rozhlasu Plus a je spoluautorkou knih o novodobých dějinách. Celý článek.

Mgr. Eva Procházková, Mgr. Jiří Nerad, Ing. Tomáš Marek
 

Návštěva předškoláků

28. února se za prvňáčky naší školy přijely podívat děti z MŠ Sedlejov. Děti z 1. B si s nimi zopakovaly barvy, číslice, geometrické tvary i některá písmenka. Předškoláci si vyzkoušeli, jaké to je sedět ve školní lavici. Také si vyzkoušeli zavazování tkaniček a práci s interaktivní tabulí.

Nakonec si všichni zazpívali oblíbené písničky a na rozloučenou dostal každý razítko od Cipíska. Celý článek.

Mgr. Dagmar Ondráčková

 

Úspěch v konverzační soutěži v Aj

Ve čtvrtek 27. února 2020 vítězové školního kola soutěže Natálie Kotlárová (8. B) a Adam Pavlíček (7. A) jeli soutěžit do okresního kola do Jihlavy. V kategorii 6. a 7. ročníků soutěžilo celkem 18 účastníků, Adam Pavlíček se umístil na 3. místě se 76 body (vítěz měl bodů 80, takže rozdíl opravdu minimální!).

Já jsem se soutěže účastnila jako porotkyně a musím říct, že úroveň Adama i Natky byla srovnatelná se stejnou věkovou skupinou studentů víceletých gymnázií! Ještě jednou blahopřeji a mám velikou radost! Celý článek.

Mgr. Vanda Habermannová

 

Školní kolo biologické olympiády

Ke konci ledna proběhlo tradiční školní kolo biologické olympiády, tentokrát s podtitulem „Těžký život ve vodě“. Z mladší kategorie si s připravenými otázkami nejlépe poradil Petr Pavlů (7. A). Ve starší kategorii si první místo svými znalostmi vybojoval Filip Kučera (9. B).

Všem zúčastněným žákům i žačkám děkuji za účast a zodpovědný přístup a postupujícím přeji hodně štěstí v dubnových okresních kolech. Celý článek.

Mgr. Žaneta Hronová

 

YPEF

Již potřetí jsme se i v letošním roce zapojili do lesnické soutěže YPEF – Mladí lidé v evropských lesích. Žáci z devátých ročníků tentokrát utvořili dva týmy: třídu 9. B zastupoval Michal Jelínek, Tereza Kroláková a Vojtěch Padrnos a třídu 9. A pak Martin Kovář, Marek Svačina a Martin Tomek. Celý článek.

Mgr. Žaneta Hronová

 

Jak se vaří knížka

Dne 18. února se vydaly děti ze třídy II. B na exkurzi do Městské knihovny, aby se seznámily s tím, co všechno se musí stát, než se jakákoli kniha dostane na pulty obchodů nebo právě do naší knihovny. Paní knihovnice děti mile přivítaly a ihned vtáhly hravými úkoly. Čas strávený v knihovně rychle utekl a nám nezbývá, než poděkovat za skvělé zážitky. Celý článek.

Mgr. L. Šmikmátorová
 

Ples SRPŠ

Děkujeme žákům devátého ročníku za předtančení na plese. Smajlík ti ukáže video.

                                     

Vladimír Semotán

 

Poklad Inků

V Brně probíhá do 1. března unikátní světová výstava Poklad Inků, která zahrnuje originální rituální předměty, ukázky zlatého pokladu a seznamuje návštěvníky s historií starověkých civilizací v Jižní Americe na území andských hor. A naše škola si tuto událost nenechala ujít. Žáci 6. a 7. ročníků výstavu navštívili v rámci hodin dějepisu, a to 5. února. Celý článek.

Mgr. H. Švecová, Mgr. M. Smejkalová, Mgr. L. Kretová a J. Michálková
  

Soutěž ve vaření

Dne 13. 2. 2020 dívky z devátých tříd soutěžily ve vaření polévek. Zvolily si rajskou polévku.

Porota složená z jejich spolužáků a vyučujících pracovních činností si opět velmi pochutnala.

Děkuji všem za profesionální přístup. Celý článek.

 

L. Božková

Božena Němcová

Dne 4. února 2020 proběhlo výročí narození naší slavné spisovatelky Boženy Němcové. Proto se třída 3. A rozhodla k tomuto významnému výročí vytvořit malou prezentaci. Zajímali jsme se jak o život Boženy Němcové, tak o její dílo.  V naší třídě jsme vytvořili divadelní scénku o jejím životě.

Děkujeme všem třídám za navštívení našeho projektu a za zájem, který někteří žáci projevili. Celý článek.

