ZŠ Telč, Masarykova 141, 588 56 Telč, Ředitel školy: Mgr. Karel Navrátil, Zástupce ředitele: Mgr. Vladimír Semotán,Tel.: 567243710Menu

Vyučovací hodiny

0. hodina 07.00 - 07.45
1. hodina 08.00 - 08.45
2. hodina 08.55 - 09.40
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 14.00 - 14.45

Dnes je:
Svátek slaví:


 

                            
 
UČÍME INTERAKTIVNĚ

je projekt – zavádění a rozvoj interaktivních a multimediálních metod výuky v prostředí základních škol kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Projekt byl zahájen 01. 11. 2009 a předpokládané datum ukončení projektu je stanoveno na 30. 04. 2012.

            ZŠ Telč, Masarykova je při realizaci tohoto projektu partnerem ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská.

            Zdůvodnění zapojení partnera do projektu:

Jde o první spolupráci takto velkého rozsahu s dalšími zúčastněnými školami. Důvodem zapojení do projektu je aktivní zavádění moderních technologií do výuky v této škole. Cílem je přispět ke koordinovanému a systémovému vytváření výukových hodin hlavních předmětů výuky v rámci silné sítě základních škol v kraji Vysočina, jako nezbytnou základnu využívání interaktivní metody ve výuce. Dalším cílem je přispět k vytvoření rozsáhlé prvotní volně přístupné databáze výukových interaktivních hodin hlavních předmětů základních škol – učivo 1. stupně, matematika, zeměpis, fyzika, přírodopis a výchova k občanství pro 2. stupeň.

            Popis zapojení partnera:

1.) Získávání znalostí k tvorbě výukových interaktivních hodin na základních školách kraje Vysočina. Pracovníci škol zapojení do projektu projdou třemi typy školení realizovanými v rámci projektu.

2.) Vytváření interaktivních hodin a jejich aplikace ve výuce, metodické řízení, síťová spolupráce základních škol a zabezpečení technického zázemí. Tvorby výukových interaktivních hodin se zúčastní 6 pracovníků školy – Kretová Lucie (I. stupeň), Nováková Radka (Výchova k občanství), Pařilová Blanka (Přírodopis), Hadrava Martin (Matematika), Rodek Dušan (Fyzika) a Vrána Vojtěch (Zeměpis). Koordinátor projektu je Vladimír Semotán.

3.) Aplikace metody interaktivní presentace žáky zúčastněných škol při zpracování referátů s využitím interaktivní metody. Této klíčové aktivity se zúčastní všichni žáci zapojených škol v rámci výuky ICT, kdy budou seznámeni s nástroji metody interaktivní presentace.

            Financování projektu:

Projekt bude financován z prostředků, které byly poskytnuty příjemci (ZŠ Havlíčkův Brod) z rozpočtu kraje Vysočina formou dotace na základě Smlouvy o realizaci grantového projektu. Rozpočet projektu celkem: 19.529.014,50 Kč, z toho prostředky z EU v Kč: 16.599.662,33 Kč.

 

Celkový finanční podíl příjemce a partnera (ZŠ Telč, Masarykova) na projektu činí:

a) Příjemce: 12.591.946,50 Kč

b) Partner: 292.727,00 Kč

Náklady budou vynaloženy na činnosti a materiální zabezpečení, jimiž se partner podílí na projektu – např.: 1 ks interaktivní tabule samostatná, 1 ks soubor interaktivní tabule a dataprojektor, 1 ks sestava laboratorní měřící techniky, odměny zpracovatelům výukových materiálů, odměny místnímu koordinátorovi projektu,…

Bližší informace o projektu a jednotlivé výstupy jsou uvedeny na www.projektui.cz

 

 

       


 
Poslední změna: 2011-11-08

Do oblíbených Vytisknout Mapa webu Nahoru