ZŠ Telč, Masarykova 141, 588 56 Telč, Ředitel školy: Mgr. Karel Navrátil, Zástupce ředitele: Mgr. Vladimír Semotán,Tel.: 567243710Menu

Vyučovací hodiny

0. hodina 07.00 - 07.45
1. hodina 08.00 - 08.45
2. hodina 08.55 - 09.40
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 14.00 - 14.45

Dnes je:
Svátek slaví:


 

Úřední hodiny

 Během letních prázdnin jsou úřední hodiny stanoveny takto:

vždy ve středu od 8.00 do 12.00 hodin.

 

Za kovářem do Volevčic

Od našich babiček víme, že „řemeslo má zlaté dno“. Čím dál méně si mladí lidé volí řemeslo všeho druhu jako své povolání.

Paní učitelka Šárka Rodová se rozhodla svým dětem jedno takové řemeslo blíže představit. Ne ve třídě v učebnici, ale naživo, prostřednictvím zážitkové výuky. V pátek 22. června třída 2. A navštívila kovářskou dílnu Aleše Freye ve Volevčicích. Celý článek.

Mgr. Šárka Rodová, Bc. Hana Švecová DiS.

 

Lojzička je číslo

Dívky z druhého stupně od ledna nacvičovaly pohádku o princezně, která utekla z domova, protože ji chtěl za ženu zlý vodník. Vystupovala v cirkuse a díky princi, který se do ní zamiloval, zvítězili nad zlým vodníkem a Lojzička našla cestu domů. Pohádku žákyně zahrály pro 1. stupeň naší školy, pro mateřskou školku, pro rodiče a rodinné příslušníky. Děkuji za reprezentaci školy. Celý článek.

Mgr. L. Svobodová Kretová
 

Veletrh sociálních služeb

Žáci prvního i druhého stupně naší školy se ve čtvrtek 21. června podíleli na akci zaštítěné krajem Vysočina – Veletrh sociálních služeb. Akce s heslem Mít úsměv ve tváři, v mládí i ve stáří prezentovala činnost jednotlivých organizací, které se podílejí na poskytování sociálních služeb.

Všem, kteří se do akce zapojili a reprezentovali tak naši školu, patří velký dík. Celý článek.

Mgr. L. Kretová, Mgr. A. Smejkalová

 

Sběr papíru

Ve druhém pololetí letošního roku proběhly dvě etapy sběru papíru. Následující článek přináší výsledky jednotlivých etap a celkové výsledky.

Všem sběračům, sběračkám i jejich rodinným příslušníkům a dalším pomocníkům, kteří se na sběru podíleli, patří obrovské poděkování. Celý článek.

Mgr. Žaneta Hronová

 

Hudební život na 2. stupni

Během celého školního roku zkoušíme v jednotlivých ročnících a třídách nejrůznější hudební dovednosti, zpíváme, hrajeme na rytmické hudební nástroje, žáci prezentují své referáty na zadaná témata nebo na vlastní poslech. Od začátku školního roku stihli žáci druhého stupně poměrně dost aktivit.

Bezesporu největším projektem bylo předtančení na Plese SRPŠ. Půlročního nácviku a samotného předtančení se zúčastnilo 13 deváťáků a jeden žák z 8. ročníku. Celý článek.

Mgr. Klára Mikešová

 

Finančně gramotná škola

V letošním školním roce se naše škola zapojila do dlouhodobého projektu zaměřeného na finanční gramotnost žáků. V květnu a červnu si projektový den s názvem „Rozpočti si to“ vyzkoušeli žáci z 5. A, B a 7. A. Lektoři žáky seznamovali nenásilnou formou s problematikou hospodaření domácnosti. Celý článek

L. Božková 

 

Zámek

Dne 29. května jsme byli na prohlídce telčského zámku, kterým nás prováděli žáci 9. A a 9. B. Nejvíce nás zaujala místnost s vycpanými zvířaty a opravdovými parohy.

Chceme tímto poděkovat deváťákům, že nás provedli telčským zámkem trasou A a vzkázat jim, že byli šikovní! Celý článek.

 

Adéla Sobotková, Nikola Sovová, žákyně V. A

 

Turnaj ve Snagu

Hráči z naší školy, kteří pracují pod hlavičkou Domu dětí a mládeže v kroužku SNAG, se zúčastnili celorepublikové soutěže čtyřčlenných družstev ve SNAGu. Soutěž se uskutečnila na velmi dobře připraveném hřišti SK Telč. Kvalita hřiště jistě přispěla velmi dobrému výsledku, je tedy na místě poděkování panu správci Vavrikovi. Soutěž se uskutečnila 22. dubna, kdy 40 škol a klubů hrálo pod dozorem rozhodčích na 9 jamek. Děkujeme žákům za reprezentaci školy. Více o výsledcích na adrese www.seskolounagolf.cz. Celý článek.

Mgr. Karel Navrátil

  

Regionální softbalový turnaj

V rámci meziškolních turnajů proběhla poslední soutěž. Byl to turnaj v softbalu, pro nás důležitý, protože v bodování soutěží jsme měli minimální ztrátu na zatím první Třešť.  Kdyby Třešť v turnaji zaváhala, tak bychom  mohli postoupit na její celkové první místo. Nominovaní hráči absolvovali delší přípravu, kterou často komplikoval déšť, proto musely tréninky probíhat v hale. Přesto jsme cítili, že má tým dobrou kvalitu. Děkujeme všem hráčům za reprezentaci školy. Výsledek se dočtete v celém článku.