3. A a Mgr. Lucie Kretová
   

Projekt VODA ve 3. A

V polovině ledna jsme v naší třídě zkoušeli různé pokusy s vodou. Který předmět ve vodě plave a který se potopí? Rozpouští se cukr, sůl rychleji v teplé vodě než ve studené? Když odpaříme slanou vodu, zůstane nám sůl? Kdy se voda vypařuje a kdy nám naopak tuhne? Dále jsme zjišťovali, kolik máme na planetě sladké a kolik slané vody? Celý článek.

Mgr. Lucie Kretová
  

Soutěž Ventures Book

Žáci 8. B, skupina angličtiny paní učitelky Habermannové, se zapojili do soutěže, kterou vyhlásilo nakladatelství Ventures Books. Úkolem bylo natočit video, ve kterém představí zajímavou formou svoji školu, oblíbená místa v ní. I když se jejich videa neumístila na stupních vítězů, přesto se porotě velmi líbila a třída byla oceněna plakátem do angličtiny a karetní hrou na procvičování minulého času.

Moc děkuji za vaši snahu, nápady i tvorbu, 8. B. Celý článek.

Mgr. Vanda Habermannová
  

Vítěz okresního kola olympiády v Nj

V pátek 7. 2. 2020 se na Gymnáziu Jihlava konalo okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Naši školu reprezentoval Adam Pavlíček (7. A), který se v soutěži umístil na prvním místě.

V této kategorii se krajské kolo nekoná, škoda. Doufáme, že příští rok Adam opět zaboduje a do kraje se dostane.

Veliká gratulace a hodně štěstí do okresního kola v angličtině! Celý článek.

Mgr. Vanda Habermannová
  

Olympiáda v Aj

Před pololetními prázdninami jsme uspořádali soutěž v anglickém jazyce. V kategorii starších žáků se zúčastnili převážně žáci osmých ročníků: Naty Kotlárová (8. B), Ota Havel (8. B), Dan Svoboda (8. A), Kuba Blecha (8. B) a David Novoveský (9. A).

S 35,5 body zvítězila Natka Kotlárová, která naši školu pojede reprezentovat do okresního kola. Good luck! Všem zúčastněným děkujeme, byl to velice příjemně strávený čas! Celý článek.

Mgr. Vanda Habermannová, Mgr. Zdeněk Krafka, Philip Masheter
  

Malá kopaná

Ve čtvrtek 6. 2. 2020 na naší škole proběhl turnaj v malé kopané mladších a starších žáků i žákyň. Turnaje se zúčastnilo i hodně děvčat, která si zaslouží uznání za odvahu i za předvedenou hru.

Všem zúčastněným děkujeme za předvedenou hru a přejeme hodně úspěchů v dalších sportovních kláních. Vítězům gratulujeme. Výsledky naleznete v celém článku.

Dušan Rodek
  

Pasování prvňáčků

Ve čtvrtek 6. února se v naší škole konalo již tradiční Pasování prvňáčků na rytíře čtenáře a rytířku čtenářku. Letos bylo pasováno 39 dětí. Všechny tyto děti byly velmi šikovné a s pomocí rodičů a svých třídních učitelek Evy Mašátové a Dáši Ondráčkové zvládly jeden z nejdůležitějších životních krůčků – čtení.

Děkuji tímto žákům 8. B za pomoc při organizaci této krásné akce. Celý článek.

Mgr. Klára Mikešová
  

České večerníčky

Prvňáčci z naší školy se 3. 2. 2020 zúčastnili promítání večerníčků v kinosále Panského dvora Telč. Akce byla zaměřena na podporu čtenářské pregramotnosti pro MŠ, ale malým školákům se také líbila.

Akce byla realizována v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska. Celý článek.

Mgr. Dagmar Ondráčková

 

Školní kolo v recitaci

V úterý 4. února jsme měly možnost si poslechnout recitační vystoupení několika našich žákyní, které byly velmi odvážné a připravily si texty k přednesu. V okresním kole budou naši školu reprezentovat Zdíška Kadlecová z 8. B a Barča Veselá z 8. A.

Děkujeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole. Celý článek.

Mgr. Klára Mikešová, Mgr. Marcela Smejkalová
  

Neuvěřitelné dobrodružství Ústavy

Na začátku ledna se žáci druhého stupně vydali do Horáckého divadla v Jihlavě, aby zde zhlédli hru Neuvěřitelné dobrodružství Ústavy. Tento příběh je postavený na pravidlech společnosti, která se v rukou despotického mladíka mohou změnit v absolutismus.

Na konci představení si s mládeží přišel popovídat i režisér a jeden z herců, který s nimi rozebral některé situace z uvedené hry. Celý článek.

