ZŠ Telč, Masarykova 141, 588 56 Telč, Ředitel školy: Mgr. Karel Navrátil, Zástupce ředitele: Mgr. Vladimír Semotán,Tel.: 567243710Menu

Vyučovací hodiny

0. hodina 07.00 - 07.45
1. hodina 08.00 - 08.45
2. hodina 08.55 - 09.40
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 14.00 - 14.45

Dnes je:
Svátek slaví:


 

Letní tábor Zvůle

Na dotazy rodičů sdělujeme, že letošní ročník letního dětského tábora na Zvůli se uskuteční v termínu od 14. do 21. července 2018.

Přihlášky na tábor a další informace k táboru budou zveřejněny na našem webu začátkem března.

Vladimír Semotán

 

 Pěvecké hvězdičky

V měsíci únoru se uskutečnila třídní kola pěveckých soutěží s názvem Hvězdičky. Účastnily se jich třídy 3. B, 4. A, 4. B a 5. A. V porotě zasedly paní učitelky Lenka Pokorná a Jana Matoušková.

Děti se na soutěž pečlivě připravily a zazpívaly řadu krásných českých písní, ale i píseň slovenskou, romskou nebo vietnamskou. Výsledky v celém článku.

Lenka Pokorná

   

Školní kolo olympiády z chemie

Dne 13. 2. 2018 proběhlo na naší škole školní kolo olympiády z chemie. Žáci při řešení využili znalosti, které načerpali v hodinách chemie. Otázky se týkali hlavně kovů. Nejlépe si s nimi poradila Lída Krejčová z 9. A a postupuje do okresního kola, které se bude konat v březnu v Jihlavě. Celý článek.

Lenka Božková

  

Děti z II. B v knihovně

V úterý 6. února jsme opět po necelém roce navštívili Městskou knihovnu v Telči. V úvodní části nás paní knihovnice seznámily se systémem rozdělení a označení knih v dětském oddělení. Druhá část naší návštěvy byla vyplněna soutěžením, ve kterém děti uplatnily i vědomosti ze školy, jako například řazení slov podle abecedy.

Děkujeme paní knihovnici Zamazalové i paní knihovnici Fajtové za vstřícný přístup a podporu vedoucí ke kladnému vztahu dětí ke knihám a k četbě. Celý článek.

Mgr. L. Šmikmátorová

 

Vítání prvňáčků mezi čtenáře

Ve čtvrtek 1. února proběhlo na naší škole tradiční vítání prvňáčků mezi čtenáře. Naši prvňáčci a především jejich paní učitelky (p.uč. Nosková a p.uč. Ondráčková) už mají za sebou půl roku náročné práce, ke které neodmyslitelně patří i upevňování čtenářských dovedností.

Všem čtenářům z prvních tříd přejeme, ať jsou pro ně i nadále chvíle s knížkou příjemně stráveným časem. Celý článek.

Mgr. Andrea Smejkalová, Mgr. Lucie Svobodová Kretová

 

 Olympiáda z českého jazyka

Koncem listopadu proběhlo na naší škole školní kolo olympiády z českého jazyka pro žáky osmých a devátých ročníků. Na školní úrovni zvládly nejlépe zadání úkolů žákyně devátých ročníků Ludmila Krejčová (9.A) a Karolína Kohoutová (9.B). Obě děvčata nás v pondělí 5. února reprezentovala v okresním kole olympiády z českého jazyka v Jihlavě.

Oběma děvčatům patří velký dík za vzornou reprezentaci školy. Celý článek.

Mgr. Andrea Smejkalová

 

Pyšná princezna

Dne 1. 2. 2018 žáci 1. B navštívili na telčském zámku výstavu kostýmů a rekvizit z pohádky Bořivoje Zemana, Pyšná princezna.

Výstava se dětem líbila, zaujala je zpívající květina nebo boty, které měl král Miroslav. Mohly si také složit obrázky z této pohádky, hledat rozdíly na fotografiích a nakreslit si obrázek. Celý článek.

Mgr. Dagmar Ondráčková

  

 Malá kopaná

V lednu na naší škole proběhl školní turnaj v malé kopané mladších a starších žáků i žákyň. Na 1. místě se v kategorii mladších žáků umístila s 9 body 7. A1 ve složení: Kovář, Trojan, Burian, Nyisztor, Stallerová, Palánová.