Mgr. Karel Navrátil

 

Projekty 4. B

V průběhu roku uskutečnila třída 4. B několik dílčích projektů, které však zaštítilo společné téma, a to domov. Nejprve žáci pracovali na části projektu, kdy pod pojmem domov byla představena naše Česká republika. Další část projektu byla věnovaná našemu kraji.  Žáci vytvořili turistického průvodce zajímavých míst a památek. Třetí a čtvrtá část projektu byla věnována Telči a okolí, tedy domovu, kde se denně pohybujeme a ke kterému máme vřelý vztah. Poslední část žáci zaměřili na nejvýraznější památky a stavby Telče. Celý článek.

Mgr. Radka Hadravová

 

Český den proti rakovině

Jako každým rokem, i letos se žáci 9. ročníků zapojili do sbírky na podporu boje proti zákeřné rakovině, kterou v rámci České republiky uspořádala Liga proti rakovině Praha dne 16. 5. 2018. Rozdávali se kopretiny, úsměvy a dobrá nálada. Vybrané peníze pomohou lidem trpícím rakovinou tlustého střeva a konečníku. Skupinka nadšených žáků prošla celou Telč a vybrala krásných 13 758 Kč. Zato jim patří dík, ale zejména děkujeme všem, kdo přispěli. Tak příští rok na shledanou! Celý článek.

Bc. Hana Švecová

 

 Karneval

Děti z prvních a druhých tříd naší školy oslavily svůj svátek veselým karnevalem. Paní vychovatelky ze školní družiny a žáci z devátých tříd pro ně připravili spoustu soutěží a her. Na jednotlivých stanovištích karnevalové pouti děti plnily různé úkoly, potom si zatančily na diskotéce a předvedly se v krásných maskách.

Všem dětem přeji k jejich svátu všechno nejlepší. Celý článek.

Lenka Pokorná

 

 Kocourek Modroočko

Úspěšnou premiérou a šesti reprízami pohádky Kocourek Modroočko jsme uzavřeli s dětmi z dramatického kroužku svoji letošní divadelní sezónu. Pohádkou s písničkami jsme pobavili nejen rodiče a prarodiče, ale i spolužáky z 1. stupně naší školy a děti z mateřských škol z Telče a Mrákotína. Vypravili jsme se obveselit i babičky a dědečky do Domova pro seniory v Telči. I zde jsme měli velký úspěch a těšily nás úsměvy na tvářích seniorů.

Díky patří všem malým hercům. Celý článek.

Lenka Pokorná

 

 Ztichlý les

Žáci 4. A se zapojili do velkého projektu s názvem Ztichlý les. Cílem tohoto projektu v Evropě je zvýšit povědomí široké veřejnosti o současné kritické situaci s asijskými zpěvnými ptáky, dále pak sesbírat dostatek finančních prostředků na vybrané ochranářské aktivity a terénní výzkumy.

Prostřednictvím programů v zoologických zahradách se snaží informovat a motivovat širokou veřejnost k ochraně těchto ptáků. Celý článek.

Mgr. L. Svobodová Kretová, Mgr. A. Smejkalová, Mgr. M. Fridrichovská

 

Žáci 9. ročníků v roli průvodců

Podobně jako v předchozích letech se i letos žáci naší školy zapojili do Řetězového provádění na státním zámku v Telči pod záštitou NPÚ a Státního zámku Telč. V letošním roce byl o provázení velký zájem v obou třídách, role průvodců se tak v 9. A zhostilo 8 žáků a v 9. B mělo o projekt zájem 6 studentů.

Všem žákům a žákyním, kteří se do projektu zapojili, děkuji za vzornou reprezentaci školy a krásný kulturní zážitek. Celý článek.

Mgr. A. Smejkalová

  

 Vaření se seniory

Dne 29. 5. 2018 se v naší kuchyňce utkaly ve vaření netradiční týmy kuchařů. Tým seniorů z Domu seniorů z Telče a dva týmy našich deváťáků. Připravovalo se dvouchodové menu: těstoviny a dezert. Senioři nás překvapili tím, že připravili těstovinový salát s olivami. Naši borci se pustili do těstovin s omáčkou ze sýra a špenátu a krůtím masem. Výsledek soutěže se dozvíte v celém článku.

Lenka Božková

 

Stavíme s Merkurem

Zadáním pro krajské kolo konstrukční soutěže Stavíme z Merkuru bylo sestavení věrné kopie vybraného vrtulníku, který bude schopen pohybu a převozu kilového nákladu. Zázemí pro soutěž poskytla 22. Základna vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou.

Ve stínu skutečných vojenských vrtulníků tvořily děti tři hodiny originální modely, součástí soutěže byla i prezentace konstrukce, rychlost pohybu vrtulníku po předepsané trase a cenné body se získávaly za hmotnost nákladu, který byl schopen vrtulník přepravit. Celý článek.

Mgr. Jiří Nerad

 

 Atletické závody 4. a 5. tříd

S blížícím se koncem školního roku se žáci účastní různých sportovních závodů mezi třídami v rámci školy, ale i mezi školami navzájem. 24. května proběhly  atletické závody 4. a 5. tříd naší školy.