Mgr. Lucie Kretová, Mgr. Jiří Nerad

 

Zážitková angličtina

Ve čtvrtek 23. 1. žáci 3. A na vlastní kůži zažili, jaké to je opustit bezpečí školních lavic a použít své znalosti v anglickém jazyce. Natrénovali si základní fráze a slovní zásobu a vyrazili na nákup do Panského dvora, kde na ně čekala anglicky mluvící obsluha.

Některé děti byly nervózní, měly obavy, aby se domluvily. Prožívaly stejné pocity jako každý, kdo se ocitne v podobné situaci třeba na dovolené. Celý článek.

Mgr. Hana Švecová, Dis.
  

Lyžařský kurz Řásná 2020

Boj o semifinále ve sprintu (to video fakt nemá chybu)
Nádherné video

Vladimír Semotán

  

Veselý Kopec

Na začátku prosince se třídy 2. A a 3. A vypravily na exkurzi do muzea lidového stavitelství. Žáci se seznámili s bydlením, řemesly a těžkými životními podmínkami hlineckých drobných rolníků. Zjistili, jak vypadali vesnické stavby (špýchar, haltýř, stodola, výměnek, stupník, záhřivky, pazderna, sekernická či truhlářská dílna atd.) a k čemu sloužily. Zaujaly nás také lidové technické památky na vodní pohon. Největší z nich veselokopecký mlýn. Celý článek.

Mgr. Lucie Kretová, Mgr. Šárka Rodová

 

Zdravá 5

Dne 15. 1. 2020 se dívky z 6. ročníků zúčastnily projektu ve vaření ZDRAVÁ 5. Spolu s lektorem si během dvou hodin připravily tři zdravé svačinky. Kuskus se sušeným ovocem, smoothie a tousty jim určitě přišly k chuti. Celý článek.

Lenka Božková

 

Regionální basketbalový turnaj

Turnaj se uskutečnil ve sportovní hale ZŠ Hradecká. Tohoto kola se zúčastnili i starší žáci z Nové Říše. Naši školu reprezentovali především žáci z 9. ročníků a jeden žák z 8. třídy.

Sestava týmu vypadala takto: Burian Matyáš, Kovář Martin, Svačina Marek, Tomek David, Trojan Radek, Hrčka Dominik, Nyisztor Jiří, Novoveský David a Budek Martin.

Chlapcům děkujeme za reprezentaci školy. Výsledky v celém článku.

Mgr. Karel Navrátil
 

Školní turnaj v ringu

Ve čtvrtek 19. 12. proběhl školní turnaj v ringu mladších a starších žákyň. V kategorii mladších se na prvním místě umístilo družstvo ze 7. A (Stallerová M., Holocsiová A., Chalačeva S., Zajícová K.). V kategorii starších žákyň zvítězilo družstvo z 8.B (Tomandlová M., Kešnarová T., Bojanovská A., Dvořáková D.).

Děkujeme všem žákyním za účast a vítězkám gratulujeme. Celý článek.

Mgr. Zdeňka Remešová
 

Regionální turnaj v basketbalu

Před vánočními prázdninami 18. 12. proběhl regionální turnaj v basketbalu starších žákyň v Třešti. Naše děvčata porazila ZŠ Hradeckou, ostatní týmy (Gymnázium Telč, ZŠ Třešť) byly nad naše síly. Přesto jsme si turnaj moc užily a odnášíme si cenné zkušenosti pro další turnaje.

Děkuji všem děvčatům za reprezentaci školy. Celý článek.

Mgr. Zdeňka Remešová

 

Staročeské Vánoce

Víte, jak se slavily Vánoce za časů našich prababiček? Ne? Tak se zeptejte ve 3. A. 17. prosince jsme v naší třídě vytvořili atmosféru staročeských Vánoc.

Děti zjistily, jaké zvyky, tradice naši předci dodržovali. Např. jsme rozkrojili jablíčko na tolik dílů, kolik osob bylo u stolu. Děvčata zkoušela házet botou. Celý článek.

Mgr. Lucie Kretová
 

Betlémy v Třešti

19. prosince se 3. A vydala na exkurzi do Třeště. Nejprve jsme si prošli Ježíškovu cestu, kde děti plnily různé zapeklité úkoly. Po splnění všech úkolů dostaly sladkou odměnu. Poté jsme navštívili Schumpeterův dům plný betlémů. Nejvíce se nám líbily postavičky, které se hýbaly. Zjistili jsme, že původně se vyráběly betlémy z papíru a až později ze dřeva. Celý článek.

Mgr. Lucie Kretová, Mgr. Hana Švecová

 

 Vánoční představení

V úterý 17. prosince se i chodbami naší školy nesla vánoční atmosféra. Celé odpoledne jsme totiž věnovali našim rodičům, prarodičům, známým a kamarádům a připravili jsme pro ně vánoční představení, kterému předcházely vánoční trhy s výrobky, na kterých žáci pracovali.

