ZŠ Telč, Masarykova 141, 588 56 Telč, Ředitel školy: Mgr. Karel Navrátil, Zástupce ředitele: Mgr. Vladimír Semotán,Tel.: 567243710Menu

Vyučovací hodiny

0. hodina 07.00 - 07.45
1. hodina 08.00 - 08.45
2. hodina 08.55 - 09.40
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 14.00 - 14.45

Dnes je:
Svátek slaví:


 Odpolední škola

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001011

Hlavním cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Zejména zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

 

Odpolední škola je název projektu s řadou příležitostí pro naše žáky. Tou první je nabídka doučování z předmětů matematika a český jazyk pro 1. stupeň. Oba předměty doučuje Mgr. Lucie Svobodová Kretová v těchto termínech:

  • Český jazyk: úterý (12.50 - 13.50 hod)
  • Matematika: čtvrtek (12.50 - 13.50 hod) 

A dále nabídka doučování žáků 2. stupně z předmětů:

  • Český jazyk (A. Smejkalová, R. Hadravová)
  • Matematika (Ž. Hronová, M. Hadrava)
  • Fyzika (J. Nerad, D. Rodek)
  • Chemie (L. Božková)

Doučování je zcela bezplatné (hrazeno z fondů EU) a probíhá 1x týdně. Doporučujeme všem žákům, kteří jsou v těchto předmětech nejistí. Přihlášky prosím směrujte na jednotlivé vyučující.

Další novinkou jsou školní kluby. Účast žáků je opět bezplatná a hrazená z fondů EU. Otevřen je klub čtenářů, který doporučujeme pro žáky 1. stupně (starší žáky vítáme ovšem také) a klub zábavné logiky. Ten je určen spíše pro žáky 2. stupně, nicméně v případě zájmu se nebráníme přijmout žáky mladší.

  • Klub čtenářů: pondělí (13.00 - 14.30 hod)
  • Klub zábavné logiky: pondělí (13.45 - 15.15 hod)

Kluby probíhají 1x týdně. Čtenářský vede Mgr. Šárka Rodová a zábavné logiky Mgr. Dušan Rodek. Na kluby se můžete přihlásit u obou zmiňovaných učitelů.

 

Ing. Tomáš Marek, koordinátor projektu
Poslední změna: 2016-09-18

Do oblíbených Vytisknout Mapa webu Nahoru