Mladí sportovci  soupeřili ve 3 disciplínách, a to v běhu na 50 m, ve skoku do dálky a v hodu kriketovým míčem. Vše zakončili štafetovým během, kdy za každou třídu běželo 10 skvělých běžců. Výsledky v celém článku.

Mgr. Hadravová, Mgr. Svobodová Kretová, Mgr. Křenová, Mgr. Mašátová

 

Karel IV. a Karlštejn

V měsíci dubnu vytvořila 4. A projekt na téma Karel IV. Zjistili jsme, jaké měl dětství, kde vyrůstal, jak se jmenovaly jeho ženy, kolik měl dětí, jaký byl panovník a spoustu dalších zajímavostí.

Po tomto projektu jsme se vydali na hrad Karlštejn, abychom navštívili místo, kde Karel IV. žil. Paní průvodkyně nám ukázala sošku, kterou Karel IV. vyřezal ze dřeva, dále jsme navštívili jeho ložnici, sál předků a spoustu dalších místností. Viděli jsme kopii korunovačních klenotů a hradní studnu. Více v celém článku.

Mgr. L. Svobodová Kretová, Mgr. A. Smejkalová

 

Čistá Vysočina

Ve čtvrtek 19. dubna se žáci a žákyně ze 4. A a ze 7. A aktivně zapojili do projektu Čistá Vysočina. Za úkol měli zbavit odpadků okolí cesty do Dyjice a zpět. 4. A čistila okolí rybníku Nadýmák a rybníku Roštejn.Ve struhách jsme našli kromě velkého množství pet lahví a plastových obalů také zvláštní věci. Více se dozvíte v celém článku.

Mgr. M. Fridrichovská, Mgr. A. Smejkalová,

Mgr. L. Svobodová Kretová, Bc. H. Švecová

 

Exkurze 1. tříd na biofarmu Sasov

V úterý 24. 4. jsme se obě 1. třídy vydaly autobusem na exkurzi na biofarmu Sasov v Jihlavě. Čekal na nás ing. Pykal, který nás svým zajímavým výkladem provedl farmou. Děti nejvíc zaujala Přeštická selátka. S radostí jim trhaly trávu a pozorovaly, jak prasátkům chutná. Další zastávka byla u pastviny s krávami a telaty a prohlídka končila na střeše bioplynové stanice.

Exkurze se všem i díky vydařenému počasí moc líbila. Celý čánek.

Mgr. Iveta Nosková, Mgr. Dagmar Ondráčková

 

Školní prostřeno

V úterý 24. 4. 2018 proběhla opět na naší škole soutěž ve vaření „Školní prostřeno“. Porota byla jako každý rok mile překvapena a určitě i dobře nasycena. I když se to všem skupinkám moc povedlo, vyhrát mohla jen jedna. Zvítězili žáci z 9. B (Sára Váňová, Karolína Kohoutová, Jan Sivák) se svým italským menu.

Děkuji ale všem. Snad své znalosti a lásku k vaření budou neustále rozvíjet. Celý článek.

Lenka Božková

 

Fyzikální exkurze

Celkem 47  žáků  ZŠ Masarykova Telč se zúčastnilo fyzikální exkurze v zábavném  vědeckém parku Vida  Brno.

Na ploše téměř pět tisíc metrů čtverečních je připraveno přes sto padesát interaktivních exponátů, díky kterým mohou návštěvníci lépe porozumět světu kolem nás a které přibližují základní principy přírodních jevů. Celý článek.

Mgr. Jiří Nerad, Mgr. Dušan Rodek

 

Rozpočti si to!

Třídy V. A a V. B se v pátek 20. dubna zúčastnily projektového dne s názvem Rozpočti si to! Cílem bylo zábavně rozvinout finanční gramotnost dětí, prakticky je seznámit se základy domácího hospodaření, ukázat jim, kolik co stojí, jakým způsobem se sestavuje osobní rozpočet a proč je zapotřebí budovat si finanční rezervu. Celý článek.

Mgr. Eva Mašátová, Mgr. Miroslava Křenová

 

Regionální futsalový turnaj

Naše škola pořádala další regionální akci. Byl to turnaj ve futsalu. Do turnaje jsme vstupovali jako obhájci loňského vítězství. Turnaj jsme zahájili výhrou s nejlepším týmem, a to s Třeští, kterou se nám podařilo porazit 5 : 3. Ve druhém utkání jsme nastoupili proti ZŠ Hradecká a i v tomto duelu jsme hladce vyhráli 9 : 3. V posledním utkání náš tým potřeboval uhrát bod. To se nám podařilo až v závěru, kdy jsme vstřelili vyrovnávací branku na 4 : 4.

Všem děkujeme za reprezentaci školy. Celý článek.

Mgr. Karel Navrátil

 

Hmyz a bezobratlí

V pondělí  16. 4. 2018 zavítal na naši školu pan Karel Švec, který nám povídal o říši hmyzu. Ukazoval různé druhy brouků, larev, kobylek, kudlanek, švábů, ploštic, mnohonožek a pavouků, dokonce i černou vdovu.

Když jsme tam s třídou 5. A byli, moc nás to zajímalo a bavilo!