Všem, kteří se vánočního programu účastnili, patří obrovské poděkování. Zároveň děkujeme i vám všem, kteří jste naše vánoční představení zhlédli a podpořili naše děti zakoupením některého z výrobků. Děkujeme a přejeme klidné vánoční svátky. Celý článek.

Mgr. A. Smejkalová, Mgr. L. Kretová
 

Vánoční atmosféra v Třešti

Ve čtvrtek 12. prosince se v mrazivém počasí vydali žáci 3.B nasát tu správnou vánoční atmosféru do nedaleké Třeště. Děti dostaly možnost navštívit místní kostel zasvěcený sv. Kateřině, aby se dostaly do těsné blízkosti kostelním varhanům. Dozvěděly se, jak jsou varhany staré, jak fungují, případně, co všechno ovlivňuje jejich rozladěnost. Celý článek.

Mgr. A. Smejkalová

 

Příprava vánočního cukroví

Vánoce se blíží rychlými kroky a všude kolem nás vrcholí přípravy. I žáci 4. A se připravují. Protože Vánoce vnímáme všemi smysly, zaútočili jsme především na smyslové buňky chuti a čichu.

Ve čtyřech skupinkách žáci připravovali typické vánoční dobroty, které provoněly chodby naší školy. Ať Vás také v novém roce ochrání Vámi připravované vánoční dobroty. Krásné Vánoce a šťastný nový rok přeje třída 4. A. Celý článek.

Mgr.  Radka Hadravová

 

Vánoce, Vánoce přicházejí

Předvánoční projekt čtvrťáků začal jako každoročně povídáním o tradicích a zvycích, zpíváním koled a vánočních písní. Navštívili jsme také vánoční výstavy v Telči. IV. A se pustila i do pečení voňavého cukroví ve školní kuchyňce. Ve čtvrtek 12. 12. se obě třídy rozjely vlakem do Třeště. Navštívily Schumpeterův dům, kde je celoročně otevřená expozice Spolku přátel betlémů. Celý článek.

Mgr. R. Hadravová, Mgr. M. Křenová

 

 Zahájení adventu v Telči

Jak se již stalo tradicí, tak i v letošním roce jsme se s dětmi z druhého stupně zapojili do zahájení adventu v Telči. Tato krásná akce se konala v pátek 29. listopadu. Zpívání se zúčastnilo 40 dětí, kterým bych tímto chtěla velmi poděkovat. Součástí akce jsou krásné adventní trhy, Mikuláš se svou družinou a v neposlední řadě rozsvícení vánočního stromu. Doufám, že i my jsme svými vánočními písněmi přispěli k nadcházející atmosféře Vánoc. Celý článek.

Mgr. Klára Mikešová

 

 Koledování s nejstaršími

V pátek 13. prosince jsme se vypravili zazpívat několik koled a vánočních písní do nově otevřeného SeniorCentra Telč. S koledami sem za našimi nejstaršími chodíme již několik let, v minulých letech však ještě do jiných prostor.

Tentokrát se zúčastnili žáci a žákyně 8. a 9. ročníků. Všech dvacet dětí dokázalo vytvořit příjemnou vánoční atmosféru, přiměly svými koledami a úsměvem ke společnému zpívání také klienty telčského centra. Celý článek.

Mgr. Klára Mikešová

 

Kdo uvidí ducha

15. listopadu se 2.A a 3.A rozhodly přespat ve škole. Co je čekalo? Spousta zábavy a také práce. Třeťáci si vyzkoušeli připravit teplou večeři v kuchyňkách. Pro někoho to byl těžký úkol, ale nakonec ho všichni zvládli na výbornou a nikdo nebyl hladem. Večer je čekala pohádka ve školní družině a vyprávění strašidelných příběhů.

Na konec našeho večera jsme si zahráli společenské hry, při kterých jsme si užili spoustu legrace. Celý článek.

Mgr. Lucie Kretová, Mgr. Šárka Rodová

 

Finanční gramotnost

SŠTO Dačice připravila pro naše žáky z 9. tříd projektové vyučování zaměřené na finanční gramotnost. Projekt byl koncipován formou hry, při které si děti v rámci své fiktivní rodiny prožily určité životní období.

Seznámily se s tím, jak hospodařit, aby jim peníze, které vydělaly v produktivním věku, pomohly i ve stáří, kdy se příjem rodin snižuje. Celý článek.

Lenka Božková

 

Mladý chemik

Dne 12. 12. 2019 se žáci z 9. tříd, kteří uspěli nejlépe ve školním kole, zúčastnili krajského kola soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika. Soutěž se konala opět v Havlíčkově Brodě. Pavla Veselá, Marek Svačina a Lucie Bulíčková se snažili o vzornou reprezentaci naší školy. Celý článek.