Ve starší kategorii se s 9 body na 1. místě umístila třída 8. A1 ve složení: Jeglík, Havlíček, Nyisztor, Pelikán, Švec.

Celý turnaj proběhl v rámci Fair Play a všichni zúčastnění si pěkně zahráli. Celý článek.

Dušan Rodek

  

Dějepisná olympiáda

V zimních měsících u nás na škole proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. Z třiceti přihlášených žáků osmého a devátého ročníku si se zadáním nejlépe poradili Martin Palán z 9. B a Ludmila Krejčová z 9. A, kteří naši školu reprezentovali v lednu i na okresním kole dějepisné olympiády v Jihlavě. V konkurenci 34 žáků z celého okresu se Martin Palán umístil na krásném 13 místě. Celý článek.

Dušan Rodek

 

Regionální turnaj v basketbalu

Dne 17. ledna jsme se zúčastnili regionálního turnaje v košíkové starších žáků.  Po několika společných trénincích s šikovnými žáky z nižších ročníků jsme vybrali nadějnou sestavu ve složení: Rosťa Jeglík, Tonda Veselý, Matěj Míča, Petr Bebjak, Lukáš Tripal, Miloš Novák, Patrik Hradil, Adam Švec, Antonio Lacko, Matyáš Pelikán. Celý článek.

Mgr. Karel Navrátil

 

Vítězství ve výtvarné soutěži

V září minulého roku vyhlásila nadace Fond ohrožených dětí výtvarnou soutěž s názvem „Obrázek, který udělá radost hned dvakrát“. Výtvarné soutěže se zúčastnili i někteří žáci 5. A, kdy v hodinách výtvarné výchovy s paní učitelkou Matouškovou malovali na téma „pohádkové příběhy“. Milým překvapením bylo, když v lednu 2018 dorazil do školy balíček s magnetickou stavebnicí pro Nikolku Sovovou z 5. A, která v celorepublikové soutěži vyhrála 1. místo.

Nikolce velice gratuluji a jsem ráda, že svou výtvarnou prací udělala radost nejen sobě, ale i dětem z Klokánku, kam putoval výtěžek z prodeje jejího obrázku. Celý článek.

Mgr. Eva Mašátová

 

Školní kolo olympiády Nj

V lednu proběhlo školní kolo olympiády z německého jazyka, jehož se zúčastnili vybraní žáci 9. ročníků. Společně s nimi se olympiády zúčastnil i žák 5. A  Adam Pavlíček, přestože němčinu vůbec nemá ve svém rozvrhu (němčina je vyučována na naší škole od 7. třídy).

Navzdory tomu Adam dokázal obsadit 1. místo, čímž si zajistil postup do okresního kola v Jihlavě. Všem žákům děkuji za účast ve školním kole a Adamovi přejeme hodně štěstí v dalším kole olympiády. Celý článek.

Mgr. E. Mašátová

 

Vánoční turnaj v ringu

Dne 21. 12. 2017 se na naší škole konal školní turnaj v ringu. Turnaje se zúčastnilo 5 týmů starších žákyň a 5 týmů mladších žákyň. Hrálo se na dva vítězné sety.

Výsledky najdete v celém článku.

 

 

Mgr. L. Svobodová Kretová, Mgr. D. Rodek

  

 Regionální turnaj v košíkové

Dne 20. 12. 2017 proběhl v Třešti regionální turnaj v košíkové starších žákyň. Turnaje se zúčastnilo 5 škol – ZŠ Hradecká, ZŠ Masarykova, ZŠ Třešť, ZŠ Batelov, Gymnázium Telč. Hrál každý tým proti každému týmu. Naše hráčky musely turnaj odehrát do 11 hod, aby stihly vánoční posezení s rodiči. I přes časovou náročnost se podařilo našim hráčkám vybojovat třetí místo. Děvčatům děkujeme za reprezentaci školy. Celý článek.

Mgr. L. Svobodová Kretová

 

Horácké divadlo

V pátek 5. ledna 2018 žáci osmého a devátých ročníků navštívili večerní představení Horáckého divadla v Jihlavě Vrátila se jednou v noci. Představení bylo plné spousty vtipných momentů, které na tvářích diváků vykouzlily upřímný úsměv.