Děkujeme paní učitelce Hronové, že tuto akci pro nás zorganizovala. Celý článek.

Martin Vitouš a Petr Pavlů, žáci 5. A

 

YPEF

Na konci února se v našem městě konalo místní kolo lesnické soutěže YPEF – Mladí lidé v evropských lesích. Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení Kuba Novák (U), Miloš Novák a Filip Břečka z 9. A. Ve své kategorii mladších žáků se umístili na třetím místě.

Klukům patří velké poděkování za odvahu při premiérové účasti naší školy i za přípravu, kterou věnovali studijním textům. Celý článek.

Mgr. Žaneta Hronová

 

4. A pomohla SDÍLENÍ 

V polovině března nás oslovilo občanské sdružení SDÍLENÍ s prosbou o pomoc. Měli jsme vyrobit výrobky do dobročinné tiché aukce na téma letectví. Nejprve jsme si lámali hlavu nad tím, co vymyslet, ale nakonec jsme vymysleli obrázky, které jsme vyskládali jako puzzle.

Aukce výrobků proběhla na plese Vysoké školy polytechnické v Jihlavě, který se konal 6. dubna 2018. Celý článek.

L. Svobodová Kretová 

  

Regionální volejbalový turnaj

Dne 28. března 2018 se naši volejbalisté a volejbalistky vypravili na regionální turnaj, který se konal na ZŠ Hradecká. První tým dívek sice prohrál jeden set s gymnáziem, ale přesto pro naši školu vybojoval 1. místo a krásný pohár.

Našim žákům a žákyním děkujeme za reprezentaci školy. Celý článek.

L. Svobodová Kretová

   

Projekty 4. A

Prvním projekt, který jsme vytvořili, se věnoval stromům. Žáci se seznámili s vlastnostmi těchto stromů - javor mléč, lípa srdčitá, bříza bělokorá, borovice lesní, modřín opadavý.

Dalším projektem byly nerosty pod lupou. Sára Beretová přinesla do školy mikroskop a různé nerosty a horniny.

Posledním projektem byl projekt Rytíři a hrad Kokořín. Zjistili jsme, kdy Kokořín vznikl a co se s ním dělo v průběhu dějin.

Další podrobnosti včetně fotografií naleznete v celém článku.

Mgr. Lucie Svobodová Kretová

  

Malá kopaná

V březnu na naší škole proběhl školní turnaj v malé kopané mladších a starších žáků i žákyň. Na 1. místě se v kategorii mladších žáků umístila s 9 body 7. A1 ve složení: Kovář, Trojan, Burian, Nyisztor, Mácová, Palánová.

Celý turnaj proběhl v rámci fair play a všichni zúčastnění si pěkně zahráli. Celý článek.

 

Dušan Rodek

 

Školní kolo biologické olympiády

Na konci února proběhlo školní kolo Biologické olympiády, letošním tématem byl Pohyb. Olympiády se v mladší kategorii D zúčastnilo 12 žáků a ve starší kategorii C 16 žáků. V kategorii D postoupili do dubnového okresního kola této olympiády Robin Novák a Barča Veselá ze 6. A a Vojta Padrnos ze 7. A, v kategorii C budou naši školu reprezentovat Kuba Novák, Lída Krejčová z 9. A a Kuba Matějů z 8. A.

Všem žákům děkuji za účast a těm nejúspěšnějším přeji hodně štěstí v dalším kolem olympiády. Celý článek.

Mgr. Žaneta Hronová

  

 Knihovna

Žáci 1. B byli 5. 4. 2018 na návštěvě v městské knihovně. Paní knihovnice v roli královny a rytíře, pro ně uspořádaly akci pod názvem „Pasování mezi rytíře řádu čtenářského“. Než však došlo k samotnému aktu, děti plnily ve skupinách úkoly, které prověřily jejich znalosti pohádek, ale i zručnost. Největší radost měly děti z toho, že už si mohou sami vybírat knížky a hned toho také využily a odnesly si některé z nich domů. Celý čánek.

Mgr. Dagmar Ondráčková

   

Olympiáda z cizích jazyků

Během ledna a února vyjeli naši žáci na soutěž v německém a anglickém jazyce. Okresního kola v anglickém jazyce se zúčastnili žáci Anna Zemanová a David Novoveský.

Adam Pavlíček z páté třídy bodoval v okresním kole olympiády v Nj. Získal 1. místo v kategorii mladších žáků a svými znalostmi překvapil i přísnou zkušební komisi. Gratulujeme. Celý článek.

Mgr. Zdeněk Krafka

 

Ostrava U6

V únoru se pět dětí z osmého ročníku naší školy zúčastnilo v Ostravě natáčení vědomostní soutěže „Úžasný svět techniky U6“. Byli to Jakub Matějů, Antonín Veselý, Rostislav Jeglík, Liběna Pokorná a Lucie Císařová. Pod dohledem kamer se velmi snažili a 26. 3. v 15:50 na stanici Déčka České televize se můžete podívat, jak se jim dařilo.

Naši žáci si soutěž i celý pobyt v Ostravě užili, odvezli si cenné zkušenosti a spoustu pěkných zážitků. Celý článek.