Lenka Božková

 

Vánoční dílna

Kromě toho že se děti ve škole učí, mohou zde vytvářet také zajímavé výrobky.

V pátek 6. 12. děti vyráběly dárky na vánoční školní trh, ozdoby na stromeček nebo vánoční přání. A jak jsme se v pátek přesvědčili na vánoční dílně v 1. B, když přijdou pomoct i maminky nebo babičky, hned jde práce lépe od ruky. Celý článek.

Mgr. D. Ondráčková
 

Zdravíci v akci

Naše třídní firma Zdravíci.cz uskutečnila na závěr projektu Abeceda peněz prodejní dětský jarmark. V pondělí 2. 12. jsme vyzdobili tři stánky v České spořitelně v Telči, vystavili výrobky, které jsme vyráběli sami, s některými nám pomohli kamarádi z 3. třídy a hlavně žákyně 2. stupně s paní učitelkou Božkovou. Děkujeme i rodičům za pomoc v tvoření a podporu v organizaci této akce. Celý článek.

Mgr. Mirka Křenová (IV. B)

  

Mikulášská vybíjená

5. prosince jsme si zpříjemnili čekání na Mikuláše a čerty vybíjenou. Zahráli si a poměřili síly mezi sebou čtvrťáci a páťáci. Všichni se opravdu snažili, vyhráli ti nejlepší. Gratulujeme vítězům. Putovní pohár získaly děti z V. B. Druhé místo patřilo V. A a třetí příčku obsadili žáci IV. B.

Mgr. M. Křenová
 

Meziškolní turnaj ve florbale

Dne 28. 11. 2019 proběhl meziškolní turnaj mladších žáků ve florbale, kterého se zúčastnilo pět družstev.

Naše družstvo (ve složení A. Nedorost, M. Dufek, K. Večerka, J. Hanzák, M. Frey, V. Tripal, S. Zeman, I. Jeglík, P. Pachar, J. Pavlíček, V. Chalačev, J. Lazárek, A. Albert, P. Nosek) se umístilo na krásném druhém místě. Celý článek.

Mgr. Dušan Rodek
 

Florbalový turnaj starších žáků

Děkujeme všem za účast na turnaji, vítězům gratulujeme. Výsledky naleznete v celém článku.

Mgr. jiří Nerad

  

Sběr papíru - 1. etapa

V letošním roce proběhnou na naší škole opět 3 etapy sběru papíru. Před podzimními prázdninami se uskutečnila I. etapa této tradiční akce, tentokrát se ale sbíral pouze papír. I tak se podařilo nashromáždit přes 13 tun papíru.

Děkuji všem sběračům i sběračkám a jejich rodinným příslušníkům za aktivní účast v naší sběrové akci. Velké poděkování patří i panu školníkovi a žákům, kteří se podíleli na odvozu papíru. Příští etapa proběhne ke konci února. Celý článek.

Mgr. Žaneta Hronová
 

30 let po Sametové revoluci

17. listopadu 2019 jsme si připomněli jedno z nejvýznamnějších výročí novodobých dějin naší republiky. Před 30 lety proběhla v tehdejším Československu sametová revoluce, která znamenala konec komunistického režimu a nastolení svobody a demokracie.  I na naší škole jsme si připomněli tuto "něžnou" revoluci. Skupina dobrovolníků ze 7. a 8. tříd oslovila svoje nejbližší a zpovídala je ze vzpomínek na toto období. Celý článek.

Mgr. Radka Hadravová

 

Turnaj ve florbalu mladších žáků

Dne 26. 11. se uskutečníl turnaj ve florbalu mladších žáků. Děkujeme všem za účast a gratulujeme vítězům.

Výsledky a fotografie si můžete prohlédnout v celém článku.

 

 

Regionální turnaj ve volejbalu

V pátek 22. listopadu vyrazili naši osmáci a deváťáci poměřit své síly ve volejbalu s již tradičními soupeři regionálního turnaje do Třeště.

Naši svěřenci sehráli ve většině zápasů vyrovnanou partii. Chybělo nám však štěstí a zkušenosti v koncovce většiny setů, ale i přesto jsme si turnaj všichni moc užili.

Již teď se těšíme na jaro, kdy se pokusíme „urvat“ lepší výsledek. Celý článek.

Mgr. Zdeňka Remešová

 

Žáci podporují ZOO Jihlava

Naše třída 7. A se rozhodla podpořit jihlavskou zoologickou zahradu a ze svého třídního peněžního fondu adoptovala ježečka ušatého. Adopce spočívá v peněžitém přispění na roční krmení a chov tohoto zvířátka.