Žákům se představení velmi líbilo, a proto doufáme, že nám Horácké divadlo brzy nabídne další zajímavou divadelní hru, kterou bychom mohli s nadšením zhlédnout. Celý článek.

 

Mgr. Lucie Svobodová Kretová, Mgr. Andrea Smejkalová

   

Dobrý anděl

Ve středu 20. 12. 2017 proběhlo ve školní jídelně vánoční posezení s tradičními trhy, kterých se naše třída V. B také zúčastnila. Předem jsme se dohodli, že výtěžek z prodeje věnujeme na dobročinné účely. Celá částka 2 600 Kč, kterou jsme utržili, byla odeslána nadaci Dobrý anděl. Věnované peníze pomohou rodinám s dětmi, v nichž rodič nebo dítě trpí rakovinou nebo jiným závažným onemocněním.

Děkuji rodičům i dětem ve třídě za aktivitu při tvoření výrobků, přípravu trhů, žákům 2. stupně za pomoc při prodeji. Cením si toho, že s nápadem přispět na dobrou věc přišly samy děti. Podpořili jsme společně něco, co má smysl. Celý článek.

Mgr. M. Křenová

 

Vánoční posezení

Ve středu 20. prosince se v naší škole uskutečnilo předvánoční posezení s rodiči. Žáci prvního stupně vytvořili pro návštěvníky vánočních trhů spoustu krásných výrobků, které ve školní jídelně za symbolickou cenu prodávali. Žáci a žákyně druhého stupně zase připravili na stoly talíře s jednohubkami a pečeným cukrovím.

V hudebním sále se odehrála divadelní představení. Prostřednictvím hraného divadla děti přiblížily publiku, jak vypadal tradiční Štědrý den ve staročeské rodině. Diváci si tak připomněli známé vánoční zvyky, ale zároveň se seznámili i se zvyky neobvyklými, méně známými. Celý článek.

Mgr. Lucie Svobodová Kretová, Mgr. Andrea Smejkalová

 

Mikulášský turnaj ve vybíjené

Mikulášský turnaj se konal již tradičně 5. prosince a měl dvě části. První část probíhala od 8:00 do 10:00 v Sokolovně. Utkali se v ní žáci 2. a 3. ročníků. Hrála každá třída proti každé třídě. Bojovalo se o putovní pohár školy. Na 1. místě se umístila a putovní pohár tak získala třída 3. A pod vedením paní učitelky Procházkové. 2. místo si vybojovala třída 2. B a 3. místo obsadila třída 3. B. Všem vítězům gratulujeme. Celý článek.

 Mgr. E. Procházková, Mgr. L. Svobodová Kretová

 

Halový turnaj v malé kopané

V úterý 19. 12. proběhl na naší škole turnaj žáků 3. – 5. tříd v malé kopané, který pořádal p. uč. Remeš společně s žáky 9. A. Suverénním vítězem turnaje se stala třída 5. A, která neprohrála ani jeden zápas a zároveň soupeři nebyli schopni vstřelit hráčům 5. A jedinou branku. 

Všem děkuji za účast a žákům 9. ročníku za pomoc při organizaci. Celý článek.

Mgr. Jiří Remeš

 

Vánoční (ne)pečení

Nejkrásnější svátky v roce jsou za dveřmi, v rodinách vrcholí vánoční přípravy. K Vánocům samozřejmě patří i vánoční cukroví.  A nejlepší je takové, které si sami upečete.

Tímto tvrzením se řídili i žáci 5. A. V hodinách pracovních činností se přemístili do školní kuchyňky a zde se pustili do pilné práce. Během dvou školních hodin tvořili ve skupinkách nepečené cukroví, např.: čokoládové koule, kokosové kuličky a jiné. Celý článek

Mgr. Radka Hadravová

 

Soutěž žáků ve znalostech chemie

Dne 14. 12. 2017 se konalo v Havlíčkově Brodě 2. kolo soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“. Této akce se z naší školy zúčastnili tři nejlepší řešitelé školního kola. Bojovat o postup do regionálního finále v Pardubicích se rozjela Lída Krejčová, Mařenka Nechvátalová a Karolína Kohoutová.

Děvčata kromě nových zkušeností vzorně reprezentovala naší školu a za to jim děkuji. Celý článek.