Dušan Rodek

 

Dopravní výchova 4. tříd

Dům dětí a mládeže v Telči si pro žáky čtvrtých tříd připravil kurz dopravní výchovy, který probíhal ve dvou blocích.

Na konci podzimu 2017 žáci absolvovali výuku na dopravním hřišti, kde si mohli ověřit dosud získané  znalosti z dopravní výchovy v praxi. Druhý blok výuky, tentokrát teoretický, proběhl 20. února 2018. Celý článek.

Mgr. Svobodová-Kretová, Mgr. Hadravová

 

 Dobrá věc se podařila

Fond Sidus uděluje certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fondu Sidus. Výnos sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení.

Děkujeme všem, kteří přispěli.

 

 Pěvecké hvězdičky

V měsíci únoru se uskutečnila třídní kola pěveckých soutěží s názvem Hvězdičky. Účastnily se jich třídy 3. B, 4. A, 4. B a 5. A. V porotě zasedly paní učitelky Lenka Pokorná a Jana Matoušková.

Děti se na soutěž pečlivě připravily a zazpívaly řadu krásných českých písní, ale i píseň slovenskou, romskou nebo vietnamskou. Výsledky v celém článku.

Lenka Pokorná

   

Školní kolo olympiády z chemie

Dne 13. 2. 2018 proběhlo na naší škole školní kolo olympiády z chemie. Žáci při řešení využili znalosti, které načerpali v hodinách chemie. Otázky se týkali hlavně kovů. Nejlépe si s nimi poradila Lída Krejčová z 9. A a postupuje do okresního kola, které se bude konat v březnu v Jihlavě. Celý článek.

Lenka Božková

  

Děti z II. B v knihovně

V úterý 6. února jsme opět po necelém roce navštívili Městskou knihovnu v Telči. V úvodní části nás paní knihovnice seznámily se systémem rozdělení a označení knih v dětském oddělení. Druhá část naší návštěvy byla vyplněna soutěžením, ve kterém děti uplatnily i vědomosti ze školy, jako například řazení slov podle abecedy.

Děkujeme paní knihovnici Zamazalové i paní knihovnici Fajtové za vstřícný přístup a podporu vedoucí ke kladnému vztahu dětí ke knihám a k četbě. Celý článek.

Mgr. L. Šmikmátorová

 

Vítání prvňáčků mezi čtenáře

Ve čtvrtek 1. února proběhlo na naší škole tradiční vítání prvňáčků mezi čtenáře. Naši prvňáčci a především jejich paní učitelky (p.uč. Nosková a p.uč. Ondráčková) už mají za sebou půl roku náročné práce, ke které neodmyslitelně patří i upevňování čtenářských dovedností.

Všem čtenářům z prvních tříd přejeme, ať jsou pro ně i nadále chvíle s knížkou příjemně stráveným časem. Celý článek.

Mgr. Andrea Smejkalová, Mgr. Lucie Svobodová Kretová

 

 Olympiáda z českého jazyka

Koncem listopadu proběhlo na naší škole školní kolo olympiády z českého jazyka pro žáky osmých a devátých ročníků. Na školní úrovni zvládly nejlépe zadání úkolů žákyně devátých ročníků Ludmila Krejčová (9.A) a Karolína Kohoutová (9.B). Obě děvčata nás v pondělí 5. února reprezentovala v okresním kole olympiády z českého jazyka v Jihlavě.

Oběma děvčatům patří velký dík za vzornou reprezentaci školy. Celý článek.

Mgr. Andrea Smejkalová

 

Pyšná princezna

Dne 1. 2. 2018 žáci 1. B navštívili na telčském zámku výstavu kostýmů a rekvizit z pohádky Bořivoje Zemana, Pyšná princezna.

Výstava se dětem líbila, zaujala je zpívající květina nebo boty, které měl král Miroslav. Mohly si také složit obrázky z této pohádky, hledat rozdíly na fotografiích a nakreslit si obrázek. Celý článek.

Mgr. Dagmar Ondráčková

  

 Malá kopaná

V lednu na naší škole proběhl školní turnaj v malé kopané mladších a starších žáků i žákyň. Na 1. místě se v kategorii mladších žáků umístila s 9 body 7. A1 ve složení: Kovář, Trojan, Burian, Nyisztor, Stallerová, Palánová.

Ve starší kategorii se s 9 body na 1. místě umístila třída 8. A1 ve složení: Jeglík, Havlíček, Nyisztor, Pelikán, Švec.

Celý turnaj proběhl v rámci Fair Play a všichni zúčastnění si pěkně zahráli. Celý článek.

Dušan Rodek

  

Dějepisná olympiáda

V zimních měsících u nás na škole proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. Z třiceti přihlášených žáků osmého a devátého ročníku si se zadáním nejlépe poradili Martin Palán z 9. B a Ludmila Krejčová z 9. A, kteří naši školu reprezentovali v lednu i na okresním kole dějepisné olympiády v Jihlavě. V konkurenci 34 žáků z celého okresu se Martin Palán umístil na krásném 13 místě. Celý článek.

Dušan Rodek

 

Regionální turnaj v basketbalu

Dne 17. ledna jsme se zúčastnili regionálního turnaje v košíkové starších žáků.  Po několika společných trénincích s šikovnými žáky z nižších ročníků jsme vybrali nadějnou sestavu ve složení: Rosťa Jeglík, Tonda Veselý, Matěj Míča, Petr Bebjak, Lukáš Tripal, Miloš Novák, Patrik Hradil, Adam Švec, Antonio Lacko, Matyáš Pelikán. Celý článek.