Žáci dostali certifikát o adopci a ke zvířátku v zoo bude pověšena cedulka s názvem naší školy. Jsme rádi, že se ježeček bude mít dobře a určitě se žáci na něj pojedou třeba i s rodiči podívat. Celý článek.

Mgr. Dušan Rodek
  

Centrum Excelence Telč

Dne 13. 11. se skupina žáků 8. a 9. ročníků zúčastnila exkurze ve výzkumném ústavu Excelence Telč pobočky Akademie věd v Praze. Centrum Telč studuje materiály, konstrukce a sídla, zejména historická, a je vybaveno jedinečnou infrastrukturou pro získávání základních poznatků. Celý článek.

Mgr. Dušan Rodek

 

Lípy a domečky pro skřítky

Na konci měsíce října se v Telči otevřel veřejnosti nový ranč. Stavba se nachází na konci Telče v Lipkách. Žáci 3. A se tam vypravili, aby zde zasadili svůj strom. Rozdělili se do skupin po čtyřech a každá skupinka zasadila svoji lípu. Po sázení ke stromům přidali štítky se svými jmény a aktuálním rokem.

V několika hodinách výtvarné výchovy žáci pracovali podle vlastní fantazie a vytvořili z různých přírodnin krásné domečky pro skřítky. Celý článek.

Mgr. Lucie Kretová, Mgr. Hana Švecová

 

Dopravní výchova

Dům dětí a mládeže v Telči tradičně připravil pro čtvrté třídy dvouhodinový blok dopravní výchovy, který se letos uskutečnil 8. listopadu 2019. V této části paní Dufková seznámila žáky s pravidly silničního provozu, dopravními značkami, nutným vybavením jízdního kola a nejfrekventovanějšími typy křižovatek, s kterými se mladí cyklisté mohou na našich silnicích setkat. Celý článek.

Mgr. R. Hadravová, Mgr. M. Křenová

 

Podzimní Land Art

Ve středu 13.11. se žáci 3.B vydali do Panského dvora v Telči, kde pod záštitou Mikroregionu Telčsko a Geoparku Vysočina proběhlo vyhlášení podzimní výtvarné soutěže.

Děti ze 3.B v hojném počtu navštěvují ZUŠ Telč, která se právě do této soutěže zapojila. Třeťáci v malířském kroužku vytvářeli listové panáčky Podzimníčky, vyráběli koruny a šaty pro víly z listí či tvořili listové koláže. Celý článek.

Mgr. Andrea Smejkalová

 

Plavecký výcvik 3. a 4. ročníků

Již v září letošního školního roku zahájili žáci 3. a 4. ročníků plavecký výcvik. Pravidelně každý čtvrtek zamířili do jihlavského bazénu, kde se až do začátku listopadu zdokonalovali v jednotlivých plaveckých stylech.

Velké poděkování patří všem trenérům a trenérkám, kteří učili naše děti správně plavat. Děti si plavání moc užívaly a věříme, že získané zkušenosti upotřebí ve svém osobním životě. Celý článek.

Mgr. Andrea Smejkalová
 

Seznámení s knihou tak trochu jinak

Dne 8. 11. 2019 přijela za prvňáčky a děti z 3. B spisovatelka Irena Hejdová. Přivezla dětem svoji knihu Červené klubíčko, z které dětem přečetla některé úryvky, o kterých si pak s dětmi povídala. Místy byla kniha trochu strašidelná, ale dobrodružná zároveň. Děti si pak společně vyrobily strašidelný les z přírodnin a vytvořených zvířátek podobný tomu v knize. Celý článek.

Mgr. Dagmar Ondráčková

 

Legiovlak v Telči

Všem obyvatelům Telče, menším i dospělým, se naskytla jedinečná příležitost navštívit Legiovlak. Co to vlastně je Legiovlak?  Je to věrohodná replika legionářského vojenského ešalonu z let 1918 - 1920, s kterým se českoslovenští legionáři přesouvali po ruské Transibiřské magistrále.

Legiovlak je součástí velkého projektu Legie 100 realizovaný Československou obcí legionářskou. Tento projekt má široké veřejnosti přiblížit význam čs. legií během bojů za první světové války a při formování nového československého státu. Celý článek.

Kolektiv pedagogů

 

Družina v moštárně

V pátek 25. 10. proběhl v naší školní družině projektový den na téma „Svět kolem nás“. Tento v pořadí už třetí projekt školní družiny navazuje na loňský rok, kdy děti navštívily poštu a supermarket. Tentokrát se vypravily do telčské moštárny.

V moštárně nás přivítal její majitel pan Petr Procházka. Nejprve dětem vysvětlil, z čeho se může mošt vyrobit. K jablkům se mohou přidávat i hrušky nebo velice zdravá červená řepa. Zahrádkáři si k němu vozí svá jablka nebo i hrušky na zpracování – moštování pro vlastní spotřebu a tento mošt si také hned odvážejí. Celý článek.