Lenka Božková 

 

Průzkum trhu

Tak jako každý rok jsme se v rámci předmětu finanční a ekonomická gramotnost vydali do tří obchodů s potravinami (ENAPO, TESCO a COOP). Porovnávali jsme zde ceny  u předem vybraných produktů.

Na základě zjištěných cen jsme se shodli, že nejlevněji a nejpříjemněji se nakupuje v TESCO a.s. Tento průzkum upozornil některé žaky i na to, že do obchodu se chodí s košíkem! Celý článek.

Žáci 9. ročníků a Lenka Božková 

 

Zdobení stromečku na náměstí

Třída 4. A měla za úkol ozdobit stromeček na telčském náměstí. K výzdobě našeho stromečku jsme použili šišky, které jsme pozlatili a přilepili na ně mašličku. Dále jako ozdoby posloužily skořápky z oříšků, do kterých jsme vlepili barevné látky. Poslední ozdobou na našem stromečku byly velké polyesterové koule, které jsme nabarvili a polepili malými hvězdičkami z papíru. 

Stromeček jsme zdobili ve čtvrtek 30. 11. 2017 a krásně nám přitom sněžilo. Celý článek.

Mgr. Lucie Svobodová Kretová

 

Volejbal smíšených družstev

Dne 23. 11. 2017 se naši volejbalisté vypravili na turnaj do Třeště. Turnaje se zúčastnilo 5 škol – ZŠ Hradecká, ZŠ Masarykova, GOB Telč, ZŠ Třešť a ZŠ Batelov. Hrálo se klasicky do 25 bodů, na dva vítězné sety. Hrál každý tým s každým. 

Po vyrovnaných soubojích se naše škola umístila na 1. místě. Našim žákům a žákyním děkujeme za reprezentaci školy. Celý článek.

Mgr. Lucie Svobodová Kretová

 

Předvánoční koledování

V pátek 1. prosince dopoledne se vydalo 27 dětí z druhého stupně koledovat do Senior Home v Telči. I přes obtížný zdravotní stav se k našemu koledování mnozí ze seniorů a seniorek přidali a zazpívali si s námi několik známých koled. 

Odpoledne jsme se pak společně sešli na telčském náměstí při konání každoroční akce Mikuláš v Telči. Také zde jsme zazpívali pár vánočních písní. Celý článek.

Mgr. Klára Mikešová

  

Školní turnaj v basketbalu

Dne 7. 12. se uskutečnil školní turnaj v basketbalu starších žáků. Výsledky turnaje jsou uvedeny v tabulce.

Všem hráčům děkujeme. 

Mgr. Karel Navrátil

 

  

Regionální turnaj ve florbalu

Pořadatelé z gymnázia zorganizovali další regionální turnaj, tentokrát za účasti pěti školních týmů. Nám se tentokrát dařilo tak napůl. První dva zápasy v turnaji jsme bez obdržené branky vyhráli, ale v dalších dvou utkáních jsme se soupeřů trochu zalekli. Výsledky naleznete v celém článku.

Mgr. Karel Navrátil

 

Sběr papíru 2017/2018 - I. etapa

I v letošním roce se na naší škole uskuteční 3 etapy sběru papíru. Od 30. října do 3. listopadu probíhala I. etapa, ve které se podařilo nashromáždit přes 24 tun papíru, časopisů a kartonů. Odměněni byli žáci, kteří přinesli více jak 200 kg papíru. Celkem 21 žáků obdrželo poukázku na pizzu a 15 žáků si vysbíralo finanční odměnu v závislosti na množství kilogramů. Jednotlivé třídy mezi sebou vedly velmi vyrovnaný boj. Výsledky v celém článku.

Velké poděkování ale patří všem sběračům a sběračkám i jejich rodinným příslušníkům, kteří se aktivně účastnili sběrové akce. Děkuji i panu školníkovi a žákům pomáhajícím s odvozem sběrového papíru. 

Mgr. Žaneta Hronová 

 

Nohejbalový turnaj

V hale se v říjnu uskutečnil pravidelný nohejbalový turnaj o pohár ředitele školy. Turnaje se zúčastnilo 6 týmů, které byly vylosovány do dvou skupin.