Mgr. Karel Navrátil

 

Vítězství ve výtvarné soutěži

V září minulého roku vyhlásila nadace Fond ohrožených dětí výtvarnou soutěž s názvem „Obrázek, který udělá radost hned dvakrát“. Výtvarné soutěže se zúčastnili i někteří žáci 5. A, kdy v hodinách výtvarné výchovy s paní učitelkou Matouškovou malovali na téma „pohádkové příběhy“. Milým překvapením bylo, když v lednu 2018 dorazil do školy balíček s magnetickou stavebnicí pro Nikolku Sovovou z 5. A, která v celorepublikové soutěži vyhrála 1. místo.

Nikolce velice gratuluji a jsem ráda, že svou výtvarnou prací udělala radost nejen sobě, ale i dětem z Klokánku, kam putoval výtěžek z prodeje jejího obrázku. Celý článek.

Mgr. Eva Mašátová

 

Školní kolo olympiády Nj

V lednu proběhlo školní kolo olympiády z německého jazyka, jehož se zúčastnili vybraní žáci 9. ročníků. Společně s nimi se olympiády zúčastnil i žák 5. A  Adam Pavlíček, přestože němčinu vůbec nemá ve svém rozvrhu (němčina je vyučována na naší škole od 7. třídy).

Navzdory tomu Adam dokázal obsadit 1. místo, čímž si zajistil postup do okresního kola v Jihlavě. Všem žákům děkuji za účast ve školním kole a Adamovi přejeme hodně štěstí v dalším kole olympiády. Celý článek.

Mgr. E. Mašátová

 

Vánoční turnaj v ringu

Dne 21. 12. 2017 se na naší škole konal školní turnaj v ringu. Turnaje se zúčastnilo 5 týmů starších žákyň a 5 týmů mladších žákyň. Hrálo se na dva vítězné sety.

Výsledky najdete v celém článku.

 

 

Mgr. L. Svobodová Kretová, Mgr. D. Rodek

  

 Regionální turnaj v košíkové

Dne 20. 12. 2017 proběhl v Třešti regionální turnaj v košíkové starších žákyň. Turnaje se zúčastnilo 5 škol – ZŠ Hradecká, ZŠ Masarykova, ZŠ Třešť, ZŠ Batelov, Gymnázium Telč. Hrál každý tým proti každému týmu. Naše hráčky musely turnaj odehrát do 11 hod, aby stihly vánoční posezení s rodiči. I přes časovou náročnost se podařilo našim hráčkám vybojovat třetí místo. Děvčatům děkujeme za reprezentaci školy. Celý článek.

Mgr. L. Svobodová Kretová

 

Horácké divadlo

V pátek 5. ledna 2018 žáci osmého a devátých ročníků navštívili večerní představení Horáckého divadla v Jihlavě Vrátila se jednou v noci. Představení bylo plné spousty vtipných momentů, které na tvářích diváků vykouzlily upřímný úsměv.

Žákům se představení velmi líbilo, a proto doufáme, že nám Horácké divadlo brzy nabídne další zajímavou divadelní hru, kterou bychom mohli s nadšením zhlédnout. Celý článek.

 

Mgr. Lucie Svobodová Kretová, Mgr. Andrea Smejkalová

   

Dobrý anděl

Ve středu 20. 12. 2017 proběhlo ve školní jídelně vánoční posezení s tradičními trhy, kterých se naše třída V. B také zúčastnila. Předem jsme se dohodli, že výtěžek z prodeje věnujeme na dobročinné účely. Celá částka 2 600 Kč, kterou jsme utržili, byla odeslána nadaci Dobrý anděl. Věnované peníze pomohou rodinám s dětmi, v nichž rodič nebo dítě trpí rakovinou nebo jiným závažným onemocněním.

Děkuji rodičům i dětem ve třídě za aktivitu při tvoření výrobků, přípravu trhů, žákům 2. stupně za pomoc při prodeji. Cením si toho, že s nápadem přispět na dobrou věc přišly samy děti. Podpořili jsme společně něco, co má smysl. Celý článek.

Mgr. M. Křenová

 

Vánoční posezení

Ve středu 20. prosince se v naší škole uskutečnilo předvánoční posezení s rodiči. Žáci prvního stupně vytvořili pro návštěvníky vánočních trhů spoustu krásných výrobků, které ve školní jídelně za symbolickou cenu prodávali. Žáci a žákyně druhého stupně zase připravili na stoly talíře s jednohubkami a pečeným cukrovím.

V hudebním sále se odehrála divadelní představení. Prostřednictvím hraného divadla děti přiblížily publiku, jak vypadal tradiční Štědrý den ve staročeské rodině. Diváci si tak připomněli známé vánoční zvyky, ale zároveň se seznámili i se zvyky neobvyklými, méně známými. Celý článek.