Jana Michálková

 

Návštěva cukrárny

Dne 31. 10. 2019 děvčata z 8. B navštívila v rámci pracovních činností cukrárnu a kavárnu pana Haase v Telči. Dívky si nejenom pochutnaly na úžasných zákuscích, ale i navštívily prostory, kde se denně čerstvé zákusky vyrábějí. Všechny se shodly na tom, že práce cukrářů je hezká, ale velmi náročná práce. Celý článek.

Lenka Božková
 

Exkurze v ZD Sedlejov

Žáci sedmých a osmých ročníků se zúčastnili exkurze v ZD Sedlejov, které se zaměřuje ve své hlavní činnosti na rostlinnou a živočišnou výrobu. Po úvodní přednášce s kvízovými otázkami, se žáci po 2 skupinách přesunuli do výroby.

V praxi viděli fungování bramborárny, novou dojírnu, chov telátek, zemědělskou techniku, porodnu prasnic. Určitě v budoucnu v oblasti zemědělství někteří budou pracovat. Celý článek.

Nerad, Rodek, Hronová, Hadrava
 

Nohejbalový turnaj

Výsledky nohejbalového turnaje naleznete v celém článku. Děkujeme všem za účast a gratulujeme vítězům. Celý článek.

Mgr. Jiří Nerad

 

Hledáme nejlepšího mladého chemika

Dne 17.10.2019 se žáci z devátých tříd zúčastnili 13. ročníku školního kola regionální soutěže, která hledá nejlepší mladé chemiky naší republiky.

Nejlepšími řešiteli se stali tito žáci: Pavla Veselá, Marek Svačina, Lucie Bulíčková, Ludmila Nosková a Vojtěch Padrnos. V prosinci budou naší školu reprezentovat v dalším kole v Havlíčkově Brodě. Celý článek.

Lenka Božková
 

Beseda s Pavlem Čechem

V úterý 15. 10. 2019 navštívil naši školu pan Pavel Čech, který v současné době patří k nejoblíbenějším dětským ilustrátorům a tvůrcům komiksů.

Díky Mikroregionu Telč se mohly besedy zúčastnit děti ze 3.A a ze 3.B. Pavel Čech dětem vyprávěl o svém dětství, o dobrodružství, které zažíval, když si s kamarády hrál na indiány apod. Celý článek.

Mgr. A. Smejkalová, Mgr. L. Kretová

 

Přírodovědný Klokan 2019/2020

Středa 16. 10. 2019 patřila i v letošním roce soutěži Přírodovědný Klokan. Žáci 8. a 9. ročníků se během 40 minut museli popasovat s 24 otázkami z oblasti matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí.

První místo si svými znalostmi vypsala Natálie Vintrová z 8. A, která získala celkem 64 bodů. Druhé místo obsadil s 62 body Vojta Padrnos z 9. B a vítěznou trojici uzavírá s 58 body David Novoveský z 9. A.

Děkuji všem žákům i žákyním za účast a kolegům za pomoc s organizací. Celý článek.

Mgr. Žaneta Hronová

Regionální turnaj v kopané

Tato akce pravidelně zahajuje meziškolní soutěže ve sportovních hrách. Poprvé se ovšem hrálo na umělé trávě na hřišti u ZŠ Hradecká. Úvodního turnaje se zúčastnily 4 týmy.

Postupně se nám podařilo zvítězit nad Gymnáziem Telč 5:1, ZŠ Hradeckou 2:1 a o první místo jsme se utkali ze ZŠ Třešť. Zvítězili jsme 3:2. Děkujeme na reprezentaci školy. Celý článek.

Mgr. Karel Navrátil

 

Když vaří muž

Chlapci ze 7. tříd se vyměnili s děvčaty a opět se s elánem pustili do vaření. Každá skupinka si připravila, na co měla chuť. Někteří se pustili do plněných vajíček, kuřecích paliček s brambory nebo šneků z listového těsta.

Všichni si ale určitě pochutnali a těší se, až se znovu pustí v naší kuchyňce do vaření. Celý článek.

Lenka Božková
 

Pošleme pohled - uděláme radost

Děti ze třetí třídy se učily psát svoji adresu. Na dotaz, zda někdy posílaly opravdový pohled či dopis, kroutily záporně hlavami. Takže mise byla jasná – poslat poštou opravdový pohled.

Prvním úkolem bylo zjistit adresu příjemce. Komu chtějí děti pohled poslat. Druhým úkolem bylo ji přepsat na pohled a napsat tam vzkaz. Posledním nejdůležitějším a také nejtěžším úkolem bylo dojít na poštu. Celý článek.