První dva týmy ze skupin postoupily do semifinále a vítězné týmy postoupily do finále.

Všem děkujeme za účast a vítězům gratulujeme. Výsledky v celém článku.

Mgr. Jiří Nerad

  

Přírodovědný Klokan

Ve středu 11. 10. se naše škola zapojila do soutěže Přírodovědný klokan. Během 40 minut řešili žáci i žákyně 8. A, 9. A a 9. B celkem 24 otázek z matematiky, přírodopisu, fyziky, chemie, zeměpisu a všeobecných znalostí.

S Klokanem se nejlépe popasoval Jakub Novák z Urbanova a získal 64 bodů, 2. místo a 63 bodů patří Veronice Tůmové a o 3. místo se s 61 body podělili Jakub Kochrda a Ludmila Krejčová. Celý článek.

Mgr. Žaneta Hronová

 

ÚP Jihlava

V pátek 13. října se žáci 9. ročníků zúčastnili přednášky na Úřadu práce v Jihlavě.  Dozvěděli se spoustu informací o jednotlivých povoláních, zároveň byli seznámeni s mírou uplatnění vybraných oborů v praxi v kraji Vysočina.

Prostřednictvím dotazníku (zaměřeného na vlastní schopnosti, dovednosti) na vlastní kůži poznali, že není vůbec jednoduché ohodnotit sám sebe. Celý článek

Mgr. Andrea Smejkalová, Mgr. Jiří Nerad

 

Regionální fotbalový turnaj

Naše škola uspořádala 25. září regionální fotbalový turnaj pro čtyři základní školy (ZŠ Hradecká, ZŠ Třešť a Gymnázium Telč). Byla to první akce, kde se sešli reprezentanti jednotlivých škol.

V plánu máme celkem 10 sportovních akcí, které se uskuteční v průběhu celého školního roku.

Výsledky turnaje naleznete v tabulce.

Mgr. Karel Navrátil

  

Štafeta Emila Zátopka

Dne 11. října se konal tradiční závod pojmenovaý po slavném běžci Emilu Zátopkovi. Trať dlouhá 10 km tvoří štafetový závod a je rozdělena na 400 m úseky. Štafeta se skládá z nejméně 10 děvčat a 14 chlapců, přičemž poslední úsek běží učitel. Výsledky letošního ročníku včetně porovnání s minulými léty naleznete v tabulce.

Mgr. Karel Navrátil

 

Fyzikální exkurze

Ve spolupráci s OIŽP České Budějovice navštívila 5. 10. skupina praktik z fyziky exkurzi na téma obnovitelné zdroje energie, větrné elektrárny, pasivní domy, elektromobily v dolnorakouském Pfaffenschlagu a v Grossschonau.

V celém článku si můžete prohlédnout další fotografie.

Mgr. Jiří Nerad, Mgr. Dušan Rodek

 

Seniorský desetiboj

V září letošního roku se vybraní žáci devátých ročníků organizačně podíleli na zajištění soutěže SENIORSKÝ DESETIBOJ. Tuto akci jsme podpořili v rámci rozvíjení mezigeneračních aktivit. Organizátoři akce si pochvalovali vstřícný přístup žáků k seniorům a jejich ochotu.

Všem zúčastněným děkujeme za pomoc a vzornou reprezentaci školy. Celý článek.

Mgr. Zdeněk Krafka  

 

Odpolední škola

Vážení rodiče,

ve školním roce 2017/18 pokračuje realizace projektu s názvem "Odpolední škola", díky kterému se mohou žáci přihlásit na bezplatné doučování nebo do školních klubů. Termíny a další informace můžete sledovat zde.

Ing. Tomáš Marek, koordinátor projektu

 

Hodina pohybu navíc

Ve školním roce 2017/18 je opět ZŠ Telč, Masarykova141 zapojena do pokusného ověřování programu „Hodina pohybu navíc.“ Pokusné ověřování vyhlásilo MŠMT a organizuje ho Národní ústav pro vzdělávání.

Pokusné ověřování má za cíl motivovat žáky 1. – 3. ročníků ZŠ k pohybu a ověřit možnosti začlenění těchto činností do režimu školní družiny. Celý článek s dalšími podrobnostmi.
Poslední změna: 2018-02-20

Do oblíbených Vytisknout Mapa webu Nahoru