Mgr. Lucie Svobodová Kretová, Mgr. Andrea Smejkalová

 

Mikulášský turnaj ve vybíjené

Mikulášský turnaj se konal již tradičně 5. prosince a měl dvě části. První část probíhala od 8:00 do 10:00 v Sokolovně. Utkali se v ní žáci 2. a 3. ročníků. Hrála každá třída proti každé třídě. Bojovalo se o putovní pohár školy. Na 1. místě se umístila a putovní pohár tak získala třída 3. A pod vedením paní učitelky Procházkové. 2. místo si vybojovala třída 2. B a 3. místo obsadila třída 3. B. Všem vítězům gratulujeme. Celý článek.

 Mgr. E. Procházková, Mgr. L. Svobodová Kretová

 

Halový turnaj v malé kopané

V úterý 19. 12. proběhl na naší škole turnaj žáků 3. – 5. tříd v malé kopané, který pořádal p. uč. Remeš společně s žáky 9. A. Suverénním vítězem turnaje se stala třída 5. A, která neprohrála ani jeden zápas a zároveň soupeři nebyli schopni vstřelit hráčům 5. A jedinou branku. 

Všem děkuji za účast a žákům 9. ročníku za pomoc při organizaci. Celý článek.

Mgr. Jiří Remeš

 

Vánoční (ne)pečení

Nejkrásnější svátky v roce jsou za dveřmi, v rodinách vrcholí vánoční přípravy. K Vánocům samozřejmě patří i vánoční cukroví.  A nejlepší je takové, které si sami upečete.

Tímto tvrzením se řídili i žáci 5. A. V hodinách pracovních činností se přemístili do školní kuchyňky a zde se pustili do pilné práce. Během dvou školních hodin tvořili ve skupinkách nepečené cukroví, např.: čokoládové koule, kokosové kuličky a jiné. Celý článek

Mgr. Radka Hadravová

 

Soutěž žáků ve znalostech chemie

Dne 14. 12. 2017 se konalo v Havlíčkově Brodě 2. kolo soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“. Této akce se z naší školy zúčastnili tři nejlepší řešitelé školního kola. Bojovat o postup do regionálního finále v Pardubicích se rozjela Lída Krejčová, Mařenka Nechvátalová a Karolína Kohoutová.

Děvčata kromě nových zkušeností vzorně reprezentovala naší školu a za to jim děkuji. Celý článek.

Lenka Božková 

 

Průzkum trhu

Tak jako každý rok jsme se v rámci předmětu finanční a ekonomická gramotnost vydali do tří obchodů s potravinami (ENAPO, TESCO a COOP). Porovnávali jsme zde ceny  u předem vybraných produktů.

Na základě zjištěných cen jsme se shodli, že nejlevněji a nejpříjemněji se nakupuje v TESCO a.s. Tento průzkum upozornil některé žaky i na to, že do obchodu se chodí s košíkem! Celý článek.

Žáci 9. ročníků a Lenka Božková 

 

Zdobení stromečku na náměstí

Třída 4. A měla za úkol ozdobit stromeček na telčském náměstí. K výzdobě našeho stromečku jsme použili šišky, které jsme pozlatili a přilepili na ně mašličku. Dále jako ozdoby posloužily skořápky z oříšků, do kterých jsme vlepili barevné látky. Poslední ozdobou na našem stromečku byly velké polyesterové koule, které jsme nabarvili a polepili malými hvězdičkami z papíru. 

Stromeček jsme zdobili ve čtvrtek 30. 11. 2017 a krásně nám přitom sněžilo. Celý článek.

Mgr. Lucie Svobodová Kretová

 

Volejbal smíšených družstev

Dne 23. 11. 2017 se naši volejbalisté vypravili na turnaj do Třeště. Turnaje se zúčastnilo 5 škol – ZŠ Hradecká, ZŠ Masarykova, GOB Telč, ZŠ Třešť a ZŠ Batelov. Hrálo se klasicky do 25 bodů, na dva vítězné sety. Hrál každý tým s každým. 

Po vyrovnaných soubojích se naše škola umístila na 1. místě. Našim žákům a žákyním děkujeme za reprezentaci školy. Celý článek.

Mgr. Lucie Svobodová Kretová

 

Předvánoční koledování

V pátek 1. prosince dopoledne se vydalo 27 dětí z druhého stupně koledovat do Senior Home v Telči. I přes obtížný zdravotní stav se k našemu koledování mnozí ze seniorů a seniorek přidali a zazpívali si s námi několik známých koled. 

Odpoledne jsme se pak společně sešli na telčském náměstí při konání každoroční akce Mikuláš v Telči. Také zde jsme zazpívali pár vánočních písní. Celý článek.

Mgr. Klára Mikešová

  

Školní turnaj v basketbalu

Dne 7. 12. se uskutečnil školní turnaj v basketbalu starších žáků. Výsledky turnaje jsou uvedeny v tabulce.

Všem hráčům děkujeme. 

Mgr. Karel Navrátil

 

  

Regionální turnaj ve florbalu

Pořadatelé z gymnázia zorganizovali další regionální turnaj, tentokrát za účasti pěti školních týmů. Nám se tentokrát dařilo tak napůl. První dva zápasy v turnaji jsme bez obdržené branky vyhráli, ale v dalších dvou utkáních jsme se soupeřů trochu zalekli. Výsledky naleznete v celém článku.