Mgr. Lucie Kretová

 

Třída 3. A v knihovně

Na začátku října navštívili žáci 3. A knihovnu v Telči. Seznámili se zde se systémem půjčování knih. Dále jak a kde knížky hledat. Systém značení dětských knížek. Také je paní knihovnice seznámily s celoroční hrou v knihovně. Děti dostanou k vypůjčené knížce pracovní list, který vyplní a odevzdají.

Děkujeme paním knihovnicím za hezký program. Celý článek.

Mgr. Lucie Kretová

 

Nejzdatnější prvňáček

Dne 24. 9. 2019 se konal letošní ročník soutěže Nejzdatnější prvňáček. V tabulce uvádíme deset nejúspěšnějších dívek a chlapců. Vítězům gratulujeme a děkujeme všem, kteří se účastnili. Výsledky naleznete v celém článku.

 

Hledači pokladu z 3. A

Na konci měsíce září dostali žáci z 3. A listinu od Zachariáše z Hradce. Informoval v ní děti, že pro ně ukryl poklad. Podle návodu v listině jsme se vydali na zámek. Zde jsme se dozvěděli spoustu informací a díky nim nacházeli další a další listiny s nápovědou. Celý článek.

Mgr. Lucie Kretová

 

Papučový den

Naši žáci se dne 7. 10. rozhodli podpořit seniory tím, že si do školy vzali papuče. Někteří s nimi chodili celý den ve škole a někteří s nimi dokonce i cvičili.

Děkujeme všem zúčastněným za ochotu pomoci. Žáci a žákyně z 3. A. Celý článek.

Mgr. Lucie Kretová
 

Křížem krážem po ZOO

Definitivní tečkou za prázdninovými vzpomínkami byl náš projekt Křížem krážem po ZOO. Vypracovali ho žáci 4. A a B. Toto téma jsme zvolili z několika důvodů. Jednak jsme na tomto atraktivním tématu učili děti vyhledávat informace a dále s nimi pracovat. Zároveň tímto projektem doplňujeme informace, s nimiž se žáci setkávají ve škole jen okrajově, ale jsou blízké dětem i rodičům, jež volí návštěvu ZOO jako cíl rodinných výletů. Celý článek.

Hadravová R., Křenová M.
 

Učíme se venku

Detektivové z 1. A provedli v pátek 27. 9. další detektivní pátrání v blízkém okolí školy, aby zjistili, jaké dopravní značky se zde vyskytují.

V rámci prvouky jsme se tedy vydali ven s pracovními listy, kde prvňáčci měli zakreslovat, které základní dopravní značky jsou v okolí školy a co tyto značky znamenají. Zároveň si i ve dvojicích prakticky nacvičovali bezpečný přechod silnice po přechodu pro chodce. Celý článek.

Mgr. Eva Mašátová

 

Mít v ruce milion

V úterý 17. září nás ve škole opět navštívily pracovnice České spořitelny. V rámci projektu Abeceda peněz jsme si společně povídali o založení firmy ve třídě, o našem podnikatelském plánu, řešili jsme různé kvízové úkoly v týmech a dokonce jsme podepsali smlouvu na půjčku 3 000 Kč od banky.

Nejvíce jsme se těšili na návštěvu telčské pobočky České spořitelny. Celý článek.

Mgr. Miroslava Křenová

 

Abeceda peněz

Naše škola se již řadu let věnuje finanční gramotnosti žáků. Kromě běžné výuky v 8. a 9. ročníku se  děti z 5. a 7. ročníků pravidelně zapojují do projektu Rozpočti si to.

Letos se s finanční gramotností seznámí i žáci čtvrtých tříd v dlouhodobém projektu Abeceda peněz. Celý článek.

Lenka Božková

 

Nejzdatnější prvňáček

Nejzdatnější prvňáček Telče se v letošním roce koná v úterý 24. září od 9.00 hodin. Začátek akce v 8.30 hodin na školní zahradě ZŠ Hradecká Telč. Podrobnosti v celém článku.

 

Nabídka kroužků 2019/20

Vážení rodiče,

pro školní rok 2019/2020 jsme připravili nabídku následujících kroužků. V případě zájmu se hlaste u jednotlivých vyučujících.

Karel Navrátil, ředitel školy

Odpolední škola 2

Vážení rodiče,

i v letošním školním roce pokračuje projekt s názvem Odpolední škola 2. Součástí projektu je doučování několika předmětů, odpolední kluby a další aktivity, na které se mohou žáci přihlašovat u jednotlivých vyučujících.

Karel Navrátil, ředitel školy

 

 
Poslední změna: 2020-06-24

Do oblíbených Vytisknout Mapa webu Nahoru