Mgr. Karel Navrátil

 

Sběr papíru 2017/2018 - I. etapa

I v letošním roce se na naší škole uskuteční 3 etapy sběru papíru. Od 30. října do 3. listopadu probíhala I. etapa, ve které se podařilo nashromáždit přes 24 tun papíru, časopisů a kartonů. Odměněni byli žáci, kteří přinesli více jak 200 kg papíru. Celkem 21 žáků obdrželo poukázku na pizzu a 15 žáků si vysbíralo finanční odměnu v závislosti na množství kilogramů. Jednotlivé třídy mezi sebou vedly velmi vyrovnaný boj. Výsledky v celém článku.

Velké poděkování ale patří všem sběračům a sběračkám i jejich rodinným příslušníkům, kteří se aktivně účastnili sběrové akce. Děkuji i panu školníkovi a žákům pomáhajícím s odvozem sběrového papíru. 

Mgr. Žaneta Hronová 

 

Nohejbalový turnaj

V hale se v říjnu uskutečnil pravidelný nohejbalový turnaj o pohár ředitele školy. Turnaje se zúčastnilo 6 týmů, které byly vylosovány do dvou skupin.

První dva týmy ze skupin postoupily do semifinále a vítězné týmy postoupily do finále.

Všem děkujeme za účast a vítězům gratulujeme. Výsledky v celém článku.

Mgr. Jiří Nerad

  

Přírodovědný Klokan

Ve středu 11. 10. se naše škola zapojila do soutěže Přírodovědný klokan. Během 40 minut řešili žáci i žákyně 8. A, 9. A a 9. B celkem 24 otázek z matematiky, přírodopisu, fyziky, chemie, zeměpisu a všeobecných znalostí.

S Klokanem se nejlépe popasoval Jakub Novák z Urbanova a získal 64 bodů, 2. místo a 63 bodů patří Veronice Tůmové a o 3. místo se s 61 body podělili Jakub Kochrda a Ludmila Krejčová. Celý článek.

Mgr. Žaneta Hronová

 

ÚP Jihlava

V pátek 13. října se žáci 9. ročníků zúčastnili přednášky na Úřadu práce v Jihlavě.  Dozvěděli se spoustu informací o jednotlivých povoláních, zároveň byli seznámeni s mírou uplatnění vybraných oborů v praxi v kraji Vysočina.

Prostřednictvím dotazníku (zaměřeného na vlastní schopnosti, dovednosti) na vlastní kůži poznali, že není vůbec jednoduché ohodnotit sám sebe. Celý článek

Mgr. Andrea Smejkalová, Mgr. Jiří Nerad

 

Regionální fotbalový turnaj

Naše škola uspořádala 25. září regionální fotbalový turnaj pro čtyři základní školy (ZŠ Hradecká, ZŠ Třešť a Gymnázium Telč). Byla to první akce, kde se sešli reprezentanti jednotlivých škol.

V plánu máme celkem 10 sportovních akcí, které se uskuteční v průběhu celého školního roku.

Výsledky turnaje naleznete v tabulce.

Mgr. Karel Navrátil

  

Štafeta Emila Zátopka

Dne 11. října se konal tradiční závod pojmenovaý po slavném běžci Emilu Zátopkovi. Trať dlouhá 10 km tvoří štafetový závod a je rozdělena na 400 m úseky. Štafeta se skládá z nejméně 10 děvčat a 14 chlapců, přičemž poslední úsek běží učitel. Výsledky letošního ročníku včetně porovnání s minulými léty naleznete v tabulce.

Mgr. Karel Navrátil

 

Fyzikální exkurze

Ve spolupráci s OIŽP České Budějovice navštívila 5. 10. skupina praktik z fyziky exkurzi na téma obnovitelné zdroje energie, větrné elektrárny, pasivní domy, elektromobily v dolnorakouském Pfaffenschlagu a v Grossschonau.

V celém článku si můžete prohlédnout další fotografie.

Mgr. Jiří Nerad, Mgr. Dušan Rodek

 

Seniorský desetiboj

V září letošního roku se vybraní žáci devátých ročníků organizačně podíleli na zajištění soutěže SENIORSKÝ DESETIBOJ. Tuto akci jsme podpořili v rámci rozvíjení mezigeneračních aktivit. Organizátoři akce si pochvalovali vstřícný přístup žáků k seniorům a jejich ochotu.

Všem zúčastněným děkujeme za pomoc a vzornou reprezentaci školy. Celý článek.

Mgr. Zdeněk Krafka  

 

Odpolední škola

Vážení rodiče,

ve školním roce 2017/18 pokračuje realizace projektu s názvem "Odpolední škola", díky kterému se mohou žáci přihlásit na bezplatné doučování nebo do školních klubů. Termíny a další informace můžete sledovat zde.

Ing. Tomáš Marek, koordinátor projektu

 

Hodina pohybu navíc

Ve školním roce 2017/18 je opět ZŠ Telč, Masarykova141 zapojena do pokusného ověřování programu „Hodina pohybu navíc.“ Pokusné ověřování vyhlásilo MŠMT a organizuje ho Národní ústav pro vzdělávání.

Pokusné ověřování má za cíl motivovat žáky 1. – 3. ročníků ZŠ k pohybu a ověřit možnosti začlenění těchto činností do režimu školní družiny. Celý článek s dalšími podrobnostmi.
Poslední změna: 2018-06-27

Do oblíbených Vytisknout Mapa webu Nahoru